آرشیف

2016-1-14

گل رحمان فراز

☆ ژنرال که خلح سهولت ها می شود! ☆

ستر جنرال عبدالرشید دوستم – رهبر بر حال حزب جنبش ملی افغانستان و معاون اول ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و لوی درستیز اسبق سر قوماندانی اعلی قواه مسلح افغانستان از جمله شخصیت های پر آوازه و پر نفوذ افغانستان بشمار می رود که در طول دهه های و رژیم های مختلف (از دوره جهاد و مقاومت تا مبارزه علیه رژیم شوم طالبان و حمایت از دهه آبادی و انکشاف) نقش کاملاً موثر و با دوام را بازی کرده است که حمایت وی از یک طرف و کیش به معنی به کوه بودن پشت همان طرف بوده و بزودی همان جهت قابل شکست نبود. 
ژنرال دوستم از مرز های نفوذ هر دولت مرد دیگر گذشته بود و نیازمند این نبود که باید از گروه حمایت کند که رهبری حکومت را بدست می گیرد چون او نه تنها زور داشت بلکه از حاکمیت اجراییوی خوبی در سمت شمال برخوردار بود و برای دولت طوری وانمود ساخته بود و ایشان را وادار کرده بود که به نیروی دوستمی به دیده دوستی ارج نهند و ایشان را در مقابل و مخالف دولت بشناسند.
خوب یادم است که در دوران حاکمیت حکومت اسلامی استاد شهید برهان الدین ربانی دو نوع پول رایج و قابل اعتبار در کشور مان وجود داشت که پول ربانی و پول دوستمی بود و هردو از اعتباری خوبی در سراسر افغانستان برخوردار بود و هیچ نوع تفاوتی با پول ربانی نداشت (گرچند پول ربانی ارزش اش زیاد تر بود اما در مناطق شمال ارزش اش را به پول دوستمی واگذار کرده بود.) 
ژنرال دوستم زندگی خاطره ساز دارد و از هر حرکت اش سخن ها خیزد؛ از گلیم جمعی نیروهای مقاومت و انتقام گیر وی، تا شهید خواندن نیروهای کشته شده آمریکایی در افغانستان، ایجاد کلمه های چون زمین دزدیزم، فول های واژه یی و مطلبی اش در سخنرانی هایش و مصارف یومیه دو صد هزار دالری اش در روز! 
روز های قبل بیل برق نا پرداخت شده ی ژنرال دوستم از طرف اداره برشنا با سایت اطلاع رسانی افغانستان ارسال گردیده بود که در طول یکسال مصرف برق را پرداخت ننموده بود، و هنگامیکه کارمندان اداره برشنا بعد از سه ماه صبر و حوصله برای اخذ مبلغ معینه به خانه ژنرال دوستم مراجعه کردند از طرف عساکر معاون اول تهدید شدند و دهن ایشان برای مطالبه مورد فوق بسته شد.
دوستم از مصارف بودجه های زیادی برخوردار است و اکثر بودجه وی را پیوستن به تحولات سیاسی اش شکل داده است، وی زمانیکه حامد کرزی را در مقابل داکتر عبدالله عبدالله حمایت کرد، از کرزی پول های هنگفت را اخذ کرد و بدون اینکه وی حمایت گر اش باشد به سوب سفر های خارجی بمنظور خوش گذرانی حرکت کرد و از آن پول ها استفاده های زیادی کرد، اینکه ژنرال دوستم حمایت کشور های چون ازبکستان و ترکیه همیشه با خود داشته و دارد موضوع تعجب آور نیست چون همانطوریکه هیچ پشک براه خدا موش نمی گیرد، آنها هم بدون کدان مقصد وی را حمایت مالی نمی کنند، از وی شاید در قبال اخذ تصامیم های سرنوشت ساز افغانستان به نفع خود شان استفاده خواهند کرد.
به مصارف ژنرال دوستم هر کس تسلیم است (نه تنها به دوستم بلکه به همه ازبک ها) دستارخوان ازبکی و قابلی ازبکی شهرت جهانی را بخود جلب کرده که غذایی آماده شده با دستارخوان که در آن قابلی ازبکی وجود دارد مشمول روغن سنجد، نوشابه، کباب مرغ و گوشت گوساله….! است که غذایی عادی اش حدود 500 افغانی هزینه را با خود می گیرد، حال اگر همان مصارف را به سطح حزب جنبش و معاونت اول ریاست جمهوری به بحث بگیریم، بدون شک چندین غذایی دیگر با مصارف گزاف اش ضمیمه خواهد شد.
اینکه اعاشه سه صد تن (300) از محافظین وی توسط رئیس جمهور غنی کم شده است برای ژنرال دوستم باکی نیست و مصارف این را بدون کدام مشکل می تواند از طرق دیگری از بودجه ملی بکاهد (مثلا تحمیل این مصارف بر سر والیان و روسای دست نشانده اش) اما موضوع با ارزش تر این است که دولت به حد توان باید بکوشد تا دوستم را راضی نگهدارد و این دوره قانونی نسخه مشروع اش را با بازو های پر توان ژنرال دوستم نگهدارد و نگذارد که آغاز هرج و مرج های تباه کن و انسان سوز توسط سران ارگ انجام یابد.

با احترام
گل رحمان فراز