آرشیف

2022-12-22

محمد اسحاق ثنا

یلدا

 

امشب بیا وزین شب زیبا (سخن بگو)۱

از صبح پر سعادت فردا سخن بگو

 

امشب ز سینه دشمنی و کینه کن برون

از قلب های صاف و مصفا سخن بگو

 

امشب گشا تو دفتر و دیوان مولوی

از مثنوی و شمس و ز مولا سخن بگو

 

امشب رسد صدای نیایش به گوش ها

در مُلک ما ز دفع بلاها سخن بگو

 

شب را بیا به خنده و مستی کنیم صبح

تا میتوان به واژه‌ی زیبا سخن بگو

 

شاعر قلم بگیر و به وهم رقیق پیچ

بنویس روی صفحه ز یلدا سخن بگو

 

محمد اسحاق ثنا

ونکوور – کانادا

۲۱ دسمبر ۲۰۲۲

 

(۱) قافیه و ردیف این سروده از یکی از سروده های جناب انجنیر علی احمد فایز وام گرفته شده.