آرشیف

2014-10-22

محمد سرور انوری غوری

​اهداف سازمان همکاری اسلامی :

•         ارتقاء هم بستگی اسلامی میان کشورهای عضوء.
•         حمایت از هم کاری میان کشور های عضوء در زمینه های اقتصادی، اجتماعی ،فرهنگی علمی ودیگر موارد اساسی ومشورت میان کشورهای عضوء درسازمان های بین المللی .
•         تلاش در جهت محو تعبیض نژا دی وخا تمه بخشیدن به استعمار درتمام  اشکال آن .
•         اتخاذ تدابیر لازم برای پشتیبانی ازصلح وامنیت بین المللی مبنی برعدالت .
•         هم آهنگ کردن تلاش به منظورحفاظت ازاما کن مقدس وآزاد سا زی آنها وپیشتبانی از مبارزه ملت ها علیه هرنوع تجاوز برحریم آنها .
•         پیشتبانی از مبارزه تمام ملل اسلامی در راه حفاظت از عزت ، شرافت ، کرامت ، استقلال وحقوق ملــــــــی شان .
•         ایجاد جوی به منظور ارتقاء همکاری وتفاهم میان کشورهای اسلامی ودیگر کشورها.

 


 

عواقب حرب اول جهان:

 -پیروزی متفقین .

– کامیابی دموکراسی .

– سقوط  امپراطوری های جرمنی ، روسیه ، عثمانی  و اتریش – هنگری .

– تشکیل کشورهای جدید در اروپا و شرق میانه ( لتوانیا ، استونیا ، لاتویا ، چکوسلواکیا ، پولیند ، اتریش ، هنگری ، یوگوسلاویا ، ترکیه )

– انتقال مستعمرات جرمنی و اراضی امپراطوری عثمانی به قدرت های دیگر .

– تاسیس جامعه ملل .

– افزایش رژیم های  دیکتاتور .

– باعث بروز جنگ دوم جهان .