آرشیف

2015-2-6

عزیز احمد بارز

‎جایگاه حقوقی حکومت وحدت ملــــــــــــــــی

 

‎ انتخابات به حیث مهم ترین رکن دموکراسی در تیوری مطرح جهان در اثر تقلب گسترده وسازمان یافته در افغانستان ناکام ماند وسرنوشت انتخابات را نه رای مردم بلکه موافقت نامه سیاسی دوجانبه دو کاندید دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ مشخص کرد.
‎ مردم با علاقه فراوان پای صندوق های رای در انتخابات ریاست جمهوری وشورای ولایتی شتافتند تا شخص مورد نظر شان را انتخاب کنند. افتخار ناکامی انتخابات را در گام نخست ریس جمهور کرزی ونهاد های بر گذار کننده انتخابات دارند.اما ضرر این ناکامی روند دموکراسی نو پای کشور ما خدشه واراده مردم را به تمسخر گرفت. 

مشروعیت: 
‎در نظام های قانون مدار حکومتی مشروعیت دارد که ممثل اراده واقعی مردم باشد وبه رای مستقیم وشفاف مردم انتخاب شده باشد.
‎ ماده شصت ویک قانون اساسی افغانستان نیز حکم می نماید که ریس جمهور با کسب بیش از پنجاه درصد ارای رای دهندگان از طریق رای گیری ازاد؛ عمومی ومسقیم انتخاب گردد. در روز برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری؛ پولیس کابل موتر های مملو از مواد انتخاباتی را متوقف نمود که به دستور رئيس دارالانشا کمیسيون بدون هماهنگی نهاد زیریط به محل نامعلوم منتقل میگردید. بعداً تیم اصلاحات وهمگرایی نوار های صوتی اقایان ضیالحق امرخیل رئيس دارالانشا کمسیون انتخابات و استاد محمد کریمی خلیلی معاون رئيس جمهوری را منتشر وانها را به تقلب به نفع تیم تحول وتداوم متهم کرد. تا کنون هیج مرجعی عدلی وقضایی به این اتهامات رسیدگی نکرده است. رسیدگی نشدن به این اتهامات دال بر طرف بودن نهاد های زیر فرمان رئيس جمهور کرزی در انتخابات است.
‎منابع معتبر جهانی نیز تقلب کسترده به نفع تیم اشرف غنی احمدزی را تایید کرده اند. تیم اصلاحات وهمگرایی مثلث کرزی؛ تیم تحول وتداوم وکمسیون مستقل انتخابات را بار ها متهم به تقلب سازمان دهی شده نمود. وبه همین دلیل پروسه تفتیش را تحریم واعلان نمودند که نتیجه را که کمسیون انتخابات اعلان نماید نمی پذیرند. تفتیش نهاد های بین المللی وسفارت امریکا در کابل نیز نتوانست مشروعیت را بر انتخابات باز گرداند. جان کیری وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا دو بار به کابل سفر کرد وبر کاندیدان پیش تاز توصیه کرد تا دولت وحدت ملی را تاسیس کنند.
‎ رئیس کمیسیون مستقل انتخابات ضمن معرفی اشرف غنی احمدزی به حیث رئيس جمهور وداکتر عبدالله عبدالله بحیث رئيس اجراییه؛ خاطرنشان کرد: "هرچند بازرسی آراءهمه جانبه، معتبر و بی پیشینه بود اما با آن هم این بازرسی نتوانست که تقلب ‌هایی را که از سوی هر دوجانب ادعا شده بودند و از نگاه عمق و پیچیده گی چشمگیر بودند، کشف و برطرف کند".

‎ دولت وحدت ملی بعد ازهفته ها گفتگو تاسیس شد اما از مشروعیت کامل برخوردار نیست؛ پایه های لرزان ان هر لحظه می تواند فرو بریزد.

