آرشیف

2020-7-9

rmobin

یاد نوشته یی از محترم غلام نبی خواجگانی

او رییس فواید عامه ولایت غور بود. تاریخ دقیقش درست یادم نیست ولی به فکرم سال های 2010/2011 (1389 -1390 هـ.ش.) بود. با او هیچ شناختی نداشتم، فقط میدانستم که از خواجگان ولسوالی دولینه است. هنگامیکه رییس فواید عامه غور گماشته شد، ما جوان ها خوش شدیم. چون میگفتند که از مردم های سابق است، صادق و لایق.
بگذریم ازین مقدمه چینی و پیش گفتار چینی ها. در آن هنگام تیم بازسازی ولایتی PRT هزینه اسفالت 10 – 11 کیلو متر سرک های داخل شهر چغچران را داده بود که حدود میشد: ابتدای دره غازی الی دروازه میدان هوایی (غرب به شرق) و کوتل آقا بای الی کوتل پوزه لیچ (غرب به شرق) و سرک های داخل و بین شهر.
شرکت نخست که به گمانِ اغلب یکی از مافیاهای کشور بود، کار را نیمه شروع، رها کرد و هیچ پاسخگو به ارگان های دولتی و نهادِ تمویل کننده نبود. من به تیم بازسازی ولایتی کار میکردم. روزی محترم انجینیر غلام نبی خواجگانی آمدند و ماجرای این پروژه را از سیر تا به پیاز ویا به قولِ عامیانه یی ما از سَرَک تا به پَچَگ بیان نمودند. بدون سانسور و لفافه گویی. درینجا سرگذشتِ غمگینی را از خود بیان نمودند: صاحب شرکت مرا به گونه جدی اخطار داده، به دروازه یی خانه ام به شهر کابل آمده و من جانم به خطر است، با آنها مقابله نمیتوانم و بخاطر همین مساله تمام موضوع را به شما بیان نمودم….
همه مسایل را به گونه شفاف و باوجدانِ کامل یادآور شد. برایش مبالغ هنگفتِ رشوه پیشنهاد شده بود و او دست رد را پیشه کرده بود. چون ایستادگی در قبال مظالم و مفاسد پیشه یی مردانِ خداست.
درین نشست که به مقرِ تیم بازسازی ولایتی به میدان هوایی چغچران واقع بود، رییس انکشافی پی آر تی بود، او بود و من بودم (دیگر به حافظه ام نمانده که کسی بود یا خیر).
چون، ریاست فواید عامه که اکنون به فکر من تغییر نام کرده و به نامِ "آمریت حفظ و مراقبتِ سرک های ولایت غور" مسما شده است یکی از ارگان های مهم دولتی میباشد که امرِ حفظ و مراقبت، احداث، اعمار و ساخت و ساز سرک ها و جاده های عمومی را به عهده دارد.
در لابلای خاطرات که یکیش همین خاطره یی بود برای خوانندگان گرامی و ارجمند نوشتم، امیدوارم که محترم غلام نبی خواجگانی نیز مرا ازین بابت ببخشاید و اگر چیزی از حافظه یی من باقیمانده باشد را میتواند که راحت بیان فرماید.
 
بااحترام
غلام رسول مبین
ولسوالی لعل و سرجنگل، غور
18 سرطان 1399 هـ.ش.