آرشیف

2015-1-28

گل رحمان فراز

50 روش طلائی بـــــــــــــرای یادگیری سریع زبان انگلیسی

 

1. از اشتباه کردن در زبان انگلیسی نترسید: با اعتماد به نفس کامل انگلیسی صحبت کنید و اجازه دهید دیگران اشتباهات شما را اصلاح کنند. (بالاخره یک روز اشتباهات شما تمام خواهند شد.) این را باید دانست که کلیه اشخاصیکه انگلیسی را به صفت لسان دوم شان فرا گرفته اند و آموخته در اوایل یادگیری شان اشتباهات زیادی داشتند که بدون داشتن اضطراب و کوشش فراوان توانستند به حل آن بپردازند. 
2. اطراف خود را از اجناس زبان انگلیسی پر کنید: خود را در محیط کاملاً انگلیسی زبان قرار دهید. همه چیزهایی که با آن ها در ارتباط هستید ( دوستان ، کتاب ، اخبار ، فیلم و …..). بهترین روش روانی در مکالمه، صحبت کردن است. البته فعلاً روش های خیلی زیاد موثر برای یادگیری لسان انگلیسی وجود دارد که میتوان اشخاص زیاد را در ماحول مان که از فهمش زبان انگلیسی برخوردارند را پیدا کرد و یا میتوان از روش دروس آموزشی صوتی "نصرت" و یا رادیوهای صدای امریکا و بی بی سی استفاده کرد. 
3. هر روز انگلیسی تمرین کنید: برای خود یک برنامه ریزی مطالعه زبان انگلیسی منظم نمایید و مقدار زمان مطالعه انگلیسی هر روز را مشخص و خود را موظف به انجام آن بدانید. مطالعه انگلیسی باید جزئی از برنامه های روزانه شما قرار گیرد. هرگاه فکر کنیم اینکه یک شخص چطور میتواند بایسکل را به آن باریکی و با تایر های باریک بدواند، بدرستی عقلاً قبول نخواهیم کرد که امکان پذیر باشد اما با انجام تمرینات متواتر این رویا را میتوان به حقیقت مبدل کرد.
4. با دوستان و خانواده خود برنامه مطالعه زبان انگلیسی تان را در میان بگذارید: از آن ها بخواهید تا شما را مجبور به اجرای برنامه خود سر وقت مشخص کنند و البته اجازه ندهید برای شما مزاحمتی در موقع مطالعه ایجاد کنند. مهم ترین روش برای یادگیری منظم دروس، همانا تقسیم اوقات منظم میباشد که از این طریق میتواند هم سرگرمی و هم استراحت را نیز در قالب کارهای روزمره و مطالعه دروس خویش داشته باشید.
5. بر روی هر چهار مهارت انگلیسی (گفتاری ، شنیداری ، نوشتاری ، خواندن) تمرین کنید: هر چهار مهارت برای یادگیری بهتر شما نیاز است. هر چهار موضوع فوق در مطالعه و آموزش لسان لازم و ملزوم یکدیگر اند. این بدان معنی که هرگاه بخواهیم لسان جدیدی را بیاموزیم، آموزش و مطالعه اش بر هر چهار مرحله فوق استوار است و بستگی دارد و باید به حین کوشش و تلاش بر هر چهار آن بنگریم. 
6. یک کتابچه یاداشت مخصوص کلمات جدیدی که یاد می گیرید درست کنید: کلمات جدید را حداقل 3 بار در مثال های مختلف در حال صحبت کردن استفاده کنید تا کاملاً بر آنها مسلط شوید. این روش بشما کمک خواهد کرد که لغات مورد نیاز را به حافظه دایمی تان به مدت نسبتاً طولانی انتقال دهید. و از حفظ لغات بصورت میخانیک جلوگیری نمایید. 
7. کلمات جدید را حفظ نکنید، در مثال یاد بگیرید: حفظ کردن کلمات یک روش رایج برای شرکت در امتحان است و معمولاً پس از مدتی بیشتر مطالب حفظ شده بعد امتحان از حافظه پاک می شود. که این روش حفظ را روش میخانیک میگویند، بهترین روش حفظ لغات همان حفظ است که لغات جدید را از لابلای متون خوانده شده گرفته و آنرا بعد از تشخیص اجزای کلام، مشتقات، اسپیل و یا حروف، طرز تلفط و مثال سازی اش حفظ نماییم. در آن حالت میتوانیم لغات دیگری که از آن مشتق میشوند را نیز تشخیص نماییم.
