آرشیف

2015-1-28

گل رحمان فراز

33 روش بــــــرای صحبت درست زبان انگلیسی

 

بدون اشتراک صنفی
هرگاه این را میخوانید، تصور میکنم که میخواهید با اعتماد به نفس و مهارت کامل به زبان انگلیسی مکالمه نمایید. 
هنگامیکه بصورت درست مکالمه مینماییم، میتوانیم نظرات، مفکوره های خود را بیان نماییم، تجارب خود را شریک سازیم و با دیگران ارتباط برقرار نماییم. وقتیکه برای بیان شخصیت خودمان مبارزه مینماییم، احساس بی ارزشی و خطر میکنیم. منحیث یک موجود زنده، میخواهیم که در جمعی از مذاکرات که تاثیر مثبت در جامعه ای محل زیست مان داشته باشد، اشتراک نماییم. 
در جهان پیشرفته (کشور های توسعه یافته)، از یک سوی مرز به سوی دیگرش ارتباط برقرار میکنند، استفاده از لسان انگلیسی بحیث یک لسان بین المللی بهترین گزینه برای رسیدن به این اهداف میباشد. 
با تکلم بهتر زبان انگلیسی، مردم در سراسر دنیا توانایی شنیدن و درک صدای مان را دارد. اما، برای صحبت درست زبان انگلیسی، به یک استاد نیاز دارید، آیا ندارید؟ به گرفتن صنوف انگلیسی نیاز دارید، درست؟ 
خوب، استادان انگلیسی و صنوف انگلیسی مشخصا کمک کننده اند. اما، مطالعه لسان انگلیسی در هفته چند ساعت محدود، قادر به رشد جدی انگلیسی شفاهی تان نخواهد بود. 
چیزیکه شما ضرورت دارید این است که شما یک آموزنده بهدایت نفس خود شوید، بعضی هایکه برای آموزش شان مسئولیت میگیرند، برای رشد انگلیسی شان پروگرام های آموزشی را خودشان ایجاد میکنند. 
حالا، کاملا حقیقت دارد اینکه مکالمه یک فعالیت اجتماعی است. به هر حال، میشود حین سخن را درباره ای اکثر فعالیت ها گفت. لیونل میسی یک بازیکن شگفت انگیز دنیای فوتبال شده است بخاطریکه ساعت ها را هر روز برای تمرین کردن فوتبال و آماده ساختن خودش گذرانده است. 
شما میتوانید این روش را همرای انگلیسی تان انجام دهید. اینجا 33 روش برای صحبت درست انگلیسی – بدون اشتراک در صنوف آماده کرده ام؛ 
1. مکالمه انگلیسی خود را ثبت نمایید. گوش دادن به خودتان در مراحل اولی میتواند عجیب و غریب بنظر برسد. اما، بزودی عادت خواهید کرد. به آواز ثبت شده یک گوینده فصیح لسان انگلیسی (نوار صوتی کوتاه) گوش دهید و بعد صدای خود را اینکه همان گوینده چه میگوید ثبت نمایید. سپس تفاوت را مقایسه نمایید و دوباره کوشش نمایید. انسان ها تقلید کنندگان طبیعی اند، ازینرو دیده خواهد شد اینکه روز به روز بهتر میشوید. روش ضبط صوت یکی از روش های موثر یادگیری لسان بشمار میرود که با استفاده از این روش استادان و شاگردان میتوانند بعد از تکرار صدای صوتی شان مشکلات و اشتباهات خویش را رفع کنند. 
2. به آواز بلند بخوانید، خصوصا تبادل نظر ها را: خواندن به آواز بلند همانند مکالمه طبیعی نیست. اگرچه، برای تمرین عضلات صوتی بسیار موثر میباشد. روز 5 الی 10 دقیقه تمرین نمایید و شروع به یادداشت این خواهید کرد که ایجاد کدام صدا ها برای شما مشکل است. نوشته و یا تراسکریپت طبیعی مباحثات را پیدا کنید، مثل این و عملی آنرا همرای یکی از رفیقان تان تمرین کنید، شما عبارات عمومی را که هنگام مکالمه استفاده میگردند، خواهید آموخت. 
