آرشیف

2017-10-3

الحاج امین الدین سعـیـدی

⁨سالگرد جام غور مبارک ⁩

بسم الله الرحمن الرحیم 
برادران 
 دانشمند !   
السلام علیکم ورحمه وبرکاته !
بهترین تبریکات وتهنیت قلبی خویش را بمناست  12 مین سالګرد سایت جام غور   بحضور شما وبخصوص استاد محترم خویش قدیر علم وسایر خوانندگان محترم این سایت علمی   تقدیم میدارم . از پروردګار با عظمت برای شما موافقیت های مزید در امر عظیمی ژورنالیستی وخدمات فرهنګی شبانه روزی  شما  خواهانم .
در این هیچ جای شک نیست که  سایت جام غور امروز  بحیث مرکز بزرگی فرهنگی واکادمیک که خانه مشتر ک همه ای ماست  مبدل گردیده است.
ازپروردگار  با عظمت پیروزی های مزید برای شما وهمه دانشمندان  استدعا می برم .موافقیت های  مزید صحت وسلامتی  شما را  خواهانم .

با احترام
برادر شما
  امین الدین «  سعـیـدی–  سعید افغانی »
مدیر مرکز مطالعات ستراتــیــژیکی افغان
ومسؤل مرکزفرهنگی د حق لاره- جرمنی