آرشیف

2015-2-7

نثاراحمد پژوهش

یــــــار…

نرو یارم که بیمار میشوم من

ازاین تنهایی بی زار میشوم من

دراین وادی تنهای دل خود

به دل خسته زهرکارمیشوم من

نکن من را تو آزمایش رفیقم

که دست میده و افگار میشوم  من

نرو ای تو کبوتر از گلستان

ازاین دنیا بی گلزارمیشوم من

تو میری ماه و مهتاب شبانم

شباهنگام، بی دلدار میشوم من

نکن یگدم مرا تنها به دنیا

که بی غمخوار و یگ یار میشوم من