آرشیف

2015-12-2

مسعود حداد

یــاد مـی آیــــد مـرا

قله های کوهساران یاد می آید مرا
دشت های لاله زاران یاد می آید مرا

هرزمان پائیزبودجولانگهِ نفرین ما
شبنم وبادِ بهاران ، یاد می آید مرا

تاکه شد دراحتزاز،اندرغمِ مردم نوشت
پرچمِ آن روزگاران ،یاد می آید مرا

مشت کوبید بردهان ارتجاع درمجلسی
 رهبر شب زنده داران ،یاد می آید مرا

آنکه دستم را فشرد درخانۀ ویرانه یی
در کنارش غم گساران، یاد می آید مرا

ازشعارش می هراسید روزگارجهل وتار
دشمنِ تاریک تباران، یاد می آید مرا

روح پاکت شاد بادا ،ای عزیزِ بی مثال
با عطوفت یارِ یاران، یاد می آید مرا

مسعود حداد
2دسمبر 2015