8. از بهترین زمان یادگیری خود در طول روز استفاده کنید: ساعات یادگیری در افراد متفاوت است. مثلاً عده ای صبح زود بهتر یاد می گیرند. عده ای بعد از ظهر و عده ای در ساعات شب. زمان یادگیری خود را پیدا کنید. اتفاقاً کلیه افراد جهان میتوانند روش یادگیری خوبی را در هر هنگام روز داشته باشند و این روش به نظر من اصلاً بستگی به سکوت و آرامی هنگام دارد، هر قدر بیشتر محیط آرام باشد همانقدر بیشتر میتوانیم دروس را خوبتر و جامع تر بیاموزیم.
9. بعد از هر دوره مشخص از خود امتحان بگیرید: شما متوجه خواهید شد که اگر برای امتحان بخواهید مطالعه کنید، خود را ملزم به خواندن می دانید. این امتحان میتواند انسان را وادار به نقض اشتباهات اش کند. یعنی در هر هنگامیکه در موضوعات مختلف از خود امتحان میگیریم، متوجه میشویم که ضعف مان در کدام نکات بارزتر است و می کوشیم تا همان نکات را تضعیف بخشیم.
10. برای خود اهداف انگیزشی مشخص کنید و آن ها را برای خود تکرار کنید: مثلاً به خود بگویید بعد از یادگیری زبان انگلیسی چه کارهایی می توانید انجام دهید. (شغل جدید، ارتباطات جدید و…..). یا چگونه کیفیت زندگی شما با دانستن زبان انگلیسی بهبود پیدا می کند. در زمان فعلی نداستن انگلیسی نشانه بی سوادی افراد است و ارزش زبان انگلیسی به پیمانه ای خوبی حس میشود، حتی در 90 فیصد جهان خلص سوانح افراد برای جذب در موسسات خارجی و یا ادارات دولتی مربوط به کشور های مختلف به لسان انگلیسی پذیرفته میشود و بدون این لسان هیچ نوح خلص سوانح را قبول نمی کنند. 
11. یک هدف دراز مدت برای خود اتنخاب کنید : تمرکز خود را بر نحوه رسیدن به هدفتان بگذارید. برای مثال، هرگاه شما شاگرد مکتب متوسطه هستید، به درستی میدانید که بعد از ورود در ساحه دانشگاه، فهمیدن انگلیسی نیاز مبرم برای اشخاص به حساب می آید. فلهذا، توام به دروس مکتب میتوانید این هدف درازمدت را دنبال کنید و نتیجه مطلوب را کمایی کنید. 
12. همچنین یک هدف کوتاه مدت برای خود انتخاب کنید: پاداشی را برای هدف کوتاه مدت خود مشخص کرده و پس از دستیابی به آن هدف به خود جایزه بدهید. مثلاً فلم داستانی بسیار جالب را به لسان انگلیسی میبینید و معنی بعضی از لغات را نمیدانید، خود را وادار به درج لغات متفاوت در کتابچه تان و جستجوی شان در دیکشنری سازید. بعد از درک لغات فلم برای تان جالبتر خواهد گشت و برای تان حس ترقی پیدا خواهد شد. 
13. به خود بگویید که زبان انگلیسی را به خاطر علاقه مطالعه می کنید نه از سر اجبار: شرایطی را برای خود فراهم سازید که یادگیری زبان انگلیسی یک تمایل قلبی باشد نه از سر زور و اجبار. زبان می خوانید چون خودتان می خواهید. اجباراً هیچ چیز را نمیتوان آموخت، هرگاه بر هر موضوعِ انگیزه آموزش وجود نداشته باشد برای شاگردان خستگی و برای استادان ناکامی روش تدریس بشمار میرود. 
14. بهترین روش و میتود مطالعه و یادگیری که قبلاً برای شما عملی اش موثر بوده است را شناسایی و بکار بگیرید: درباره روش های یادگیری خود که فکر می کنید بهتر از دیگران هستید را پیدا کنید. مثلاً بعضی از این روش که شخص دیگر برایشان موضوع دیگر را قصه وار بازگو میکند نسبت به دیگر روش ها، خوبتر و بهتر یاد میگیرند. و یا بعضی ها در روش تمرین دروس ذهن خیلی فعال دارند. به هر حال، روشِ را انتخاب کنید که قبلاً خودتان تجربه کرده اید که موثریت آن برای شما قبلاً آشکار شده باشد.
