آرشیف

2018-7-17

گل رحمان فراز

​برداشتِ دانشجویی از نشستِ حزبی!

 

​برداشتِ دانشجویی از نشستِ حزبی!

نشست ها سرنوشت ساز است. بیرون دادِ نشست ها را تعمق، تحلیل و موشکافی مسائل و پیدایشِ راهکار ها و راه حل ها شکل می دهد. جانِ نشست ها را حلِ چالش و نقطه وصل گذاشتن به مرز ها گویند. نشست ها زمانی تدویر می یابند که به سازمان ها بن بستِ سیاسی محسوس شود و احزاب خود را از لحاظ قدرت سیاسی به انزجار و انزوا احساس نمایند که نیاز به ملاحظه و توجه دارد.
بازی های تک فردی تیم رئیس جمهور غنی در تآملات کشوری بی نظیر است. وی توانسته است جنبه های مخالف اش را تکتیکی سرکوب کند. هم پیمان های بدنام وی سیاست زده شده و نقش متنفذ شان را در بین اقوام به خاکمالید. رئیس جمهور غنی شب و روز برنامه می ریزد و از طریق تلاش های خستگی ناپذیر اش برای مخالفین دام انداخته و صید مطلوب می نماید
جنرال عبدالرشید دوستم و عطا محمد نور از زمره ی شیران شمال محسوب می شدند. شیران که در دام صیاد (غنی) افتیدند و بزودی سرکوب شدند. ظاهر قدیر مافیای بزرگ و کرزی تروریست توانا بود که نقشِ شان زیر آب شد و آتش دسیسه سازی های ارگ شعله ور تر!
همان ترفند های سیاسی باعث شد تا محترمین هریک؛ صلاح الدین ربانی، گلبدین حکمتیار، محمد محقق، ضرار احمد مقبل، یونس قانونی، انوار الحق احدی، سید حامد گیلانی و باتور دوستم در هتل سرینا در باره چگونگی برگزاری انتخابات پارلمانی آینده گفتگو کنند و در مقابل پروسه پلان شده ارگ قد برافراشته نمایند
این نشست ها در نزد صاحبان ارگ حایز اهمیت نیست که بذل توجه شود و بخاطر خنثی سازی آن طرح، ترفند و راه حل سنجیده شود چون رئیس جمهور غنی به بی برنامگی این بزرگان ایمان دارد و وزن شخصیتی هر کدام شان را قبل از قبل سنجیده است
نشست های اینچنینی جز اینکه نقشِ بزرگان نامبرده را تضعیف نماید، کاری دیگر نمی کند. از این پس، هیچ کس نمی تواند خود را قانع رعیت شدن رهبران فروخته شده، غلام و بی برنانه نماید. رهبران که در هر حال به فکر نفع شخصی و تامین منافع خود شان اند. اینها در داخل و خارج کشور سرمایه گذاری های هنگفت نموده اند و دیگر تاب کوه گردی، جنگ و سنگر نشینی را ندارند. فقط بفکر راحت زیستن و پول جمع نمودن شان اند
پس، جوانان می بایست تا از برنامه های سرکوب سازی رهبران بی کفایت، بی برنامه، جاسوس و فرصت طلب حمایت نموده و در جستجوی پیدایش فرصت ها برای روی کار آوردن نسل جوان و استفاده از انرژی ایشان برای دست یابی به ارزش های والا، صادق و بی آلایش باشیم تا باشد که سرمایه گذاری برای انکشاف آینده و امید کشور صورت گیرد و از بحران های بی سرنوشتی نجات یابیم.

با مهر 
گل رحمان فراز