آرشیف

2016-1-20

گل رحمان فراز

☆مکثی بر دو خبر!☆

1. دو قونسلگری تاجیکستان در شمال شرق افغانستان بسته شد!
پ.ن: ندیدن سگ، سلامتی سر روباه!
شرح خبر: تاجیکستان از جمله کشور های حسن نیت نسبت به افغانستان بشمار می رود که افغانستان در حدود اربعه اش شمالا به تاجیکستان از مرز و سرحد مشترک برخوردار است و در طول تاریخ روابط مناطق مرزی تاجیکستان با ولایات هم مرز افغانستان حسنه بوده است و به کدام مشکل قابل ملاحظه ی دچار نگرديدند که توجهی را معطوف دارد. 
تاجیکستان تا حالا به آن حد و مقیاسی نرسیده است که از برکت اندوخته ها و سرمایه های بی شمار اش این همسایه اش (افغانستان) نیز استفاده نماید که از ایجاد و برقراری ارتباطات دوستی و همسایگی به نحوی استفاده نماید و گول شانس و قسمت را با بخت حساب اختصاصی به بانک خود پس انداز نماید و با این ارتباطات اندک فایده ی را نمی تواند کمایی کند.
حمله های اخیر که بالای کنسولگری های هند و پاکستان اجرا شد واقعا تعجب آور است و این حملات می تواند نظم روابط حسنه دوستی و همسایگی را خدشه وارد نموده و لطمه منفی خصومت دوستانه را بر شجره مان افزود سازد. سفارت ها و قونسلگری ها صرف نظر از اینکه همان کشور های که ایشان به نمایندگی از آنها در قسمت های مختلف افغانستان در حال اجرای فعالیت اند ولو به هر روشی که به انجام فعالیت ها می پردازند، به فلاح و خیر افغانستان و مردم افغانستان بخصوص قشر مسافر، سیاح و مهاجر اش تمام می گردد و خود بخود سهولت ساز مردم عوام است.
در این اواخر، رفت و آمد شهروندان افغانستان به تاجیکستان برای تاجیک ها یک شغل پر در آمد عجیب ایجاد نموده است و اکثراً از این طریق زندگی پر زرق و برق می سازند که با بسته شدن کنسولگری ها همانطور آهسته آهسته سفارت اش برای بازدید کنندگان مشکل زا می گردد و برای شهروندان خود تاجیکستان به تهدید کاری مبدل می شود.

2. آمریکا چهار طیاره نوع A-29 را به افغانستان کمک کرد!
پ.ن: از درد دندان داشتن، دندان نداشتن بهتر است! 
از اینکه آمریکا ما را در مقابله با تروریزم، دهشت افگنی، قاچاق…! همکاری کرده است و در راستای تعلیم و تربیه نیروهای ملی امنیتی افغانستان، ارتقای ظرفیت مامورین خدمات ملکی، تجهیز سازی نیروهای امنیتی، تحت پوشش گرفتن سکتور صحی، ترویج دموکراسی، نهادینه سازی آزادی بیان، تلاش در اعمار پروژه های ساختمانی…! ما را کمک کرده است ممنون ایم که همیشه و بر هر جا از وصف همان دستاورد های شان قدردانی و یادآوری نموده و خواهیم نمود.
در رابطه به اهدای چرخ بال های A-29 مردم و دولت آمریکا برای دولت افغانستان کدام تقصیری را بر دوش ملت و دولت آمریکا نمی بینیم و تنها ملاحظه که از لابلاي پیش بینی های پس لرزه های این کمک به ذهن می رسد عبارت از عدم استفاده سالم این سهولت ها به نفع مردم و دولت افغانستان است. در خیلی حالات از استفاده تجهیزات کمک شده به دولت افغانستان به نفع دشمنان این دیار استفاده شده است و با نا هماهنگی های ارگان ها و افراد دست به تخریب خانه ها و قتل مردم بیگناه زده شده است.
بلاخره، آمریکا و مردم اش این هدیه را تفویض دولت همتا اش به منظور موثر تمام شدن تفویض داشته است ممنون ایم و تقصیر از این بیشتر بر دامن آمریکایی ها تمام نمی گردد چون چیزی آنها مسئولیت انسانی خویش می دانستند همانا تجهیز ساختن نیروهای امنیتی افغان بوده و بس و در قبال اینکه از وسایل کمک شده به چه نحوی استفاده صورت می گیرد جوابگو نخواهند بود.
در آخر، به امید اینکه کلیه افغان های که در بدنه حکومت کار می کنند، حفظ و مراقبت مال دولت را جز از مسئولیت های خویش بپندارند و نگذارند در مقابل حفظ سهولت ها و اسباب دولتی بی کفایتی و بی توجهی صورت گیرد و به این ضرب المثل نباید اکتفا صورت گیرد که: "مال دولت، نه درد دارد و نه مرگ." 

با احترام 
گل رحمان فراز