آرشیف

2015-1-12

محمد ناصر انوش

یکی دیگر از جوانان غوری در شرف اتمام دوره ماستری حقوق وعلوم سیاسی قرار دارد.

 

تا آنجائیکه تاریخ ، در ارتباط به ذکاوت و استعداد عالی فرزندان سرزمین غور شاهد است ، باوصف دورنگهداشتن مردم این سرزمین از دسترسی به تعلیم وتربیه بهتر که کمبود معلمین ورزیده ، متخصص وهم نبود فضای آرام امنیتی را میتوان نمونهَ از مکشلات فرا راه برنامه های تعلیمی شمرد، بازهم جوانان غوری در داخل و خارج کشوربا کسب درجات عالی افتخار آفرین میشوند و به مردم خود چشم روشنی آینده درخشانی رامیدهند.
جوانان غوری در دانشگاه های داخل و خارج کشور با کسب نمرات عالی وتظاهر استعداد های خارق العاده خود توجه اکثریت را بخود جلب کرده اند .
اخذ بلند ترین نمره در امتحان کانکور 1392 افغانستان که نصیب دو جوان با استعداد غوری ما شد یکی از برازنده ترین نمونه استعداد های خداداد این سرزمین است .
هدف ار این متن یاد آوری از تمام جوانان شایسته وبا استعداد ولایت غور در سطح کشور وخارج از کشور بوده وهمچنان خواستم یکی از فرزندان غوری را به معرفی بگیرم که مردم ما کمتر به او آشنائی داشتند و ایجاب میکند تا مردم عزیز ما افتخار آوران خودرا بشناسند .
احمد نذیرسوری فرزند نظرمحمد از ولسوالی تیوره ولایت غور در سال 1386 یکی از سه جوانی بود که بلند ترین نمرات را درسطح لیسه سلطان علاوالدین غوری کسب و از صنف دوازدهم فارغ گردید. موصوف نظر به کسب بلند ترین نمره توانست تا از بورسیه های کمکی کشور هندوستان مستفید شود، و این بود که وی از طریق برنامه ICCR به یکی از مشهور ترین دانشگاه های هندوستان در شهر میسور این کشور به رشته حقوق وعلوم سیاسی تحصیل را آغاز نمود .
در جریان پنج سال توانست در سطح دانشکده نمرات عالی کسب کرده و نام شاگرد لایق را کمائی کند .
وی بعد از فراغت از دوره لیسانس حقوق وعلوم سیاسی به امتحان ماستری حقوق و علوم سیاسی در همان دانشگاه شرکت ورزید که با کسب نمرات عالی توانست شامل دوره ماستری حقوق و علوم سیاسی گردد . حال که در ختم سال اول و شروع سال دوم پروگرام ماستری قرار دارد، با سپری نمودن امتحان سالانه ، توانست مقام اول را در بین 21 نفرشاگرد از کشور های مختلف که در پروگرام ماستری دوساله حقوق وعلوم سیاسی شامل بودند کسب کرده و مارا افتخار بخشد . 
باشنیدن این خبر اطمینان دارم ، هردلی که برای پیروزی غوری ها میطپد ، شاد و خرم خواهد شد وهر پدری که آزوی موفقیت فرزندش را دارد ، بنام فرزند غوری آفرین گفته و تحسین خواهد کرد .
انشاالله که به این زودی یعنی در سال آینده ، آقای سوری دوباره بتواند درسصح صنف خود در رده اول قرار گرفته وبعد از فراغت از پروگرام ماستری حقوق و علوم سیاسی به حیث جوان ترین ماستر حقوق و علوم سیاسی در سطح ولایت غور آغاز به کار کرده و به جامعه خود مصدر خدمت گردد. 
پیروزی های بیشتر شانرا در همه امور زنده گی از بارگاه یزدان پاک خواهانیم .

برای آشنائی بیشتر با این جوان با استعداد غوری ، چند قطعه تصاویر موصوف نیز نشرشده است .

 

یکی دیگر از جوانان غوری در شرف اتمام دوره ماستری حقوق وعلوم سیاسی قرار دارد.

 

یکی دیگر از جوانان غوری در شرف اتمام دوره ماستری حقوق وعلوم سیاسی قرار دارد.

 

یکی دیگر از جوانان غوری در شرف اتمام دوره ماستری حقوق وعلوم سیاسی قرار دارد.