آرشیف

2018-4-7

امان معاشر

گیتار نواز دور طائی هنر موسیقی افغانستان یما (شپون) در شهر وانکوور کانادا

 

یما شپون در نواختن گیتار مهارت سر شار دارد و با انگشتهای زریف اش طنین صدای دلنواز آنها را به اسمان بالا میکند.
در نشست های خانه فرهنگی مولانا به رهبر استاد مجید قیام ، یما عزیز به شادی محفل رونق بیشتر میداد وبا هنر والا برای مدعووین گیتار می نواخت و ما، با گوشهای جان و دل میشندیم ..
یما شپون در سال ۱۹۶۸ در کابل تولد شده ، ازدواج کرده دو پسر دارد . در سال ۱۹۸۴ برای نخستین بار پا به عرصهء موسیقی گذاشته و در کورس موسیقی که به همکاری سفارت هند و ریاست موسیقی رادیو تلویزون افغانستان ایجاد شده بود شامل شده و به آموزش گیتار نزد استاد ارمان پرداخته و البته در قسمت تیوری استاد مرحوم ننگیالی او را همکاری مینمود..در سال ۱۹۸۷ در حالیکه به آموزش گیتار ادامه میداد برای اولین بار به فعالیت هنری خویش در پوهنتون کابل شروع نمود. بعد از مدتی با هنرمندان رادیو تلویزون افغانستان معرفی شده با آرکیستر لاله ها به رهبری ویس خبری و آرکستر اتحادیهء هنرمندان افغانستان به رهبری محترم بشیر دژم همکاری نموده به تمام ولایات افغانستان سفر و کنسرتها اجرا نموده و از طرف مردم نهایت به خوشنودی پذیرایی شده است. آقای یما سفرهای هنري ازبیکستان، تاجکستان و قزاقستان همراه با آرکستر های اتحادیهء هنرمندان افغانستان به رهبری اقای دژم و آرکستر لاله ها به رهبری آقای ویس داشته است .ب

یما ا آغاز جنگهای مجاهدین به منظورِ زنده ماندن راه مهاجرت را در قطار دیگر هموطنان خود در پیش گرفته به المان مهاجر شد.

، در المان با گروهی هنری تورکی زبانان بنام (فریدوم) همکاری نموده و بهد از مدتی در سال ۲۰۰۳ به کانادا و در شهر زبای ونکوور منوطن شده است یما شیگون میگوید: آوازۀ فعالیتهای خانه فرهنگی بنام ( مولانا ) و آموزش هنر موسیقی در وانکوورطنین افگن شد. در قدم اول فامیل من پافشاری زیاد به برگشت دوباره من را به هنر موسیقی نمودند و از سوی هم دوستان خانه فرهنگی مولانا مرا به نواختن گیتار تشویق نموده به شب غزل و موسیقی در خانه (مولانا) دعوت نمودند . در آن شب فراموش ناشدنی تغییر کلی در حیات هنری من رخ داد و با شاعران فرهنگینان و هنرمندان معرفی شدم همراه با استاد موسیقی آقای قیام گیتار نواختم.انشب احساس مرا نیروی جوانی بخشید و برایم چانس خوبی بود تا خود را در هنر دوباره امتحان نمایم ازینکه مورد پذیرش هنر دوستان قرار گرفت و از سوی هم با هنرمندان، شاعران و دوستان خوبِ فرهنگی، دموكرات و مترقي معرفی شدم خودم را خوشبخت احساس میکنم.

ستارههای هنر زیاد داریم که در آسمان هنر ما می درخشد اما یما جان ستاره درخشان است و برای جوانان علاقمند به هنر موسیقی از خودش یک الگوی است موفقیتهای بیشمار یمای عزیز را در زندگی شخصی و هنری اش آرزو دارم

امان معاشر، خبرنگار مجلۀ زن

گیتار نواز دور طائی هنر موسیقی افغانستان یما (شپون) در شهر وانکوور کانادا

گیتار نواز دور طائی هنر موسیقی افغانستان یما (شپون) در شهر وانکوور کانادا

گیتار نواز دور طائی هنر موسیقی افغانستان یما (شپون) در شهر وانکوور کانادا