آرشیف

2014-12-26

محمد عارف یعقوبی

یک فرصت سرمایگذاری در سکتور زراعت و مالداری درولایت غور

روز سه شنبه مورخ 25 میزان سال روان کنفرانس صندوق قرض های زراعتی در سالون جدید کنفرانس های مقام ولایت تدویر گردید. در این کنفرانس نماینده مقام ولایت ، نماینده شورای ولایتی ، مسوولین و کارمندان ریاست زراعت و یک تعدادی از دهقانان و اعضای انجمن های زراعتی اشتراک ورزیده بودند . هدف از تدویر این کنفرانس ، اگاهی دادن به ارتباط پروگرام قرضه های زراعتی وزارت زراعت که آخیرآ از طرف وزارت زراعت به همکاری مالی یو اس ای دی ( کمک های مردم امریکا ) به راه انداخته شده با خبر شوند . در این کنفرانس باید تعداد زیادی از تجاران ، موسسات ملی و محلی ، شرکت های تولیدی و غیره متشبسین خصوصی شرکت می کردند ولی به علت بعضی مشکلات نتوانستند شرکت نمایند تا از این فرصت با خبر شوند . 
بخاطر معلومات مزید شما این پروگرام تا هنوز در بیش از 20 ولایت کشور فعالیت می نماید و بیش از 1600 دهقان از طریق کمپنی های مختلف زراعتی مستفید گردیده اند . هدف از راه اندازی این پروگرام اینست تا اشخاصیکه علاقمند در سرمایه گزاری در سکتور زراعت باشند بتوانند تجارت خود را تقویه و برای مردم و دهاقین کمک نمایند . قرضه هایکه از طریق این صندوق داده می شود بین 100.000 دالر امریکای تا یک ملیون دالر می باشد و معیاد قرضه از یک الی سه سال را در بر میگرد. به اساس گزارشات ، این پروگرام یکی از پروگرام های موفق وزارت زراعت در سطح کشور بوده و علاقمندانی زیاد را بخود جلب نموده است . 
بنآ دوستان وعلاقمندان که خواهان استفاده از این پروگرام باشند میتواند با مراجه به ریاست محترم زراعت معلومات بیشتر حاصل نموده با افراد ذیربط در تماس شوند .