آرشیف

2015-7-16

گل رحمان فراز

◀جلسه اداری و یــــا بحث فیسبوکی▶

گفته می شود اینکه 90% کل جلسه تحت رهبری نصیب الله خان انجام یافته است، نصیب الله خان کسب اجازه از رئیس مخاطب می کرده است نه از والی و یا اشخاص دیگر…! در حالیکه مسئولیت گرفتن رهبری جلسه اداری توسط افراد غیر مسئول جایز نیست و کدام جنبه قانونی هم ندارد و کلیه روسا از این حالت سخت شکایت دارند.
– روسا، جلسه اداری را به پاشیدگی و ارائه موارد بی ربط به این جلسه متهم می کنند.
– گویند که آجندای اصلی جلسه اداری روز قبل را ارائه سازی موضوعات فیسبوکی از طرف بانو سیما جوینده – والی ولایت غور تشکیل می داد، در نخست جمشید احمدی مخاطب موضوع شکایات فیسبوکی توسط والی جوینده قرار گرفت اینکه چرا وی (جمشید احمدی – رئیس منابع بشری مقام ولایت)، امرالله حمیدی – رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی توسط فیسبوک تحت نام Ghor Press به سوه استفاده ی وظیفوی در استخدام خویشاوندان شان دانسته شده و بر کتمان پست های کلیدی توسط این منبع مستعار پرداخته است؟!
پاسخ محترم جمشید احمدی به بانو جوینده: – ما بر اساس لوحه و طرز العمل رسمی عمل می کنیم. – در مراحل استخدام یک کمیته ی 5 نفری داریم که رئیس اداره ی که قرار است استخدام به همان ریاست صورت گیرد رهبری و مدیریت کل استخدام را دارا است و کلیه امورات استخدام با حضور و نظارت اعضای شورای ولایتی صورت می گیرد و در نهایت میتوان گفت که 80% کل صلاحیت ها به عهده ی رئیس همان ریاست است نه از منابع بشری ولایت و یا اصلاحات اداری. – احمدی از جوینده خواست تا نباید از آدرس های فیسبوکی (مستعار ها) به جلسه ی اداری سخن بگوید و وی خاطر نشان ساخته است اینکه در مراحل جذب، برای یک پست حدود 60 نفر اشتراک می ورزند و آنها مجبورند تا از شصت نفر، یک نفر را برگزینند و حدود 59 نفر دیگر از جمله ی شکایت کنندگان اند که به هیچ صورت نمیتوان قناعت ایشان را نسبت به استخدام کنندگان در رابطه به صداقت استخدامی ما فراهم کرد.
– در این میان الحاج محمد شاه مجیدی نیز اشاره ی به روشن شدن اوضاع بصورت خوبتر داد اینکه: روزی وی با صلاحیت و اقتدار تمام دست به استخدام یک شخص برای یک پست در ریاست حج و اوقاف پرداخت بود که درخواست کنندگان دو شخص (یکی 14 پاس و دیگری 16 پاس) بودند، در این میان شخص 14 پاس برنده ی امتحان گردید که منابع بشری مقام ولایت و اصلاحات اداری تنها مسئولیت نظارت از امتحان را داشتند. بعد از اعلان نتایج، شخص ناکام (16 پاس) به الحاج مجیدی گفته است که سطح علمیت ات از ریاست حج الی دره ی قاضی است اما سطح سئوالات ات از ریاست حج الی دیر تخت (یعنی تفاوت خیلی زیاد)!
– جمشید احمدی همچنان افزود که در صورت اینکه کدام اسناد از طرف داری کردن من به نفع قوم و جهت مشخص ارائه گردد، خیلی خوش خواهم شد اما اینکه به بی خلطه فیر کدن های بعضی باید تاسف خورد.
*محترمه بانو سیما جوینده از کلیه روسای دوایر دولتی خواست تا در این وضع نا امن، متوجه تامین امنیت خویش گردند!
جواب آریاپور به بانو جوینده: ما از طرف اداره ی خویش کدام تشکیل استخدام بادیگارد و یا محافظ را نداریم و اگر از طرف مقام ولایت برای ما داده شود خیلی ها خوش خواهیم شد و گرنه ارائه این مورد به ما قسمی پیام می رساند که گویا دروازه های ریاست ها را ببندیم و رویه ی داشته ی مان را از دست دهیم! (اگر حمایت نمی کنید حد اقل رویه ی مان را خو ضعیف نکنید)!
والی محترمه در جلسه ی اداری در اوایل صحبت اش به ایجاد یک کمیته اشاره داد، اما روسا ندانستند که هدف بانو جوینده چه نوع کمیته است، بعد از چهار بار تقاضای مکرر توانستند دل بانو والی را نرم سازند و گپ را بگیرند که هدف اش کمیسیون حل منازعات قومی بوده است!
– در آخر روسا گفته بودند که کور شویم اگر نتیجه بندی جلسه را دیده باشیم! پ.ن: آنچه را که متذکر شدم، کلیه موارد است که در جلسه اداری مقام ولایت به رهبری جوینده و یا نصیب الله خان ارایه گردیده است!

با احترام
گل رحمان فراز