آرشیف

2020-11-24

jameghor

یک‌ ستاره پر درخشش از آسمان علم و فرهنگ غروب کرد

یک‌ ستاره پر درخشش  از آسمان علم و فرهنگ غروب کرد

قالوا انا لله وانا والیه راجعون.
سید محمد رفیق نادم عالم ربانی، فرهنگی، پر تلاش و خستگی ناپذیر، وکیل ونما نده مردم، متنفذ قوم، رئیس بنیاد فرهنگی جهانداران غوری حوزه غرب و همکار قلمی سایت بین المللی جام غور، روز سه شنبه 4 قوس 1399 با سپردن جان به جان آفرین با زمینیان وداع کرد، روح شان شاد و یادشان ماندگار باد.
مرحوم سید محمد رفیق نادم شخصیت حلیم، علم دوست، نویسنده و پژوهشگر فعال بودند، وی آثار و تالیفات علمی، ادبی وتاریخی فراوان از خود بجا گذاشت و یادش همیشه در خانواده علم و فر هنگ باقی و ماندگار است.
به نما یندگی از  شبکه جهانی جام غور و همه فر هنگیان و نویسندگان این خانه علم و فرهنگ‌، مراتب همدردی و غمشریکی خود را حضور فرزند برومند شان سید شکیب زیرک و همه اعضای خانواده و دوستان تقدیم نموده از خداوند لایزال برای مرحوم جنت الفردوس وبرای باز ماندگان صبر و استقامت آرزو میکنم.
مدیر مسئول وبسایت جام غور.