آرشیف

2015-1-28

گل رحمان فراز

13 دلیلی کــــــــــه باید انگلیسی یاد بگیرید!!!

 

اهميت يادگيري زبان انگليسي براي همه واضح است. زبان انگليسي در بسياري از نقاط دنيا استفاده ميشود و شما ميتوانيد در مسافرت يا در كار خود از اين زبان استفادهی بسياري بكنيد.

اما اگر هنوز براي يادگيري جدي انگليسي قانع نشديد يا ميخواهيد به بقيهي دوستانتان يك انگيزهی قوي بدهيد اين 13 دليل يادگيري انگليسي را بخوانيد:

1 . زبان انگليسي پرمخاطبترين زبان استفادهشدهی دنياست. در كل زمين حدود 400 ميليون نفر انگليسيزبان وجود دارد و 500 ميليون نفر نيز انگليسي را به عنوان زبان دوم استفاده ميكنند. پس در كل حدود يك ميليارد نفر در دنيا زبان هم را متوجه ميشوند. آيا دوست نداريد شما هم به آنها بپيونديد؟
2 . حدود 80 % اطلاعات كامپيوترها به انگليسي پردازش ميشوند. يادگيري فنون كامپيوتر براي افرادي كه به انگليسي تسلط دارند فوقالعاده راحت است. 
.3 زبان انگليسي زبان رسمي اخبار و اطلاعات مبادله شدهی جهان است. حدود نيمي از روزنامه هاي منتشرشدهی جهان به انگليسي است. تنها در كشور هند سه هزار مجلهي انگليسيزبان منتشر شده است. اگر دوست داريد هميشه با آخرين اطلاعات و اخبار بهروز باشيد انگليسي خيلي به دردتان خواهد خورد.

.4زبان كه بيشتر مردم دنيا در حال يادگيري هستند انگليسي ميباشد. در حال حاضر حدود يك ميليارد نفر در حال يادگيري اين زبان اند. در كشور چين 250 هزار نفر از طريق تلويزيون انگليسي ياد ميگيرند!
.5 ۷۵% تله تكسهاي دنيا به انگليسي فرستاده ميشود.
.6بيش از 80% از صفحههاي اصلي سايتها به انگليسيهستند. يعني با دانستن انگليسي شما حداقل با موضوع 80 درصد از سايتها آشنا ميشويد.

.7حدود 70% ايميلهاي دنيا به انگليسي فرستاده ميشوند! آيا شما هم به استفاده از اينترنت علاقه داريد؟ اگر اينطور هست يادگيري انگليسي براي شما ضروري است.

.8 پنج تا از بزرگترين شبكههاي اطلاعرساني (CBS,NBC,ABC,BBC,CBC) به انگليسي برنامه پخش ميكنند.

.9بيش از 600 هزار لغت در انگليسي وجود دارد ولي تخمين زده شده كه با يادگيري تنها 1500 تا 2000 لغت هم شما ميتوانيد كارتان را در بيشتر موارد جلو ببريد.

.10مسافرت آسانترخواهد شد, شما ميتوانيد در حين سفر به 45 كشور انگليسي زبان لذت بيشتري ببريد و نيازي به راهنما يا مترجم نداشته باشيد.

.11يادگيري زبان انگليسي ميتواند يك مزيت براي پيدا كردن كار يا مهاجرت حتي به كشورهاي غير انگليسيزبان براي شما حساب شود.

.12شما حتماميدانيد كه مترجمهاي آنلاين مثل مترجم گوگل محدوديتهاي خاص خود را دارند و وقتي يك متن را ميدهيد تا ترجمه كنند به ندرت طبيعي ترجمه ميشود. با يادگيري انگليسي خود را از زحمت اين مترجمها خلاص كنيد.

.13با يادگيري هر زباني ديد شما نسبت به زندگي بازتر خواهد شد و شخصيت تان پختهتر شده و حتي ذهنتان نيز تقويت مي یابد.
در آخر گفتنی است که اینها عوامل بوده است که با مطالعه شان متمایل به آموختن لسان انگلیسی شدم.

 

گل رحمان فراز

دانشجو دانشکده زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه کابل