15. این مهم است که شما چگونه زبان یاد می گیرید: عده ای ترجیح می دهند در گروه و به صورت ارتباط با افراد مختلف زبان یاد بگیرند. ولی برخی هم ترجیح می دهند در محیط آرام و ساکت و به صورت انفرادی مطالعه زبان داشته باشند. اما باید گفت که روش گروپی برای یادگیری محور تقویت گفتاری و شنیداری آموزش لسان خیلی موثر و مفید واقع میشود.
16. از دیگران کمک بگیرید: اگر شما چیزی را نمی دانید و یا در رابطه با موضوعی شک دارید، بهتر است از معلم یا هم صنفی های خود که دانش بالاتری دارند و یا اینکه لایقتر اند بپرسید. این را باید خاطر نشان ساخت که پرسیدن هیچوقت عیب نبوده اما ندانستن عیب بسا بزرگ پنداشته میشود. تا حد توان کنجکاو باشید.
17. مرور، مرور، مرور، فقط مرور کنید: هر مطلبی که قبلا یادگرفته اید را صدها بار برای خودتان مرور کنید. این روش بشما کمک میکند تا حاکمیت خویش را نسبت به موضوعات آموزش حفظ کنید. هر قدر که مرور کنید به همان اندازه وارد عرصه خواسته شده خواهید شد. که در این حالت مثال بایسکل میتواند مرتبط باشد.
18. اصلا کار خوبی نیست که برای مطالعه، از 30 دقیقه بیشتر وقت در نظر بگیرید: زمان بندی مطالعه خود را طوری تنظیم کنید که هر نیم ساعت یکبار، استراحت (وقفه) کوتاهی داشته باشید و از هوای تازه استفاده و به عضلات پاهای خود استراحت دهید. با مطالعه زیاد تر از 30 دقیقه ذهن شما مغشوش میشود و بر روی موضوعات متفاوت فکر میکند. که درک در این موقع بسا مشکل و دشوار است، پس در هر نیم ساعت، حد اقل پنج دقیقه تفریح و وقفه را مد نظر بگیرید.
19. برای رفتن به سطح بالاتر عجله نکنید: فقط روی سطحی که در حال حاضر هستید تمرکز کنید و از توجه به اسم سطح زبان خود، خودداری کنید. همانطوریکه قول معروف است که اول گام اول و بعد گام دوم، سوم….وغیره. هر قدر که به سطح بالاتر عجله کنید به همان اندازه به ذهن تان گیجی می آورید. پس آهسته و آهسته اما پیوسته در تلاش آموزش از نزول به صعود باشید نه از صعود به نزول.
20. به جای تماشای تلویزیون، دی وی دی و یا سی دی های آموزش تماشا کنید: فیلم ها و منابع انگلیسی زبان خود را از طریق دی وی دی یا چیزهایی که بتوانید در حین اجرا نگهدارید (وقف و مکث کرده بتوانید)، تماشا کنید که اگر قسمتی از فیلم را متوجه نشدید برگردید و دوباره تماشا کنید. البته از طریق تلویزیون های هم میشود این موضوع را ممکن ساخت اما مشکل با تلویزیون های در این جاست که توانایی بازگشت قسمت که درست تفاهم نشده است را نداریم. اما اگر سویه شاگرد بالا باشد میتواند بدرستی از موضوعات منتشره تلویزیونی به زبان انگلیسی مستفید گردد.
21. تماشای تلویزیون برای زبان آموزان سطح بالا مناسب است: تماشای تلویزیون به زبان انگلیسی فقط این اجازه را به شما می دهد که یک بار آن را گوش کنید. این روش برای زبان آموزانی که می خواهند لهجه خود را قوی تر کنند مناسب است. هیچوقت ذهن خود را مصروف تفکر به این موضوع نکنید که چرا بعضی از لغات بدون دانستن شان از پیش تان گذشته است، به مرور زمان لغات گذشته شده از پرده تلویزیون بکرات تکرار خواهی شد. 
