آرشیف

2015-1-12

محمد امین وکیل

یـــاد داشـتـــی در اوج آسـمــــان

 
 
15قوس 1390مصادف است به روز عاشورا روز شهادت نواسه پیغمبر گرامی اسلام وهمراهانش که به نیکوئی از جانب مسلمانان تجلیل می شود . در چنین روزی حوالی ساعت 4 عصر است  که توسط طیاره انتونوف کام ایر به قصد کابل میدان هوائی چغچران را ترک نمودیم همراهان ما حدود 40 مرد وزن از هر قوم ونژاد ورنگ هستیم  حتی دوخارجی سیه پوست ویک خارجی زرد موی نیز حضور دارند فعلا طیاره در ارتفاع 19هزار فت از سطح بحر ارتفاع دارد این پرنده آهنین بال در اوج آسمان صاف دل آسمان را می شگافد وصدای ماشین اش گوش های ما را می آزارد درداخل طیاره صدای گپ وخنده شنیده میشود هر کس پی مقصدی روان است طیاره ارتفاعات پوشیده ازبرف سیاه کوه را پشت سرگذاشته وبالای کوهای بابا در پرواز است هوا کم کم تاریک میشود زمین دارد از دید ناپدید  می شود  در چنین مکان وزمانی قلبی مرا اندوه عظیمی می فشارد این اندوه خبر شهادت  وزخمی شدن ده ها ماتم دارد در مراد خانی کابل است که خبرش را درمیدان هوائی چغچران شنیدم که از طرف سفاک ترین وپلید ترین دشمنان سوگند خورده وطن عزیزم به خاک وخون کشانیده شده اند   من که از وقوع این حادثه در اوج اسمان قلب خونین دارم دعا می کنم که خدایا نصیب شهیدان جنت وبرای مجروحان شفای عاجل وبرای وابسته گان قربانیان صبر جمیل وبرای ددمنشان کوردل اسفل السافلین وبرای حامیان این دشمنان نکبت وفلاکت وشرمندگی را نصیب به گردان  .آمین
زمانی که این یادداشت را به پایان می رسانم کیلومتر ها  از عزیزانم دور شده ام ودر اوج آسمان نیلگون قراردارم واین پرنده آهنین بال با تمام قدرت زوزه کنان ما را به منزل نزدیک ساخته است فهمیده میشود که ارتفاع کم میشود چراغ های شهر کابل  به سوی اسمان سو سو می زند ومن به امید خوش بختی وطن  عزیزم قدم به روز زمین می گذارم .