آرشیف

2014-11-25

afrotan

​تأسیس زور خانه برای جنگجویان داعشی یا مرکز ترویج اسلام معتدل !!

تأسیس زور خانه برای جنگجویان داعشی یا مرکز ترویج اسلام معتدل !!

رئیس غنی به نمائنده گی  ازتیم حریف در میدان افغانستان  بازی میکند !

خدارا شکر که بیگانه ها  بیدار اند  !

پیوسته به گذشته قسمت چهل وششم :

 

             یا به اندازه آرزویت تلاش کن و یا به اندازه تلاشت آرزو کن
 
                                           شکسپیر        

 

 
متأ سفانه حالتی را که با شنیدن خبر " امضای چک سفید " برای ایجاد مرکز اسلامی از سوی عربستان به من دست داد بویژه آنگاهی که  آ قای عبدالرحمن الغاصب سفیر دولت عربستان در کابل تأسیس این مرکز بزرگ فرهنگی را مروج پیام اسلام معتدل عنوان کرد و در بیان و توضیح  خود در باره ماهیت این مرکز گفت  که سمبول اسلام معتدل خواهد بود این حقیر را نیز  واداشت تا با توانایی های ناچیزعلمی ای که در عرصه متون دینی اسلامی دارم بیش و پیش از همه اظهارات سفیر "غاصب " را  تحت بررسی قرار دهم . هرچند  میدانم و اکیدأ بر این باورهستم  که نصیحت کردن در عصر کنونی کار بیهوده ایست بخصوص در حوزه دین و صدور فتوا که " چنین بگو و چنان نگو " بسیار ابلهانه  تلقی میگردد  .