22. داستان های کوتاه انگلیسی مطالعه کنید: معمولاً در بازار کتاب های سطح بندی شده زیادی وجود دارد که برای سطوح مختلف طبقه بندی شده اند.کتاب مناسب سطح زبان خود را خریداری کرده و آن را تا آخر مطالعه کنید. بعد از اتمام کتاب حس زیبایی را به شما میدهد. امتحان کنید. البته خواندن کتاب تا آخرین صفحات اش ضروری نیست، قبل از هر چیز میتوانید به فهرست مندرجات کتب مراجعه کنید و در آنجا در جستجوی مطالب باشید که برای تان دلچسپ و مفید تمام میشود.
23. کتاب های انگلیسی کودکان کلمات آسان تری دارند: کتاب های کودکان حاوی کلمات آسان تری هستند که برای خواندن خصوصاً زبان آموزان سطوح پایین تر مناسب می باشند. بر علاوه کتب برای کودکان، فلم های کارتونی به زبان انگلیسی به به زیر نویس انگلیسی نیز میتواند برای شما کاملاً مفید به حساب آید پس تجربه کنید و از مزایایش مستفید گردید. 
24. روزنامه انگلیسی مطالعه کنید: روزنامه ها محل های مناسبی برای یافتن ساختار جملات مجهول می باشند که شما می توانید آن ها را مطالعه کرده و ساختارهای مجهول و معلوم آن را مشخص کنید. البته برای سطوح مختلف شاگردان میتوان سطوح مختلف روزنامه ها و نشریه ها را پیدا کرد. بهترین نشریه آموزش لسان انگلیسی همان نشریه های اند که یک مطلب را به زبان های رایج کشور نوشته اند و بعد ترجمه اش را به زبان انگلیسی به ورق دیگر درج کرده اند که اخبار صدای آزادی، روزنامه چراغ…..وغیره. نمونه از آن روزنامه ها اند.
25. ابتدا معنی کلی کلمات جدید را بخوانید: همیشه برای یادگیری کلمات جدید اول معنی آن ها را در دیکشنری انگلیسی به انگلیسی جستجو کنید. بیاد داشته باشید که هر لغت از خود دارایی معنی های متفاوت میباشد که نظر به استفاده اش در متن معلوم میشود. پس اول متن را خوانده بعد در جستجوی معنی باشید که در متن مطابقت نماید.
26. برای فهمیدن معنی کلی کلمات جدید، معنی کلمات کلیدی به کار رفته در توضیح لغت را پیدا کنید: اگر معنی کلی لغات جدید را متوجه نشدید، کلمات کلیدی مورد نیاز در توضیح کلمات را پیدا کنید. زیرا این کلمات تقریباً هم معنی لغت مورد نیاز شما هستند. در آخر برای درک بهتر معنی در دیکشنری انگلیسی به فارسی، معنی دقیق آن را بیابید. بعضی از لغات را که متن استفاده شده اند و شما معنی ایشان را نمیداند، میتوانید پیش خود حدس بزنید و معنی مطلوب را دریابید. 
27. معنی کلمات را حدس بزنید: سعی کنید معنی کلمات به کار رفته در جمله را، در همان متن حدس بزنید. اغلب حدسیه ها در رابطه به معنی لغات درست واقع نمی شوند، پس اول حدس زده و معنی را به قلم پنسیل درج نمایید و بعد به دیکشنری مراجعه نمایید. بعد از مقایسه معنی حدیسه و معنی دیکشنری، میتوانید معنی مناسب تری را انتخاب کنید. 
28. دایره لغات خود را بزرگ و بزرگتر کنید: هر قدر کلمه بیشتر بدانید، راحت نر معنی کلمات را متوجه می شوید. البته به این گفته اتکا نکید که هرکس درکش بیش، درد اش بیش. هر قدر که ماحول خود را مملو از مواد آموزش انگلیسی پر کنید به همان اندازه دلچسپی تان نسبت به انگلیسی زیاد تر خواهد شد و موجب افزایش لغات جدید به حافظه تان میشود.
29. اشکال مختلف کلمات را یاد بگیرید: وقتی کلمه جدیدی را یاد می گیرید، شکل های اسم، صفت، فعل و قید آن ها را نیز پیدا کنید. تشخیص اجزای کلام بر هر چهار محور چون: خوانش، شنیداری، گفتاری و نوشتاری استوار میباشد. و در صورت تقویت یادگیری اجزای کلام، میتوانید هر چهار محور را تقویت بخشید.

