آرشیف

2020-12-25

یک پیشنهاد ساده…
سلام
برای تنهایی هایت یک پیشنهاد ساده دارم که می تواند برای روح ات هم، سازنده باشد.
بی برو گمشو
در آغوشم…
…………………….
پنجم دی ماه نود و نه
محل کار