https://www.youtube.com/watch?v=FqB9Qdjb5h8

اما درمورد تأسیس و ایجاد مرکز اسلامی از سوی عربستان در شهر کابل بخصوص با امضای چک سفید و تخصیص دادن بودجه لایتنهی برای ایجاد چنین مرکز قضیه درست برعکس است که حضور طولانی دربار آل سعود در فعل و انفعالات سیاسی و تاریخی کشور ما افغانستان در تبانی با شبکه های جاسوسی منطقه و جهان  به من به عنوان شاگرد کوچک حوزه تاریخ و جامعه شناسی این جرئت را میدهد تا در این هنگامی که دست پنهانی رژیم آل سعود دراکثر حوادث پیچیده معاصرو درپوشش نهاد های شبه مقدسی چون رابطه عالم اسلامی -هلال احمر سعودی –  هیأ ة الاغاثه و ده ها نهاد صغیر و کبیر !!  دیگری که در واقع شعبات امنیتی سازمان امنیت عربستان محسوب می شدند هر تحلیل گری بویژه این حقیر را که بخش عظیمی از حیاتم را در پیوند به تفکر خردمندانه و آزادی بخش اسلام سپری شده است مؤظف میسازد تا  با الهام از واقیعت های عینی اما درعین حال درد ناک  تاریخ کشور ما که  "چهلتارپوشان وشیوخ مفسدی ازاعراب "  گله وار بر اردوگاه های از  آواره گان مظلوم  افغان در پیشاور پاکستان  می  تازیدند و دربدل چند د یناری و درهمی عزت و وقار تاریخی مردم بینوا و آواره  ما را به استهزأ می کشیدند ، از اینجاست  آنچه را که به عنوان دامی در راه ترقی و صلح واقعی مردم افغانستان به هر نام و اسمی  حتی  بر آب زمزم شسته شده و صد در صد اسلامی !! تشخیص کنم از نشان دادن وافشای  آن دام ها ی رنگین زورو تزویردریغ  نه خواهم کرد . البته باید بگوئیم یکی از اشتباهات اشرافیت و شرک معاصر این بوده است که تمامی آنچه را که در تاریخ گذشته جوامع اسلامی با ادبیات و زبان عربی از سرزمین چهلتارپوشان شبه جزیره عرب صادر میگردید اینها را میراث مقدس و ازارزشهای اسلامی  می پنداشتند و شیوخ فاسد اعراب نیز روی همین معادله بصورت" ریا کارانه "حساب باز میکردند . اما هرگز نه میدانند که  نسل متدین امروزی چنان بیدار گشته است که برای استقرار و احیای دین آزادی بخش توحیدی مبارزه با اشرافیت و قرئت سلاطین غاصب را  در سر خط مبارزه روشنگرانه خود قرار داده اند و مبارزه با قرئت  "ظل الهی سلطانی!" از دین را برای استقرار گفتمان عالمانه و اجتهادی به مثابه نقشه راه خویش می پیمایند . تا آنگاه و آنجا  که مردم رشد علمی ووجدان مذهبی  پیدا کنند . معنای واقعی توحید را درمی یابند و توحید رابا معامله بازی ها ی شیوخ وحکام عیاش عربی تفکیک میکنند و"دین شرک" و "دین تجارتی"  را در چهره ء توحید دروغین  تشخیص میکنند . زیرا میدانند که قرئت " ظل الهی و سلطانی!! " از دین نگهبان فقربوده و در طول تاریخ جوامع شرقی بویژه افغانستان  توجیه کننده اسارت و بردگی بوده و توده های مردم را به نفع زرمندان و زورمندان در سکوت فریبکارانه نگه داشته اند .بدون شک این همان گفتمانی است که بصورت یک ماده تخدیری و عامل انزوا ی  تصوفی و گوشه گیر از سرنوشت کل جامعه و با تولید نفرت در برابر ترقی و پیشرفت جوامع بشری فقط با مسخ استخاره ای بخشی از آیه ء مبارکه  تُعـــــِزُّ مَـــنْ تَشَاءُ وَتُـــذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بيدك الخيرانك علـــــي كـل شيء قدير (آل عمران، ۲) به نفع سلطانی که میخواهد همه نعمت های الهی را خودش بخورد و ملت های فقیر و  درمانده اسلامی منجمله کشور جنگزده ما افغانستان  را به کمک و استعانت چنین  راه بلدان  روحانی نما  و مافیائی شبه مذهبی غارت کنند . نباید تعجب کرد که مذهب با قرئت شرک آلود ظل الهی در یک دوره طولانی تاریخی بر مردم حکومت کرده است وهمه  پیغمبران ما که با پیام توحیدی و رسالت انسانی  نهضت بزرگ علمی و مبارزاتی را علیه چنین قرئت مذهبی آغازیده اند تا مسؤلیت آن پرچم عدالت و آزادی را به ما و عموم آزاد گان تاریخ بسپارند و امروز ما مسؤلیت داریم که آن نهضت را دنبال کنیم ، بنابر این نهضتی است مترقی و تغیر دهنده مسیر تاریخ بشری که تا اکنون در دست شیوخ  فاسدی ازاعراب به نام دین بوده است .
رویکرد تیوریک نهادی بنام " مرکز فرهنگی ملک عبدالله " درکابل :
