آرشیف

2016-3-9

گل رحمان فراز

||◇• دو سال در فراق مارشال •◇||

دو سال در فراق مارشال

افسوس نوشت: چطور باور کنم رفتن ات را ای مرد آزاده و فهیم دور اندیش!
از رحلت جوانمرد تاریخ و اسطوره ی مقاومت مارشال محمد قسیم فهیم دو سال است که می گذرد، هر روز که سپری می شود و جبر زمان، فرصت ها دامن گیر کشور مان می گردد، یاد از مرکز اتکا قوه مستحکم و بازو های توانای مارشال فقید به اذهان متجلا می گردد و اذهان بی گمان در سوگ رحلت اش می افتند.
از مردانگی، فهم، شجاعت، صداقت، اسلامیت، تجربه، دور اندیشی، خیر اندیشی، خیر خواهی، مهربانی و استوار بودن شخصیت مارشال صاحب همگان گواهی می دهند و کتاب ها در این رابطه پیشکش پیش حظور مطبعه ها گردیده و آغوش کتابخانه ها به گرمی مارشال شناسی را پذیرفتند و مارشال فهیم دوستی و ملحق شدن در مکتب خانه مارشال فهیم را افتخار دانستند.
مارشال قسیم فهیم یگانه کسی است که از خود شخصیت اسطوره یی بجا گذاشت و زندگی پر فراز و فرود خود را ثبت کتاب چهره های ماندگار تاریخ و جهان نماید که خود برای افغانستان افتخار است، هرگاه افکار خردمندانه افلاطون رل در "جمهور افلاطون" ببینیم، هرگاه از داشته های کتبی "سیاست ارسطو" شروع کنیم، از دکارت به خلقت و ماهیت اصلی موجودات دید فلسفی را درک کنیم، از بودا آیین انسانیت را جستجو کنیم، از چگوارا ایثار بر راه وطن، آزادی و انقلابی شدن را سر مشق قرار دهیم، از آدلف هیتلر تعهد و عمل را شعار قرار دهیم، از شکسپیر اندیشه تأسیس مکتب های علمتابی را بگیریم، از ناپلئون بناپارت انگیزه آزادی خواهی را تقلید کنیم، از انیشتین یاد بگیریم که چگونه با دیدن به مواد هستی، موارد اختراع نماییم، از نیوتن فزیک را غنامند بسازیم و از سقراط بیآموزیم که چگونه با حلقات روشنگری جهان را به حیرت بیادازیم و جهل را ریشه کن کنیم؟!، مبالغه نیست که از مارشال فقید می توان آئین هم گرایی، مردانگی و مقاومت را سر مشق زندگی خویش قرار داد.
دو سال از رحلت جوانمرد تاریخ و اسطوره مقاومت افغانستان می گذرد و در طول این دو سال واقعاً نبودنش محسوس است، هرگاه به حکومت نیمه استوار وحدت ملی نظر بیاندازیم و هرگاه به حملات روز افزون دشمن ژرف توجه کنیم در آن وقت بی گمان به یادش غرق می شویم و می دانیم که واقعاً شخصیت نبوده که فراموش گردد.
در آخر، برای مارشال بزرگ سهولت عذاب قبر و فردوس برین تمنا دارم. 

با حرمت
گل رحمان فراز