آرشیف

2015-12-13

گل رحمان فراز

||◇• دیداری با ستاره مقاومت !•◇||

 

دیداری با ستاره مقاومت

دیداری با ستاره مقاومت

فرصت فرا رسید تا دیداری دوستانه ی با ابرمرد مقاومت داکتر ابراهیم ملکزاده – وکیل منتخب مردم غور در هر دوره تقنینی، محترم عبدالقدیر اعلم – والی اسبق ولایت غور و یکی از چهره های سرشناس سیاسی غور داشته باشیم و از نصايح سودمند هر دو شخصیت بهره مند شویم.
داکتر ملکزاده که از زمره اشخاص شکست ناپذیر ارشد مقاومت به حساب می آید، توانسته است در طول کلیه دوره های تقنینی بلند ترین اعتماد ملت غور را با خود داشته باشد و از طریق آرای همه شمول ولایت غور به میدان قانون گذاری شورای ملی وارد گردد.
گرچند قبل از این کدام شناختی از داکتر ملکزاده نداشتم (و حتی ندیده بودم اش، تنها وی را بحیث سرشناس غور و وکیل منتخب مردم غور در شورای ملی می شناختم).
دید قبلی من نسبت به شخصیت ملکزاده کاملاً متفاوت از آنچه که در واقعیت دیدم، بود! ایشان را شخصیت محدود، متفاوت، افراطی و غیر اجتماعی می دانستم اما در چند ساعتی که افتخار حضور در پیش ایشان را داشتم، وی را شخصیت مجاهد، صادق، متین، مرد، اجتماعی و اخلاقی دانستم.
احدی را نمی توان پیدا نمود اینکه ماموریت چند دوره یی داکتر ملکزاده را محکوم به خیانت وظیفوی کند و بدون شک همگان از صداقت، بی طرفی، عدم دخالت (در امورات ولایتی) و شجاعت وی سخن می رانند.
محترم اعلم نیز در پهلوی شخصیت سیاسی اش، یکی از فرهنگیان و فرهنگ دوستان بشمار میرود که لطف توصیه و تشویق خود را بر همه بیداران و فرهنگیان ارزانی داشته است و مثال از ابتکارات فرهنگی اش را تاسیس سایت مجازی جام غور خوبتر متجلی می دارد. 
در پایان، از طرف هر دوی شان مورد تشویق و حمایت قرار گرفتیم و آنکه انتقاد همیشگی ام به شخصیت سیاسی اش بر می خورد، مرا به آغوش گرفت و از صاف، بی آلایش و سوژه یی گفتنم بر علاوه تقدیر، تشویق ام هم کرد.
با امید اینکه کلیه رجال برجسته روحیه انتقاد پذیری خویش را انکشاف داده و سراسر انتقاد ها را روش جلب توجه انتقاد شونده برای تمرکز فعالیت و پیروزی در تلاش های شان بدانند و از بدبختی ها با کمک نمودن به همدیگر نجات یابیم.

با احترام
گل رحمان فراز