3. با شنیدن نوار های صوتی انگلیسی (در هنگام رانندگی کردن و یا حمام کردن)، همرای خواننده ای آهنگ انگلیسی، بخوانید/ زمزمه کنید: شعر در آهنگ های پاپ، اکثرا محاوره ای است. ازینرو، شما میتوانید اصطلاحات عمومی زیاد را با گوش دادن به ایشان بیاموزید. همچنان انسان ها قادر اند تا لغاتی را که توام با موسیقی بکار رفته است، بخاطر بسپارند. این دلیل است که چرا بیاد آوردن اشعار مشکل است اما بیاد آوردن کلماتیکه به آهنگ ها بکار میرود آسان میباشد. آهنگ های وجود دارد که میتوان با آنها شروع کرد. 
4. کلیپ های تصویری کوتاه را تماشا کنید، مکث (وقفه) دهید و آنچه را که شنیدید، دوباره تکرار نمایید: ویب سایت YouTube یک منبع شگفت انگیز برای آموزندگان لسان ها میباشد و امکان دارد اینکه شما از قبل کلیپ های مورد دلخواه تان را در کمپیوتر هایتان داشته باشید. توصیه ام تماشای کلیپ های کوچک و مطالعه جدی آنها است. با تماشای کلیپ های تصویری دراز مدت، انگیزه ی توجه آموزشی خود را از دست خواهی داد. کلید انکشاف مهارت های یادگیری لسان در تماشا کردن یک کلیپ تصویری عبارت از بدقت دیدن همان فلم و یا کلیپ تصویری و استفاده از دکمه وقفه/مکث برای تمرکز بر روی صداها و کلمات است. کثیر از فلم های فعلی ویب سایت YouTube ،دارای شرح میباشد. 
5. صوت حروف صدا دار و بی صدای انگلیسی را بیاموزید. جدول واج شناسی، مجموعه ی صدا های مختلف حروف صدا دار و بی صدای انگلیسی را دارا میباشد. آموزش نحوه ایجاد این صدا ها و استفاده ایشان برای تلفظ درست لغات، در واقعیت بشما کمک مینماید تا بصورت واضح انگلیسی صحبت نمایید. این یک منبع عالی از انجمن بریتانیا (British Council) میباشد.
6. شوا (Schwa) (نشانی که معرف حروف با صدای غیر موکد است مثلا e در agent یا i در sanity یا a در ago) را بیاموزد و تشخیص نمایید: شاید بپرسید که شوا چیست؟ خوب، یک صدای کاملا عام در زبان انگلیسی میباشد: اینجا کلیک کنید. ما از آن در تمام اوقات در کلمات مثل Teacher (استاد) و around (دور و گرداگرد) استفاده مینماییم.
7. شکل/ساختار ضعیف و قوی لغات های عام را بیاموزید: هنگامیکه در رابطه ی صدای شوا معلومات حاصل کردید، شما به یک گوینده انگلیسی زبان در یک طریق کاملا مختلف گوش خواهی داد. انگلیسی یک لسان فشرده زمان است این بدان معنی که ما از ترکیبات ساختار های قوی و ضعیف بعضی از کلمات استفاده مینماییم. مثلا، به کدام لغت از جمله ذیل فشار وارد میشود؟
I want to go for a picnic tonight.(امشب میخواهم به یک میله بروم.) 
گوینده گان اصلی لسان انگلیسی،کلمات to، for و a را در جمله فوق چگونه تلفظ میکنند؟ 
ما از صدای شوا استفاده میکنیم که صدای ذیل را ایجاد مینماید:

