آرشیف

2015-1-8

njehanzib

یاَمُقلب القلوب و الابصار یامُحولاالحول والاحوال یا مُدبٍِر الیل والنهار

 

بهترین ونیک ترین تمنیات خویش را بمناسبت فرارسیدن سال نو ۱۳۹۲هجری شمسی را از صمیم قلب برای تمام کافه ملت،متدین ،مسلمان و مجاهد افغانستان بخصوص هیئت رهبری مقام ولایت ، رئیس واعضائی محترم شورای ولایتی ، رئیس واعضائی شورای علماء وتمام شهروندان مجاهد ودیندار ولایت غور تبریک وتهنیت عرض میدارم واز خداوند عالم استدعا مینمایم تا یک سال عاری از خشونت ، جنگ ، ویرانی ومملوع سعادت ،نیک بختی وصلح پایدار را در سراسری افغانستان تامین بگرداند.
چنانچه سال 1391 یک سال پرجنگجال باخاطرات بد و ویرانگری بوده امید است که تمام مردم شریف افغانستان بتوانند درسال ۱۳۹۲ به روحیه آرام وبه فکر سالم ذهن های عاری از صداهای انفجار،اتنحار، بم ،وصدای ناله یتیمان ،بیوه زنان ، صدای ناله بازمانده گان سربازان دلیر وباغیرت افغانستان داشته باشند.

به امید صلح سرتاسری در افغانستان
ومن الله التوفیق
محمد ناصر جهانزیب 
مدیر مسئول وبلاگ جوانان غوری