آرشیف

2015-11-16

گل رحمان فراز

||◇◀انتخابات شورا و گفتنی های ما▶◇||

انتخابات شورا و گفتنی های ما

دیروز دومین دوره (سالانه) انتخابات شورای ولایتی بین اعضای شورا برای گزینش رئیس، معاون و منشی در سرتاسر ولایات افغانستان برگزار شد. امید که اعضای دیگر شورا ها که در راس هیئت رهبری قرار ندارند، گزینش اعضای رهبری این دور را با سنجش درایت فکری، مدیریت کاری، اخلاق مردمی اعضای رهبری سال قبل در نظر گرفته که همان بعد ها از اصول شایسته سالاری بشمار میروند، انتخاب کرده باشند. 
در اکثر حالات، برد و باخت در این مرحله تعلق بر جنبه سازی های سیاسی می گیرد و اغلبا موفقیت از آن کسانی است که به تیم خود اتکا کند و اگر وکیلی موضوعات تیم سازی و به یک تیم بودن را در نظر نگیرد، مثل همان بره ی است که از رمه جدا افتاده و قربانی برنامه ریزی های گرگان گردد، انزوا و بی طرف بودن شخص وکیل برایش طوری مشکل آفرین می شود که حتی از اهمیت وکالت و صلاحیت های موجوده وی توسط اعضای فعال نیز کاسته شود و در برابر مسئولیت های داده شده به وی، میرزا قلمی گردد.
با اینکه انتخابات سال دوم این دور از شورای ولایتی در غور نیز به خوبی و به روش دموکراتیک و عادلانه برگزار شد برایم نوید بخش است و اینکه محترمین الحاج فضل الحق احسان و عبدالرحمان عطشان را به صفات رئیس و معاون شورا و محترمه انیسه غیور را به صفت منشی شورا انتخاب کردند قابل ستایش است و برای شان مبارکباد گفته و آرزوی موفقیت و تعهد در اجرای مسئولیت هایشان را می نماییم.
اینکه بدون مکث برای شان تهنیت عرض نمودم و برای شان آرزوی سعادت مندی کردم وظیفه هر انسان اجتماعی است تا انسان دیگر را بخاطر بهبود اوضاع، روحیه مثبت دهد و به شخص مخاطب طوری بفهماند اینکه شخصیت وی برای دیگران از اهمیت بخصوص برخوردار است و مورد دومی این بود که مطمئن ام وکلای دیگر، صرف نظر از سمت گرایی ها، پارت بازی ها و قوم گرایی ها به پای صندوق های رای رفتند و شخص مناسب تری را برای پیشبرد کار شورا ها به حیث هیئت رهبری انتخاب کردند.
تنها چیزی که توجه من را بخود جلب کرد این بود که در برگزاری انتخابات بین اعضای شورای ولایتی در سمت ریاست شورای ولایتی غور که قبلا آقای فضل الحق احسان بحیث رئیس ایفای وظیفه می کرد، این بار وکلا پست ریاست را بصورت انتخابی که اغلبا رنگ و بوی انتصاب  را داشت، بدون حضور کدام رقیب دوباره به آقای احسان بخشیدند.
از احتمال بدور است اینکه یک شخص بتواند در همچو حالات، رضایت کلی اعضا را بدست بیاورد و میدان را به تنهایی خود بدون اشتراک دیگران طی کند. اگر اینکه واقعاً آقای "احسان" توانسته باشد رضایت کلیه اعضا را بدست آورده و خود را تنها شخص شایسته به سمت ریاست گرداند، باید مورد تمجید قرار گیرد و به شخصیت اش بیشتر از پیش به دید احترام نگریسته شود چون شاعر می گوید که؛ "هرکه از دم شمشیر آب خورد، نوش اش باد!" اما اگر کدام داد و ستد و یا نیرنگ پشت این موضوع نهفته باشد در آنصورت خدا خیر مردم را پیش کند که کلیه اعضای یک شورا برای جهت دهی یک طرف موضوعات گوناگون آستین بر زده اند.
در آخر با قطعه شعری از شاعر؛

"ترسید از آن مگس که با مار نشست"

نوت: حال از برداشت شما می شنوم!
با حرمت
گل رحمان فراز