X

آرشیف

گل رهایی

دگـر تـرانـۀ دل در چـمـن نمی روید
هـوای عطـر گل یـاسـمـن نمی روید

شکسـت تُنگ دلـم در فضای تنهـایی
ز تار بزم خموشـی سـخن نمی روید

چونان بسوخت دلم در تنور هجرانی
که جزشراره ودود ازیخن نمی روید

مگو ز جـذبۀ بی رغبت هوس دیگر
ز بتن کـورۀ سـوزان پرن نمی روید

شــنـیـده ام ز اولاد ظـالــم یـعــقـوب
که بوی یوسفی از پیرهن نمی روید

بهار رفت وخزان آمد و زمستان شد
همیشه لاله به کوه و دمن نمی روید

فـرشـتگان و پـریـان کبود پـوشـیدند
زکشت دیو به جز اهرمن نمی روید

مپاش تخم غم ودرد وماتم ای طالب
که غیر مرده دلی از کفن نمی روید

ز شوره زار فساد و ستم دگر یاران
بجز خیانت ورنج و محن نمی روید

شـمیم عـشق میفشان در سراب وهم
که از خـزانـۀ خالی ثمـن نمی روید

قفس شکستم وزندان کرده ام ویران
گل رهـایی ز بـاغ رسـن نمی روید

ز مکر و فتنۀ اهل سـیاسـتم دلخـون
ز جنگ و کینه بغیر لجن نمی روید

اگر به آتش همسایه سوخت خانۀ ما
گل ازتجاوزکس در وطن نمی روید

16/8/2014
 

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.