متأسفانه که دراستراتیژیی  امنیتی  دربارریاض  وسائر شیوخ خورد وبزرگ جزیرة العرب از بسیار دیر مؤلفه های   بنام عدالت و آزادی وجود نداشته است و همیشه شمشیر نیم کشیده شده دموکلسی اش بر سر مبارزین راه عدالت و آزادی  آویزان است و پهلوی بُران  این  شمشیر دموکلسی بر آب مذهبی  وهابیت گدا خته شده است  ، لهذا باید دانیست که منطق این گفتمان بنیادگرای شریعتمدارنیز  برخونهای بیگناهان و مستضعفان دنیا اعم از عرب و عجم  آغشته گردیده است .چنانچه بارها و درمناسبت های دیگری گفته ام که نسبت  دین  و جامعه در گفتمانی که آ قای عبدالرحمن الغاصب سفیر دربار عربستان حامل آن است و برای ترویج و تیوریزه ساختن عملی آن در جوامع عقب نگداشته شده ای چون افغانستان " زور خانه " میسازند و از آن برای تربیت و پرورش تمامی تروریستها نیز بهره میبرند از مدل پروکروستی  تبعیت میکند ،  پروکروست Prokrustes رهزن افسانوی یونان بود که در کوه ها وگردنه ها ، راه را بر کاروانها می بست و اموال آنانرا به غارت میبرد ، اما تنها با این کار اکتفأ نه میکرد بلکه یک تخت آهنی داشت و دستور میداد تا افراد کاروان و صاحبان اموال را یکا یک برروی آن تخت بخوابانند ، هرکسی که قد واندازه اش از طول تخت آهنی کوتاه تر بود به فرمان پروکرست که سردسته دزدان بود از طرف پا وسر میکشیدند تا به اندازه تخت شود و اگر قد بلندتری داشت فرمان میداد تا از ناحیه پا میزان اضافی را اره کنند ؛ تا کاملأ در قالب تخت آهنی جای گیرد ، از نظر حاملان و معتقدان بر گفتمان غیر اجتهادی وغیرعقلانی اسلام تخت آهنی است که باید انسان و جامعه را دردرون آن قرار داد و کم وزیادی های آنرا با برش یا کشش قالب بندی نمود . البته ریشه اصلی تناقض معرفت شناختی این گفتمان خشونت پرور داعشی با انسان و تکامل جامعه در عصر حاضر همین      جا نهفته است زیرا گفتمان شریعتمدار با اتکای مطلق مکانیکی و دگم بسیاری از احکام مربوط به نیاز های اقتصادی – سیاسی  و فرهنگی بشر را لایتغیر همه مکانی و همه زمانی تلقی مینمایند . بدین سبب گفتمان داعشی در عصر حاضر با بسیاری از مؤلفه های حقوق بشر مانند مبارزه با برده داری ، مسأله حــــقوق زنان وغــــــیره مناسبات موجود اجتماعی و ســـیاسی  گــــــسست و تناقض می یـــــابد ، جالب آنجا و آنگاه است که قریب به اکثریتی از داعیه داران این گفتمان و همچنان نیروهای که در تقابل به این قرئت وبا باور بر اجتهاد به مثابه نقطه متمائیز از آنها خود را از شیعیان و هواداران ولایت فقیه مطلقه می نامند نتوانیسته اند در جهان کنونی که انسان  بصورت تصاعد هندسی برطبیعت و هستی تسلط و غلبه حاصل می کند وچنین سلطه سبب میگردد تا پدیده های نو و بکری در پیرامون حیات بشر ظهور کند و در برابر این فرآیند انسان دینمدار عصر حاضر بویژه مراجع دینی و مذهبی این زمان که مدعی اند دین مقدس اسلام و کلام الله یعنی قرآن  پاک که ارائیه دهنده راه حل برای  تمامی نیازهای  انسان معاصر است راه حل علمی را از بستر دین مقدس اسلام کشف و استخراج نماید وقتی با این گفتمان اقتدارگرای تاریخی مذهبی نه میتوانند برای زندگی امروزی بشر راه حلی را دریابند ، بلادرنگ و با آسان ترین شیوه برای پیشبرد زندگی بشر در عصر حاضر متوصل به گفتمان سکولاری میگردد که از سوی مراجع نظام سرمایه داری جهانی با قوانین ویژه ای مدیریت و رهنمائی میگردد . اکنون ودر عصر حاضر  که در زمینه حقوق سیاسی و مدنی شهروندان و حقوق انسانی آنها در شرائطی که دموکراسی و آزادی های مدنی در پارادائیم و الگوی انسان امروز جای گرفته و هرخواست مشارکت و حق تعیین سرنوشت با عقلانیت سیاسی بشر در آمیخته تمسک به الگوهای داعشی نظیر خلافت یا هم امامت اقتدارگرایانه که رابطه حکومت با جامعه را به رابطه حق و تکلیف تبدیل میسازد و "دولت قیم سالار " را به عنوان دولت دینی حاکم میکند و« دولت مردم سالار » را همچون امر غیر دینی – کافر ما آب ، وارداتی و غیر شرعی منتفی می سازد جایگاهی ندارد .
با احترام کامل به مقام خواننده گان ارجمند باید به عرض برسانم  از اینکه تمسک بر گفتمان متحجرانه تاریخی و غیر اجتهادی در عصر حاضر هیچگونه جایگاهی ندارد و نقد این قرئت تاریخی نیز  مستلزم باور بر یک جهان بینی خاص توحیدی است و پژوهش های همه جانبه و بنیادیی  را می طلبد آنرا به یک فرصت دیگری موکول میسازم .

