X

آرشیف

یادداشتی بر یک پرسشِ دینی:

 

خلقتِ زمین و آسمان خلق السموات والارض فی ستتهً ایام و بعد ها جن و انسان. بشر اناخلقنکم جن و الانس الی لیعبدون‌ به اساس آیه های مختلفِ قرآنی ثابت است. قرآن‌ و  قبل بر آن صحیفه های مختلف در دوره های معین از سوی پروردگار نازل شده اند. صحفِ ابراهیمَ و موسی.  منکرِ احکام قرآن کریم کریم کا فر و از دایره‌ی دین خارج است. ولاتکفرون. نصوص شرعي اعم از احادیث و روایات و اجتهادات و مطالعاتِ اسلامی نشان دهنده‌ی کامل خلقت انسان یا ابوالبشر بابای آدم است. داشتن هم‌سر آدم‌ علیه السّلام به اساس احکام قرآنی ثابت و لایتغییر است. بشارتِ جنت حقانیتِ خلقتِ پدرِ و مادر انسان بوده و خواهد بود.‌ انت و زوجک الجنه… آیه های امر را غیر از خدا برای خاص و عام کسی دیگری صادر کرده نمیتواند. فاتو بسورة من مثلهِ یا لاتقربو هذاالشجره… و نام بی بی هوا مادرِ مان به اساس احادیث صحیح در صحیح بخاری تفسیر های مختلف و تاریخ های مختلف از جمله تاریخ طبری جلد اول هم ثابت است. تاریخ دقیق خلقت زمین و آسمان و جن و بشر را غیر خداوند متعال کسی نمی‌داند. عالم‌الغیب و شهاده خود شان اند. خداوند در  صحیفه ها و کتب آسمانی انجیل و زبور و تورات و فرقان یا قرآن‌ همه آن‌چه باید بشر بداند را  توضیح داده اند. و‌ لقد صرفنافي هذالقران للناس کل مثل … اما از ان‌جا که او خالق است و ما مخلوق. حق نداریم از خدا بپرسیم که فلان جای کار چه گونه بود.خدا می‌داند که بنده پرسش‌ًگر و پرخاش‌گر است… کان الانسان اکثرا شي‌ء جدلا… خود شان در قرآن پیش از اما چند جا می‌فرمایند و کذبو با آیاتنا کتابا… و درمورد خلقت زمین اشاره فرموده اند آن الله خلق السماوات والارض فی ستته ایام… وقتی ما قرآن را می‌خوانیم به یقین می‌دانیم که پیدایش دقیق تاریخ زمین و انسان فقط رمزی‌ست که خدا می‌داند که ما باید قرآن را چنان بخوانیم تا درک کنیم و رذل القران ترتیلا. و بعد می‌گوید اگر نه می‌‌دانی فاسئلو اهل‌الذکر از دانایان بپرس …یا تلاوت قرآن را خاموشانه بشنو … فاستمعو له …خدا ناباوران درک نمی‌کنند وقتی یک کسی کارگاهی را راه‌ می‌اندازد. شغلی را ایجاد می‌کند.کسانی را به کار می‌گمارد. برای هر کس متناسب به صلاحیت کاری اش در کارگاه برخورد می‌کند اما هرگز کلیدِ گاو صندوق های خود را به کارگران نمی‌دهد یا رموز و فنون من در آوردی کارگاه را در اندازه‌یی همه‌گانی می‌سازد که لازم می‌بیند. اکارگر حتا جرأت نمی‌کند از کارفرما یک پرسش عادی در آن‌موارد طرح کند. چه گونه است؟ که از خدای خود سوال های شرک می‌کند. فسیل های پیدا شده‌ی نباتات، حیوانات و انسان ها توسط مجامع مختلف علمی هر از گاهی تاریخ آگاهی بشر از خلقت ها را تغییر می‌دهند. علوم متداوله‌ی زیست شناسی، انسان شناسی. نبات شناسی، گیاه شناسی و حالا نمايان سازی پیشینه های حضورِ اجداد مان در روی زمین را تا چند صد میلیون سال هم ثابت ساخته اند. مکشوفه های مختلف زيرزمينی ووو… نمونه هایی آن ها اند. بشری که با دنیایی از امکانات و علم تا حال نتوانست اسرار ساخت اهرام مصر را کشف کند چگونه؟ می‌تواند در کار خدا مداخله داشته باشد. آن هم اته‌ئیستِ مقلد و بی مطالعه  و آماتور و جاهل برای درک مبانی فکری و نطری اسلام یا پیدایش زمین و مخلوقات. تفسیر های مختلف کتب صحیح بخاری و انکشاف معلومات های مختلف می‌توانند راه نمای گم‌راه‌انداز ها باشند.

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.