آرشیف

2015-3-23

عبدالفتاح سکندری

​پیام شورای افغانان مقیم دنمارک در رابطه به کشتن و به آتش کشیدن جسد دختر جوانی در کابل