آرشیف

2015-9-4

گل رحمان فراز

||◇• شباهت کرزی با زنان کینه توز •◇||

||◇•شباهت کرزی با زنان کینه توز•◇||

← پ.ن: بقول معروف، زن آنقدر کینه توز است اینکه اگر بدانند مادر شوهر اش بعد از مرگ به بهشت می رود، با تمامی مزایای که بهشت دارد حاضر است با تمایب راهی دوزخ گردد!

¤ همانطور آقای کرزی، از زمانیکه آمریکا توجه خویش را از برقراری ارتباط و حمایت سیاسی حامد کرزی به سوی دیگری جلب نمود و حامد کرزی مکررا جواب صاف و پوست کنده آمریکا را پیرامون عدم حمایت شدن وی از طرف آمریکا در نیرنگ های سیاسی آینده افغانستان دریافت کرد و همان بود که حامد کرزی خسته دلان به هر در حمایوی کوبید و خواستار حمایت خویش گردید که بدبختانه گوش های شنوا و اندام های حمایت کننده در آن وقت از کار افتاده بود و  حامد کرزی را راهی گودال و سیاه چال سیاسی مبهم سوق داد و همان حالت موجب شد تا حامد کرزی در اندک ترین زور با بازوی نا توان اش غش بچگانه را بگیرد و اجازه ندهد تا توافقنامه امنیتی بین امریکا و افغانستان به امضا برسد.

¤¤ حال هم در این برنامه (سیاه و سفید) تلویزیون طلوع همیشه اشارات را مبنی بر اختلافات کاری و تصمیم گیری اش در مقابل آمریکا داشت و سراسر ایشان را متهم بر کم توجهی ریشه کن سازی تروریزم در افغانستان کرد، از یک سو از کمک های و معاونت مردم ملکی و دفاتر  ملکی آمریکا و از سوی دیگر ایشان را محکوم به بمباران و کشتار مردم ملکی افغان ها توسط نیروهای نظامی آمریکا و مساعدت مساویانه ایشان از پاکستان همانند افغانستان در مسایل ملی افغانستان می نماید و سراسر آنها را به فرصت طلبی و سوء استفاده از نا توانی افغانستان در مقابل حرکت ها و سیاست های آمریکا محکوم و متهم می نماید.

◀ حال جا دارد که از آقای رئیس جمهور بازنشسته بپرسیم که چرا آمریکا  در طول 13 سال اخلاصمند ترین کشور دوست برای تان باقی ماند و بعد از اینکه به ساز شما آهنگ سر نکرد، آنها را بدنام می سازید؟! هرگاه سوه استفاده از طرف آمریکا در قبال آینده افغانستان در راه باشد، آمریکا از چه زوری افغانستان و قدرت های ساخته شده در دوره ی خودت هراس داشته باشد؟! آیا همانند ایران اتم نساخته باشی که داری آمریکا را هراسان می نمایید؟! یا همان لاف و پوف های خرافاتی افغانی (افغان ها شیر اند!) دل ات را زنده نگه میدارید؟!
یاداشت: حامد کرزی از زمره کسانی است که نمک را مصرف نموده است اما بدون کدام علت می خواهد نمکدان را بشکند!

با احترام
گل رحمان فراز