beautiful (adjective), beauty (noun), beautifully (adverb)

30. با پیشوند و پسوند کلمات آشنا شوید: پیشوند و پسوند کلمات کمک می کنند ساختار لغات برای شما آشنا باشند و در نتیجه راحت تر آن ها را یاد می گیرید. در زبان انگلیسی حدود 500 پیشوند و پسوند وجود دارد که آموزش کلیه پیشوند ها و پسوند ها ضروری نیست، اکثر شان را میشود با استفاده لغات در گفتار و شنیداری یاد گرفت.
31. فشار تلفظ صحیح کلمات را یاد بگیرید: انگلیسی برخلاف زبان جاپانی و فرانسوی از استرس( فشار) بر روی بخشی از کلمات برای تلفظ برخوردار است. سیلاب های (هجا) کلمات را بشمارید و استرس صحیح را یر روی سیلاب ها یاد بگیرید. کتابِ که میتواند شما بطور کامل در این رابطه کمک کند، تالیف یک شهروند امریکا است که نام کتاب گفتار واضح و یا (Clear Speech) است. 
32. هر وقت می توانید از زبان انگلیسی استفاده کنید :از هر فرصتی برای یادگیری و صحبت کردن انگلیسی استفاده کنید. به همین سادگی! هیچ روش نمیتواند بقدر این روش برای یادگیری لسان انگلیسی موثر واقع شود، اکثر دانش آموزان زبان انگلیسی در صحبت در مقابل همصنفی هایشان و استادان شان عار دارند، در واقع این باعث ضعف انگیزه شان میگردد.
33. انگلیسی را به فارسی ترجمه کنید: همیشه در ذهن خود از ترجمه انگلیسی به فارسی یا فارسی به انگلیسی استفاده کنید. این روش باعث میشود تا اکثر موضوعات که در حالت ترجمه لسان ها تغییرات کلی ساختاری دیده نمیشود، آسانتر گردد. و به سادگی میشود مشابهت لسان ها را درک کرد.
34. با خود انگلیسی صحبت کنید: در هر کجا در طول روز با خود انگلیسی صحبت کنید. (البته در جاهای شلوغ مثل ملی بس و یا شهر مواظب مردم باشید صدایتان را نشنوند. چون امکان دارد فکر کنند شما دیوانه شده اید!)
35. انگلیسی را انجام دهید!: شما نمی توانید زبان انگلیسی را از کتاب یاد بگیرید. باید انگلیسی را مانند یادگیری رانندگی انجام دهید.
36. بهترین راه یادگیری گرامر در صحبت کردن انگلیسی است: گرامر را در صحبت کردن یاد بگیرید.
37. کتابچه خاطرات انگلیسی درست کنید: برای خود اتفاقات روزانه را به صورت خاطره به زبان انگلیسی یادداشت کنید. ابتدا با جملات کوتاه شروع کنید. سپس روزانه آن را گسترش دهید تا به نوشتن هر روز عادت کنید.
38. از وب سایت های اجتماعی انگلیسی زبان استفاده کنید: در وب سایت های یادگیری زبان انگلیسی عضو شوید و نظرات خود را با دیگر زبان آموزان به اشتراک بگذارید. هرگاه به صفحه اصلی یو تیوپ مراجعه کنید و بعد در صحفه (موارد و مطالب جالب آموزش انگلیسی نوشته کنید) بعداً به گزینه جستجو کلیک کنید و از مطالب مستفید شوید. 
39. واقعاً اگر می خواهید راحت صحبت کنید، به انگلیسی بنویسید: همه نظریه های خود را درباره موضوعات مختلف که به ذهن تان می آید، روی کاغذ نوشته و سر فرصت درباره هرکدام به زبان انگلیسی چند خط بنویسید. از این روش میتوانید به هر محل و مکان استفاده کنید، فرق نمیکند که در خانه، در دفتر، در موتر و یا……وغیره باشید. این روش وقت گیر نمیباشد، حتی میشود به شکل سرگرمی از آن استفاده کنیم.
40. اصلاً نگران اشتباهات گرامری و املایی خود در نوشتن نباشید: بدونِ نگرانی متن کامل خود را درباره موضوع انتخابی نوشته و سپس برگردید و دوباره نوشته خود را صحیح کنید. می توانید از یک معلم برای تصحیح کمک بگیرید. حتی اشخاصیکه انگلیسی زبان مادری شان میباشد، مشکلات زیادی برای استفاده وکاربرد درست دستور زبان دارند. به دستور زبان توجه نکنید چون خود بخود و آهسته آهسته اصلاح میشود اما به نوشتن املا دقت و توجه کامل بخرج دهید. 
41. به علامات نوشتاری مثل کامه توجه کنید: علامات نوشتاری می توانند معنی کلی متن را تغییر دهند. در اکثر از مطالب نوشته شده، به علامات نوشتاری، مثل نقطه، کامه، شارحه، نیمه شارحه، علامت نداییه، قوس های ناخونک، دش و غیره. توجه و دقت صورت نمی گیرید. اما در واقعیت رعیت طرز استفاده شان کاملاً مهم و ضروری بشمار میرود. به مثال های زیر توجه کنید:

