آرشیف

2015-12-16

گل رحمان فراز

||◇• مجمع ملی جوانان افغانستان •◇||

مجمع ملی جوانان افغانستان •

امروز افتخار دعوت در گردهمایی که بمنظور تبادل افکار بین اعضای در راس مجمع ملی جوانان افغانستان برگزار شده بود، حاصل نمودیم و از تشریک افکار سودمند و همه جانبه اعضای تصمیم گیرنده این مجمع نهایتی استفاده را بردیم! 
مجمع ملی جوانان افغانستان حدود 8 سال می شود که در خانواده نهاد های افغانستان پیوسته است و در طول این مدت محدود، افتخارات و دستاورد های چشم گیر را در راستای ملت شدن، هم دیگر پذیری، منسجم ساختن نسل جوان زیر یک چتر فرهنگی و کانون انکشاف و توسعه شاهد بوده است.
این نهاد که به ابتکار و حمایت کلی اندیشوی مارشال فقید تأسیس و با تلاش های خستگی ناپذیر جناب عبدالله هاشمی – رئیس مجمع ملی جوانان افغانستان مدیریت می شود.
ملاقات امروز مان با دعوت آغاز و به دوستی، اخلاص مندی و اعتماد متقابل مبدل گردید و تا سرحد هم تیم و هم نظر شدن ادامه یافت که بدون شک، این اعتبار و صمیمیت با پس زمینه مثبت بین مان ایجاد گردیده است و به گسستگی روبرو نخواهد شد.
در نشست امروزی، با محترمین هر یک محترم عبدالله هاشمی، غفور شریعتی، عبدالمتین سرفراز، داوود سلیمان خیل، خانم شهزاده فیضی و رحمت نیکان…! آشنایی حاصل نمودم و ایشان را اشخاص صادق، کوشا و هم نظر با هم، دانستم.
اعضای مجمع ملی جوانان افغانستان مشترکا دست به دست هم داده اند تا بسوی ملت متحد، جوانان با احساس و اندیشه هم پذیری حرکت نمایند و افتخاراتی را کمایی نمایند که حق انسانی شان به حساب می آید اما تا حال بخاطر سکوت حنجره شان به دستیابی آن موفقیت و افتخارات نایل نیامده اند و حال که بازوی خود را در قبال اخذ همان موارد توانا می دانند، می خواهند برای بر آورده سازی آن مبارزه نمایند.
ایده ی کلی این مجمع، فرا ولایتی، فرا قومی، سمتی و زبانی بوده که دروازه این مجمع بر روی کلیه افراد ملت باز است، با کمال احترام، حضور و اشتراک افراد را استقبال می دارد و اعضای این نهاد را افراد مختلف از قشر ها و سمت های مختلف کشور تشکیل می دهد.
محترم گل احمد عثمانی – رئیس کار و امور اجتماعی ولایت غور نیز روی چالش ها و مشکلات که جوانان بخصوص جوانان ولایات دور افتاده که به آن روبرو اند، اشاره ی پرداخت و بر هم پذیری و اتحاد جوانان اصرار داشت که از طرف اعضای رهبری و مرکزی نهاد مهر تایید زده شد و وعده سپرده شد تا در آینده نزدیک به رفع آن پرداخته شود.
روی هم رفته، تدویر همچون جلسات و همایش ها در این مجمع بدون شک از مزایا و مفاید گوناگون برخوردار است و بدرستی می توان جنبه های مثبت را بین جوانان برای هم پذیری، تبادل افکار و تشریک مشکلات بمنظور دریافت راه حل جستجو نمود. به امید توسعه و همه شمولی این مجمع که با طرزالعمل همه شمول اش بین همه اقشار اجتماع گام نهاده است. 

با احترام
گل رحمان فراز