‎مصلحت: 
‎تیم اصلاحات وهمگرای در دور اول و دوم انتخابات خویش را برنده اصلی انتخابات می داند؛ هوا داران این تیم حد اقل دوبار رهبری تیم را زیر فشار سنگین قرار دادند تا حکومت اصلاحات را اعلان نماید اما داکتر عبدالله عبدالله با خبرگی سیاسی که دارد از اعلان حکومت خود داری کرد؛ این اقدام وزن سیاسی ایشان را در جمع سیاست مداران مدبر وباتجربه بالا برد؛ هر سیاست مدار می تواند بحران ایجاد کند سیاست مدار موفق کسی است که از ایجاد بی ثباتی جلوگیری نماید. داکتر عبدالله این کار را در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ و۲۰۱۴ انجام داد. 
‎مصالح کشور وفشار سازمان ملل متحد وامریکا کاندیدان را مجبور ساخت تا به تاسیس دولت وحدت ملی تن دهند. وتیم اصلاحات وهمگرایی را مجبور ساخت تا ریاست داکتر اشرف غنی را بپذیرد

‎ با همه نا مقبولیتی که دولت وحدت ملی دارد؛ دارای فواید ذیل است:

اول: از فربه شدن بحران جلوگیری کرد 
دوم: از بدتر شدن وضع امنیتی وقوت گیری طالبان کاست
سوم: زمینه امضا موافقت نامه دوجانبه امنیتی را امریکارا هموار می سازد؛ با امضاء موافقت نامه امنیتی؛ کمک های امریکا وناتو به نیروهای امنیتی کشور ادامه می یابد
چهارم: برگزاری لویه جرگه به منظور تعدیل قانون اساسی وایجاد پست صدر اعظم اجرایی 
پنجم: توزیع شناسنامه های برقی 
ششم: اصلاح نظام انتخاباتی
هفتم: رئیس اجرایی در مجالس تصمیم‌گیری دولت شرکت می‌کند و مدیریت امور اداری و اجرایی حکومت به عهده او است
 هشتم: تفکیک کابینه و شورای وزیران 
نهم: سهم مساوی هر دو تیم در گزینش مقام های امنیتی وقضایی
دهم: از تمرکز قدرت کاست ؛ همه گروه های قومی به نحوی در قدرت مشارکت دارند

‎نقش دوستان افغانستان: 
‎سازمان ملل متحد و حکومت ریس جمهور اوباما تلاش های وسیعی جهت موفقیت انتخابات انجام دادند ولی این تلاش ها نتوانست مشروعیت رابر انتخابات باز گرداند؛ تقلب در دور دوم انتخابات سازمان یافته وکسترده بود در بعضی ولایات بیشتر از صد در صد افزایش رای دهند گان نشان میداد. 
‎امریکایی ها به شکل واضح به داکتر عبدالله گفتند که مایل اند در راس قدرت سیاسی افغانستان یک پشتون از جنوب باشد. مردم از رهبران اصلاحات وهمگرایی وتحول وتداوم انتظار دارند موضوعات ازین قبیل را صادقانه به مردم که به انها رای دادند در جریان بگزارند. 
‎ضمانت اجرایی توافق نامه دولت وحدت ملی با سازمان ملل متحد و امریکاست؛ در صورت سرکشی هریک از طرفین از مواد موافقتنامه امکان بوجود آمدن بحران سیاسی جدی است.

‎ نتیجه:
‎ رای آزاد وشفاف اکثریت مردم ضامن مشروعیت انتخابات می باشد. اراء مردم بنا بر تقلب گسترده وسازمان یافته نتوانست مشروعیت لازم را به بار بیاورد و برنده قطعی انتخابات را معرفی کند. هرچند تم تحول وتداوم خود را برنده می داند وبر خلاف تیم اصلاحات وهمگرایی بر تقلب کسترده ای اذعان دارد.
‎ تیم اصلاحات وهمگرایی ؛ نهاد های مستقل ملی وبین المللی ‫و کمسیون انتخابات‬ تقلب گسترده را در دوم انتخابات را تایید کردند. انتخابات به دلیل فساد گسترده و دست اندازی ریس جمهور کرزی و کمیسون های انتخاباتی با مصرف ملیون ها دالر بی نتیجه پایان یافت. 
‎در نهایت توافق سیاسی دو نامزد منجر به تاسیس حکومت به قول خود شان وحدت ملی ( ایتلافی) گردید. در صورت عملی نشدن توافق نامه دوجانبه یا سر باز زدن هریک از طرف ها از مفاد این توافق نامه می تواند؛ اداره وحدت ملی را تضعیف وزمینه فروپاشی آن را میسر نماید.

 

عزیزاحمد بارز
‎پژوهشگر حقوق وعلوم سیاسی
‎مقیم اکسفورد