I wanna go ferra picnic tenigh.

آموزش اینکه چطور و چه وقت ساختار های ضعیف را استفاده کرد و مکالمه تان طی شب رشد خواهد کرد. همچنان شما روش تمرکز بر روی کلمات فشار یافته شده را خواهید آموخت، هنگام شنیدن سریع آنها، اخیرا، گویندگان اصلی لسان انگلیسی و شما توانایی درک ما را خواهید داشت! 
8. در رابطه به فشار/تاکید های کلماتی، بیاموزید: هنگامیکه کلمات اضافه تر از یک هجا را دارا باشند، با یک یا دو هجای آن فشار وارد میشود. مثلا، کلمه intelligent دارای چهار هجا میباشد اما به کدام هجا فشار وارد میشود؟ اینجا نگاهی بیایندازید. بخاطر داشته باشید که نشانه کوچک عمودی بالای لغت، بیانگر هجاهای فشار وارد شده است: /ɪnˈtel.ɪ.dʒənt/.
9. در رابطه به فشار های جملاتی بیاموزید: فشار جملاتی به کلمه و یا کلمات که در عبارت یک جمله فشار وارد میکنیم، رجوع میشود. هنگامیکه به یک کلمه فشار وارد میکنیم، در واقعیت به شنونده کمک کرده ایم که بفهمد اینکه کدام قسمت مهم تر از قسمت های دیگر است. هرگاه تاکید و یا فشار مان روی کلمات نادرست باشد و یا اینکه بر کلمات کلیدی فشار وارد نکنیم، شنونده دچار سرگیجی خواهد شد و یا توانایی درک اینکه در جمله چه موضوعی مهم است را نخواهی داشت. چند سال قبل، به کلپ پرورش اندام ثبت نام کرده بودم. از من خواهش بعمل آورده شد اینکه به صنف مقدماتی ساعت پنچ الی شش اشتراک ورزم. یک شخص پاکستانی پذیرشگر، برکلمه six فشار وارد کرد و ساعت 05.55 رسیده بودم. وی برایم گفت که ناوقت رسیده ام و صنف قرار است بزودی تمرین امروزی اش را ختم نماید. وی باید به کلمات five و six فشار وارد میکرد. از اینرو، فهمید که صنف در یک ساعت ختم شده است وساعت 5 بعد از ظهر آغاز شده بود! برای اخذ معلومات بیشتر در رابطه به فشار جملات، اینجا را بخوانید؛
10. عبارات ثابت و نیمه ثابت را تشخیص کرده و تمرین نمایید: عبارات ثابت معمولا حاوی سه و یا هفت کلمات است و موارد ذیل را در ترکیب خود دارد:
To be honest صادق بودن 
in a moment در یک لحظه on the other hand از سوی دیگر/ از لحاظ دیگر یک مکالمه و محاوره ساخته شده ای ساختمان ها و ساختار های دستور زبانی، لغات و عبارات ثابت و نیمه ثابت میباشد، در حقیقت و با بیان حقیقت، بطور کلی در اکثر اوقات، من و رفیقم، همرایی همدیگر در سلسله های اصطلاحات ثابت و نیمه ثابت مکالمه مینماییم. 
کارداد های ارتباطی این عبارات را بیاموزید و آنها را تمرین کنید اینکه چطور میتوان آنها را تلفظ کرد (ساختار های ضعیف را بیاد داشته اینکه به کدام کلمات فشار وارد شده است) و به مکالمات روزمره تان استفاده کنید. 
11. در رابطه به مرتب سازی/ هم آیی ها بیاموزید: حتی کلمات هم از تنهایی خوش شان نمی آید. آنها ترجیع میدهند اینکه با رفیقان شان سلسله وار، وصل گردند و حین انسان ها، بعضی از کلمات، روابطه دوستی تنگاتنگ با همدیگر ایجاد میکنند و بعضی شان کاملا مخالف لغات دیگر اند. 
بطور دقیق به ترکیبات عمومی کلمات گوش دهید. کوتاه و کوچک حین مفهوم را ارایه میکنند اما مردم دارای موی های کوتاه اند نه کوچک. بلند و دراز اکثر حین معنی را ارائه میکنند اما مردم دارای آرزوهای بلند اند نه آرزو های دراز. روباه ها مکار اند نه دغل کار. احمق ها، بی شعور اند اما به ندرت ساده. 
