آرشیف

2014-12-28

حسن شاه فروغ

گُمـنــــــــــــــام

درعشق کسیکه نا توان گشته منم
غمباده کشیکه در فغان گشته منم

دل دربرِ توچوسنگ گردیده مگر
با سنگ دلی که مهربان گشته منم

یک عُمرمنم که درغمت میسوزم
آواره ای دورِاین جهان گشته منم

آنکس که مسافرِ دیارِ غم هاست
درجادهٔ عشقِ تو روان گشته منم

دلداه زعُمقِ جان به عشقـت ظالم
دُنبالهٔ سُـودو نی زیان گشته منم

هرقافله ای زاشکِ چشم می اید
سرقافله ها چوساربان گشته منم

هرشام و سحر بدرگهِ خالقِ خود
گویم بدُعا که بی مکان گشته منم

دربینِ هزارهزارآواره ای شهر
صد داغ بدِل،لاله سان گشته منم

ناکام به عشقِ میهنم خواهم مُرد
دردَهرفروغ بی نشان گشته منم

9/1/2014
باتقدیم سلام فروغ ازلندن