آرشیف

2015-9-2

گل رحمان فراز

||◀◇همت والا در اجرای حکم شرعی◇▶||

||◀◇همت والا در اجرای حکم شرعی◇▶||

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ﴿۱۷۹﴾

 ترجمه: و اى خردمندان، شما را در قصاص زندگانى است، باشد كه به تقوا گراييد. (۱۷۹)

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ﴿۲﴾

ترجمه: به هر زن زناكار و مرد زناكارى صد تازيانه بزنيد، و اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داريد، در[كار] دين خدا، نسبت به آن دو دلسوزى نكنيد، و بايد گروهى از مؤمنان در كيفر آن دو حضور يابند. (۲)

محکمه ابتدائیه ولایت غور بنا به حکم آیات مقدس فوق و نظر به حکم ماده 130 قانون اساسی افغانستان، ماده 1 قانون جزای افغانستان و مطابق فقه حنیفی حدود شرعی 100 ضربه شلاق را بالای احمد 21 ساله و زرمینه 22 ساله که به جرم روابط نا مشروع (زنا) توقیف شده بودند و بجرم شان اعتراف کردند، تطبیق کرد که این عمل محکمه مورد تقدیر مردم عوام قرار گرفت و از مقام محاکم خواستند تا شریعت اسلامی را در همه امورات باید تطبیق نمایند.

گفتنی است که از اثر ارتباط نا مشروع احمد و زرمینه یک طفل نیر بدنیا آمده است و حال که از بند قید رها شدند، ادامه حیات شان در خطر است و احتمال دارد توسط خویشاوندان شان بقتل برسند چون خویشاوندان شان، این موضوع را یک بی آبرویی می دانند.