آرشیف

2016-2-23

گل رحمان فراز

||◇حامیان دهشت در چوکات حکومت◇||

پ.ن: ستون پنجم در غور برملا شد!
حالا بعد از دست گیری امیر عبدالحمان خان ثانی (قوماندان ارشد داعش و طالب در دره مرغاب) ترش و شیرین بودن شخصیت های علمی، دانش آموخته و داخل نظام بعضی از افراد که به شخصیت شان دید مثبت و مبرا از بند و گیر های دهشت و وحشت را داشتیم خوب تر و پوست کنده تر می شود و همان کاسه های زیر نیم کاسه واضع تر و روشن تر می گردد.
قتل، ترور، فتواهای بیجا، دزدی، قاطع طریقی، وحشت و دهشت افگنی مولوی عبدالرحمان برای همگان همانند روز روشن واضح است و هر جلسه ی امنیتی، گزارش استخباراتی، معلومات کشف و شواهد عینی از دخیل بودن مولوی عبدالرحمان در قضایای قتل و ترور شهادت می دهد که حتی از دید رسانه ها هم پنهان نبوده است.
میر آقا یزدان پناه که از پناه الله خود را رهایی بخشید و به شعار قلابی صلح آور (مصلح) تکیه داد از جمله شخصیت های ادبی، حقوقی و فرهنگی این قوم بشمار می رود و فعلا بحیث سرپرست مدیریت عمومی پلان ایفای وظیفه می نماید، این آقا حدود چهار سال بهار زندگی خویش را در عبور و مرور محیط دانشگاهی سپری کرده است و اگر ادعا کنیم که دانشگاه نخوانده است، می توانیم بگوییم که به محیط دانشگاهی قدم گذاشته است اما باز هم به شک و تردید ذهنی متهم می شویم که با وجود پرورش یافتن به محیط دانشگاه، اندیشه این شخص تا حال از موضوعات قوم گرایی، طالبانی و ارحج جهالت پاک نگردیده است که می توان این عمل را از عجایب هفت گانه دنیا بشمار آورد!
این آقا که خود را حقوق دان کل می گیرد و به استدلال حقوقی و منطقی با استناد بر ماده بیست و پنج قانون اساسی مانع پخش و نشر جرایم مولوی عبدالرحمان می شود باید بداند که جرایم انجام شده توسط عبدالرحمان خان همانند روز روشن است و در چندین جلسه ی امنیتی، استخباراتی، کشفی و حتی شورای امنیت گزارش های دقیق و کاملاً عینی از عملکرد وی مواصلت ورزیده است که نه من می توانم از آنها چشم پنهان نمایم و نه تو، اینکه جرم توسط شاهدین برملا می گردد، همه ملت افغانستان صرف نظر از همه موضوعات به قاتل بودن و سارق بودن مولوی عبدالرحمان گواه می دهند و این که هر کس از آدرس خود زبان باز می نماید، دردی است که تیغ عبدالرحمان ثانی به آن خورده و از هیبت آزادی وی چنین شکوه ها را می نمایند. 
اینکه معتبر ترین رسانه های ملی و بین المللی مثل؛ آژانس خبری پژواک، باختر، افغان نیوز، طلوع نیوز، شبکه اطلاع رسانی افغانستان،  بی بی سی، رادیو آزادی، رادیو ایران، آریانا نیوز، هشت صبح، ماندگار، جام غور، بخدی…! گزارش قاتل بودن عبدالرحمان ثانی را می دهند، تو کدام کاره ای که از خود لوح محفوظ می سازی و دست به اغتشاش اذهان می زنی؟!
پنهان کرده نمی توانیم که در بین جوانان و مردم مرغاب شریف ترین انسان ها و مخالفین داعش و طالب را نیز داریم که زور و توان مبارزه با این دو پدیده شوم را ندارند اما ستون پنجم های هم وجود دارد که دو طرف نفع می برد.
با احترام
گل رحمان فراز