آرشیف

2015-5-15

جام غور

‌اطلاعیه فــاتــحــه خــوانــــی

با تا سف فراوان اطلاع  حاصل نمودیم  که محترم  الحاج عبدا القدوس فرزند  مرحوم حاجی عبدالغیات خان و برادر ارشد جنرال عبدالظاهر ظهوری از اثر مریضی که عاید حال شان شده بود صبح امروز پنجشنبه مورخ ۱۴ می ۲۰۱۵ در دهکده اوتای ولسوالی تیوره  ولایت غور داعیه اجل را لبیک گفت وبه لقا ء الله پیوست: انا لله وانا الیه راجعون.
 ‌بدینوسیله مراتب تسلیت وهمدردی خویش را به اعضای فامیل محترم شان خصوصا آقای ظهوری وسا‌ یر وابستگان تقدیم نموده برای مرحومی بهشت برین وبرای اقارب ودوستداران صبر واستقامت مزید استدعا داریم.
ضمنا به اطلاع همه دوستان رسانیده میشود که مراسم اتحاف دعا به روح میت وسا ير شهدایی اخیر افغانستان از طرف  جنرال عبدالظاهر ظهوری برادر ومحمد هارون ومحمد حسیب ظهوری برادر زاده ها وداکتر محمد خواهر زاده ایشان روز شنبه ۱۶ می از ساعت ۲ تا  ۴ بعد از ظهر در مسجد جامع حضرت  ابراهیم خلیل الله در شهر هامبورگ جرمنی بر گزار میگردد. بناءٌ از تمام دوستان وعلاقمندان گرامی صمیمانه تقا ضا بعمل میآ يد تا با تشریف آوری خویش در محفل اتحاف دعا روح مرحومی را شاد وخاطر دوستداران ووابستگان را تسلیت بخشند .از همه شما قبلا متشکریم.
زمان.شنبه ۱۶ می ۲۰۱۵ از ساعت ۲-۴
مکان مسجد ابراهیم خلیل الله.

آدرس:Billstedter Haupstasse 50

22111 Hamburg