12. افعال با قاعده را جانشین افعال عبارتی سازید. اغلب آموزندگان زبان انگلیسی نمیدانند اینکه چرا گویندگان بومی بطور کاملا فراوان به استفاده افعال عبارتی میپردازند جاییکه افعال عادی وجود دارد (معمولا با ریشه های لاتینی)، که دارای معنی و مفهوم مشابه میباشد. زبان انگلیسی در اصل یک لسان آلمانی بوده است که بعد از فتح نورمان در سده/قرن یازدهم، کلمات زیاد لاتینی را وارد قاموس خود کرده است. علیرقم سازه های تاریخی، حقیقت این است که اکثریت مطلق گوینده گان زبان انگلیسی از افعال عبارتی انگلیسی، حد اکثر استفاده را مینمایند. هرگاه میخواهید مفهوم گفته های مان را درک کنید، پس کوشش کنید که افعال عبارتی را در لابلای مکالمات تان بگنجانید. هرگاه دچار اشتباهی میشوید، امکان دارد که به شخص مخاطب بخندید و گفتنی است که در همان حالت، شما قریب است که شخص مخاطب را گیج سازید همانطوریکه ما معمولا از طریق متن حدس میزنیم اینکه شما چه میخواهید بگویید. افعال عبارتی کیهانی اند و اصلا به حرکت و شورش رجوع میشود. پس، هنگامیکه شما یک فعل عبارتی جدید را میآموزید، برای بخاطر سپردن وی در حافظه دراز مدت تان (در حالت گفتن و تلفظ شان) ،از خود حرکت فزیکی نشان دهید. 
13. جواب های کوتاه اتوماتیک را بیاموزید: اغلب جواب/پاسخ های مان بصورت اتوماتیک است ( درست، بلی، مشکل نیست، عالی، خوبم تشکر، فقط یک دقیقه، خوش آمدید، خوبم، بیا آنرا انجام دهیم! همانطور، به هر حال، به هیچ وجه! شوخی میکنید، درست؟ آیا مجبور اید؟ وغیره). این جواب های کوتاه اتوماتیک را جمع آوری نموده و شروع به استفاده آنها کنید. 
14. گفتن قصه ها را تمرین نموده و از زمان های خبری کار بگیرید: انسان ها برای گفتن قصه ها طراحی شده اند. برای گفتن قصه ها، از مان های گذشته ساده، گذشته جاری و گذشته کامل استفاده مینماییم اما هنگامیکه شنونده علاقمندی زیاد داشته باشد، آنها فکر میکنند که در واقعیت فعلا قصه را تجربه میکنند. از اینرو، ما معمولا از زمان های حال استفاده میکنم که قصه های خود را زیاد تر تئاتری بسازیم! 
15. چه وقت باید مکث کرد برای نتیجه را بیاموزید: صحبت نمودن سریع در زبان انگلیسی شما را به یک گوینده موثر انگلیسی تبدیل نمیکند. دانستن اینکه چه وقت باید مکث کرد و به گوینده وقت بدهد که فکر کنند اینکه شما چه گفته اید، بطور مناسب جواب بدهید، و نظر سنجی کنید اینکه شما در دور بعدی روی چه موضوعی صحبت خواهی کرد. فرض کنید که شما یک ممثل روی صحنه هستید، مکث کردن مایه ای دلچسپی به مردم میشود. هرگاه میخواهید انگلیسی را به نظر عموم صحبت نمایید، بهترین استراتیژی خواهد بود. 
16. در باره ای قطعه بندی بیاموزید: قطعه بندی یعنی ترکیب یکجا و منظم لغات برای ساختار واحد های پر مفهوم. شما برای استفاده یک عبارت، ضرورت به تحلیل هر لغت ندارید. به عبارت ببینید: از دیدن شما خوشحال شدم. یک یک مثال حذف به قرینه است بخاطریکه کلمه فاعل در ابتدای عبارت وجود ندارد. به هر حال، ضرورت به وصل و پیوست فاعل دیده نمیشود.
17. در رابطه مشکلات نمونه ای تلفظ در زبان اولی تان بیاموزید: آموزندگان جاپانی یافته اند که اغلب ایشان برای تشخیص و تولید صدای ‘r‘ و ‘l‘ مشکل دارند؛ هسپانوی های توانایی آوردن فرق بین ‘b‘ و ‘v‘ را ندارند؛ آلمانی اکثرا از حرف ‘v‘ بر جای‘w‘ استفاده میکنند. این وظیفه شماست تا دریابید اینکه اشخاص دیگریکه به لسان اولی خود صحبت میکنند، دارایی کدام خلاها اند و در انتها خواهی آموخت اینکه برروی کدام موضوعات تمرکز صورت گیرید. 
18. لحجه ایکه شما خوش دارید، انتخاب کنید و از آن تقلید کنید: انسان ها معمولا دارای یک پیوند احساساتی همرای ملیت های مشخص میباشند. آیا شما دلچسپی زیاد به فرهنگ بریتانیا دارید و یا فرهنگ امریکا؟ آیا از تیم منچستر یونایتید حمایت میکنید و یا از آرسینال؟ تصمیم گیری اینکه چه نوعیت از انگلیسی را باید آموخت، گام اولی تان میباشد. 
