آرشیف

2018-3-31

استاد غلام حیدر یگانه

یک‌رقمی

آشفته و عجیب، قلم یک‌رقم شده
وضع عروض و قافیه هم یک‌رقم شده
 
صدقِسم، آسمان و زمین، چرخ می‌خورد
دور سرم؛ سرم، چه بگم: یک‌رقم شده
 
بسیار بی‌رقم شده‌ام کنده از شما
تا باورم به قول و قسم، یک‌رقم شده
 
صبرم همیشه بستر طغیان و ذهن من:
هفتاد سال، کرده ورم، یک‌رقم شده
 
ای خارپشت، پرچمِ این شعر منگ باش
آن شیر «صلح کل»ِ عَلَم، یک‌رقم شده
 
چندین رقم غرور و نقار و هوا و حرف… 
پندار من هزار رقم، یک‌رقم شده
 
رشک من است عَف‌عَفِ طبعیِ توله‌ها
طبعِ صدای سادگی‌ام، یک‌رقم شده
 
تو یک رقم شدی؛ غزل و راوی و روی:
در گیر با ستوه و ستم، یک رقم شده
 
وقتی که ‌«یک‌رقم» شدی از شهر، کوچ کن
احوال من، نه بیش نه کم، «یک‌رقم» شده

                                        بهار1397