woman without her man is nothing” and “A woman: without her, man is nothing”
or
“Let’s eat Grandma.” and “Let’s eat, Grandma.”

تفاوت را مشاهده کردید. پس مراقب باشید.
42. به انگلیسی آواز بخوانید!: به دنیا صدای زیبایتان را نشان دهید. موسیقی های انگلیسی را یاد بگیرید و به همراه آن ها با صدای بلند بخوانید. با این کار شما روانی در صحبت و لحن کلام را یاد می گیرید. کی حاضر است شروع کند!؟
43. یک دوست اینترنتی انگلیسی زبان پیدا کنید: با توجه به گسترش ارتباطات و برنامه های ارتباطی موجود، پیدا کردن یک دوست از راه دور بسیار ساده به نظر می آید. اگر با دوستتان نمی توانید انگلیسی صحبت کنید، این تازه بهترین اتفاق است که رخ داده! 
44. سی دی و موارد آموزشی انگلیسی گوش کنید: گوش کنید ، تکرار کنید، گوش کنید ، بنویسید، گوش کنید و به لحن و ریتم گفتار توجه کنید. و در آخر دوباره گوش کنید.
45. یک رادیو داشته باشید!: در خانه حتماً یک رادیو داشته باشید که شبکه های انگلیسی زبان را دارد. هر چند زیاد گوش نمی کنید ، ولی داشته باشید حداقل یک نوع تمرین محسوب می شود.
رادیو های ذیل برای آموزش و یادگیری لسان انگلیسی در افغانستان میتوانند خیلی موثر باشند:

BBC English News
VOA News

46. برای تقویت املا گوش کنید و بنویسید: به سی دی یا دوست خود گوش کنید و هر چه او می گوید را بنویسید.
47. شجاع باشید و صدای خودت را ضبط کنید: معمولاً کسی از شنیدن صدای خود، خوشش نمی آید. ولی شما شجاع باشید و صدای خود را ضبط کنید. سپس به لهجه و ریتم صدای خود توجه کنید. با این کار تا حدودی متوجه اشتباهات خود می شوید.
48. اگر معلم خوبی دارید، صدای او را در هنگام صحبت کردن ضبط کنید: با این کار به راحتی می توانید چند بار درس را مرور کنید و به لحن معلم خود عادت کنید.
49. از دیکشنری انگلیسی به انگلیسی استفاده کنید: کوشش کنید جملات انگلیسی را به فارسی ترجمه نکنید. بگذارید مغزتان به انگلیسی فکر کردن عادت کند. (البته این زمان امکان پذیر است که محیط زندگی مان را کاملاً اشخاص انگلیسی زبان فرا گرفته باشد اما در جامعه و محیط فارسی نشین بسا دشوار خواهد بود)
50. دیکشنری انگلیسی به انگلیسی ترسناک نیست!: اگر فکر می کنید دیکشنری انگلیسی به انگلیسی ترسناک به نظر می رسد، دیکشنری مناسب سطح خود را پیدا کنید. از اول، دیکشنری یادگیری پیشرفته (Advanced) نگیرید که ترسناک به نظر برسد.

توسط: گل رحمان فراز