19. از یک نطاق/ ممثل عبرت بگیرید و تشخیص کنید که چه موارد و گزینه ها باعث نیرومند شدن گویایی آنها شده است: آیا صدای مثل باراک اوباما، احمدی نژاد و یا عبدالطیف پدرام میخواهید؟ هرگاه میخواهید که حین صدای دیوید بیکام را داشته باشد، بشما توصیه میکنم که دوباره فکر کنید، حد اقل باید صدای یک دختر جوان را داشته باشید! 
20. از یک آیینه و/ویا یک ورق کاغذ برای تشخیص صدا های دمیده و نا دمیده استفاده نمایید: صداهای دمیده، با یک شکفتگی کوتاه در اینجا، مثل ‘p‘ در کلمه penو صدا های نادمیده دارای کمی از هوا و یا بدون هوا اند، مثل‘b‘ در کلمه‘Ben‘. 
21. پیچ دهنده زبان را تمرین کنید: پیچ دهنده لسان عبارات اند که برای رشد تلفظ تان با صدا های خاص طراحی شده اند. 
22. اسپیل نمودن نام ها، اعداد و تاریخ ها را تمرین کنید: این امکان دارد برای بعضی از شما بسیار اساسی باشد اما اگر تمرین نکنید، فراموش میکنید که چطور آنها را بگوییم. 
23. در رابطه به نمونه های سرایش عامه بیاموزید: سرایش/اینتونیشن ( هنگامیکه اوج صدا پایین و بالا میرود) به زبان انگلیسی کاملا مغلق اما بسیار مهم میباشد مثلیکه بیانگر احساسات و عاطفه یک گوینده است. 24. در باره ای مکان های مفصل بیاموزد: واجگر ها، قسمت های از دهن میباشند که برای تبدیل صدا به سخن استفاده میشود. آنها بصورت جزئی تشکیل میشوند ( دندان ها، عقب دندان ها و قسمت بالایی دهن) و قسمت های سیار ( زبان، لب ها، سقف نرم و الاشه). 
25. بعد از دیدن به مکان های مفاصل، روش های حرکت را گوینده اصلی/بومی لسان حال حال صحبت استفاده مینماید، تمرین نمایید: از انترنت میشود به کلیپ تصویری نحو باز کردن الاشه، حرکت لب ها و حرکت زبان دسترسی پیدا کرد. 
26. بیاموزید اینکه چرا انگلیسی زبان فشرده زمان است: آهنگ/ ریتم لسان براساس هجا های فشار آورده شده است. از اینرو، هجا های فشار نیاورده شده را کوتاه ساخته و در قالب ریتم/ آهنگ تنظیم مینماییم. 
27. بیاموزید اینکه چطور میتوان بصورت مودبانه و موفقانه مداخله کردن و در افگندن را انجام داد.
28. در باره ای حذف به قرینه، گوارش و صداهای وصلی بیاموزید.
29. آرامتر صحبت کنید نه بلند تر: تحقیقات و مطالعات نشان داده است اینکه مطالعه کنندگان توانایی جذب دروس را هنگام زیاد تر دارند که از درجه صدای آرامتر و پایین تر استفاده میکنند، خصوصا مرد ها. این مخصوصا مهم است هرگاه شما وادار به صحبت در محضر عام باشید. 
30. در هنگام پخش موسیقی، همرای آوازخوان بخوانید و بشنوید اشعار را (و یا موسیقی رپ) و تمرین کنید ریتم/آهنگ انگلیسی را: اشعار پنج سطری (کوتاه، خنداور، قافیه سازی اشعار) معمولا موثر میباشد و مشخص میسازد اینکه چطور لسان انگلیسی یک زبان فشرده زمان است. 
31. لغات ندایی و پرکاری خانه خالی ها را بیاموزید: کلیپ های تصویری ببینید و یا 100 کلمه ندایی را مطالعه نمایید. 
32. بیاموزید اینکه چگونه میتوان تعبیر کرد: تعبیرکردن آن است که زمان ما تکرار میکنیم اینکه فقط چه را برای واضح ساختن به شنونده، بیان داشتیم و یا هنگامیکه تکرار میکنیم اینکه شخص دیگر چه گفته است، البته با استفاده از لغات مختلف. 
33. از اختصارات زیاد تر استفاده نمایید: اختصارات، سخن هایتان را زیاد موثر میسازید بخاطریکه آنها از ضایع وقت و انرژی جلوگیری میکند. مثلا داریم: should not و shouldn’t، به نظر شما کدامش آسانتر و راحتر است؟ جواب تان دومی خواهد بود.
حالا، اینجا برای شما تمرین در نظر میگیرم!
در 33 روز بعدی دیگر، 15 لغت را هر روز به هر شماره درج کنید و مطمین هستم که رشد خواهی کرد.

 

بعد از تعقیب و عملی نکات فوق، شاید بتوانید روزی به گونه ای انگلیسی حرف بزنید که لیونل میسی فوتبال بازی میکند.
با احترام
گل رحمان فراز
دانشجو در دانشکده زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه کابل
1393/حمل/ 25 – 2014/آپریل/ 14