خدارا شکر که بیگانه ها  بیدار اند  !
از زمین و هوا توطئه می بارد وما را همچون هفتادودو تن در شب عاشورا محاصره کرده اند ، آب را روی ملت  ما بسته اند و باران تیر را گشوده اند ودر این میان " ما " که از تبار" نازآبادی ها " و از فرنگ رفته گانیم  چنان به  خواب " ناز " رفته ایم که مگر شیپور دالر!! بیدار مان کند !!

https://www.youtube.com/watch?v=BtgQJI2T4EA&feature=youtu.be

 هرباری که در بخشی از خاک کشورما  آتش توپخانه دشمن به زبان انتحار و یاهم انفجار زبانه کشیده گروهی از ما علیه گروه دیگری به رجز خوانی پرداخته ایم ویاهم  به گفتن هزیانات و لاطائلات بی مصرف وواهی  چون  « برادرم در قندز پهلوان است !!!» رو آورده ایم چنانچه آخیرأ حضرت محمد اشرف غنی دامت برکاته در کسوت یک مرشد عام برای امت شهید پرورافغانستان و دومین متفکر جهان برای جهانیان  آنگاهی که  در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با سرمنشی کشور های ناتو در برابر سوال یک از خبرنگاران تلویزیون شمشاد که پرسیده بود اگر قرار است که تا آخیر سال ۲۰۱۴ جاری  نیروهای خارجی افغانستان را ترک گویند با توجه به وضع وخیم امنیتی کنونی این اقدام را چگونه ارزیابی می کنید ، ببیند که جناب رئیس غنی چگونه پاسخ میدهد ؟
رئیس غنی به نمائنده گی  ازتیم حریف در میدان افغانستان  بازی میکند !

https://www.youtube.com/watch?v=GGmitao23ZU

 علی الرغم آنکه جناب رئیس اشرف غنی رئیس حکومت وحدت ملی افغانستان برای کم وبیش چهار سال ریاست کمیسیون انتقال قدرت از نیروها ی خارجی به ارتش ملی  افغانستان را بر عهده داشت درست مانند هم رکاب و دوست دوران " دانشگاهی" پوهنتونی اش آقای زلمی خان خلیل زاد سفیر (۱) ایالات متحده امریکا در کابل که بحیث یک امریکائی افغان تبار چندین سال به عنوان سفیر و نمائنده تام الاختیار ایالات متحده امریکا درکابل ایفای وظیفه نموده بود نه تنها برای تقویت ارتش ملی افغانستان کوچکترین گامی را برنداشت بلکه در باره  سلاح های سبک و سنگین به شمول  صد ها جگنده ء و هلیکوپتر های نظامی ارتش  افغانستان که از چندین دهه  بدینسو سرمایه ارزشمند  افغانستان به حساب می آمد  هیچگونه استفسار بعمل نیاورد . و آن همه توپ و تانک و جنگنده ها  که پس از سقوط رژیم طالبان در ذخیره گاه های ویژه بنام DDR  Afghan Disarmament, Demobilization and Reintegration …  و دایاگ  طی یک پروگرام منظم جمع آوری سلاح ها در زراد خانه های خارجی ها ذخیره شده بود به نام مخالفین دولت افغانستان در اختیار سازمان جهنمی اطلاعات ارتش پاکستان ISI قرار گرفت ، چنانچه دریا دداشت های قبلی ام متذکر شده ام آن همه سلاح ها و مهمات طی یک قرارداد  تسلیحاتی میان پاکستان و عربستان تحویل عربستان گردید که سازمان امنیت عربستان نیز آن همه سلاح ها و مهمات را تحویل جنگجویان و تروریستهای  داعش ساخت . و درباره انجام آن معامله کثیف تسلیحاتی آقای سرتاج عزیز مشاور امنیت نوازشریف و سرپرست وزارت خارجه پاکستان در مصاحبه با بخش اردوی تلویزیون جهانی BBC چنین اظهارداشته بود :

https://www.youtube.com/watch?v=SRWBBtvULDA

اما در هنگامه این هول و هراس بروز شنبه مورخ  ۲۳ سال جاری میلادی روزنامه نیویارک تایمز خبرداد که رییس جمهور ایالات متحده امریکا فرمان محرمانهء را امضاء کرد که بر اساس آن نیرو های امریکایی اجازه انجام عملیات نظامی را در سال ۲۰۱۵ میلادی نیز در افغانستان خواهند داشت..
به گفتهء روزنامه نیویارک تایمز ، بارک اوباما این تصمیم را پس از ملاقات با مشاور امنیت ملی امریکا در قصر سفید گرفت. فرمان تازه رییس جمهور اوباما به نیروهای امریکایی اجازه می دهد که علیه طالبان و آن عده از مخالفین مسلح عملیات کنند که برای نیرو های امریکایی و حکومت افغانستان تهدید اند.این فرمان محرمانه را بارک اوباما در حالی امضاء کرده است که حملات طالبان اخیراً در افغانستان افزایش یافته است.
 
۱: گفته می شود که جناب رئیس اشرف غنی با زلمی  خلیل زاد ، انورالحق احدی و دیگران که ستون فقرات اداره کنونی  افغانستان را تشکیل میدهند از درس خوانده گان دانشگا ه امریکائی بیروت بودند که روی همین ملحوظ این گروه را بنام " حلقه بیروتی ها " می نامند .
مأ خذ : روزنامه معروف نیویارک تایمز

http://www.nytimes.com/2014/11/22/us/politics/in-secret-obama-extends-us-role-in-afghan-combat.html