آرشیف

2015-6-19

ذره بین

گفتار ها و کردار ها تحریک آمیز وحید عمر

 

مناظرۀ تحریک کنندۀ وحید عمر سخنگوئی کمپاین حامد کرزی با احمد بهزاد نمایندۀ مردم هرات یک تهور نا عاقبت اندیشانه بود که اینک توجه شمارا به برخی ازین اشارات احساسات بر انگیز  وتحریک آمیز جلب مینمایم.

 

فعالیت های تحریک آمیز ستاد انتخاباتی محترم حامد کرزی

این تیم به تمام ولایاتیکه انگشت تقلب بالای شان گذاشته شده دستور داده است تا با تشکیل جلسات وراهپیمای ها از روند انتخابات، جریان انتخابات ونتجیه انتخابات فعلی حمایت کنند واز بر گزاری دور دوم انتخابات جلوگیری بعمل آورند، در حالیکه تا هنوز نتجیه انتخابات معلوم نیست وبرنده وبازندۀ قطعی روشن نیست.این کاریست که مردم افغانستان را مقابل هم قرار میدهد ومایه اختلاف وبر خورد میشود مثلا کاندید ان مخالف هم طرفداران خودرا تشویق کنند تا اجتماعات دائر کنند وراه پیمائی کنند  وعلیه تقلب و اجتماعات هلمند وقندهار وزابل وپکتیا شعار دهند وبا این حساب زمینه رویا روی مردم را مساعد سازند وپای مخالفت مردم را بمیان بیاوند. این جوانان کم تجربه نمیدانند که أعمال شان کشور را بسوس بحران میکشاند.وبه اختلافات دامن می زند.

وحید عمر میگوید چرا شما از ملت صحبت میکنید وچرا خودرا پیروز اعلان کردید.اول خود عالی جناب پیروزی کاندید مورد نظر خودرا اعلان کردی واحساسات مردم را بر انگیختی وبعد عمر زاخیل وزیر مالیه حکومت پیروزی 67 فیصدی حامد کرزی را إعلان نمود ووزراء دفاع وداخله هم مردم را تهدید به خاموشی کردند، اینها همه حرکت ها تحریک آمیز است مردم افغانستان زور را بر نمی تابند .شاید حامد کرزی به زور ویا تقلب رئیس جمهور ساخته شود اما نسبت عدم همکاری مردم با تقلب عاقبت این نظام خیلی خراب تر از گذشته خواهد بود..بلی یک فرد هم ملت است وهر ارزش مربوط به ملت است تقلب در یک رأئی خیانت به آرائی ملت است.اگر یک تقلب وارد آراء حقیقی شود، آراء ملت را صدمه می زند.

 

وحیده عمر گفت: این تنها داکتر عبدالله وتیم آن است که نتیجه انتخابات را نمی پذیرند او تلاش دارد با این سخنان تیم داکتر عبدالله را ما جرا جو نشان داده با رویاروی حامیان طرفین در کشور غو غا بر پا کند او در روز های نخست دست به تهمت وافتراء زد از آغتشاش وشورش مخالفین حامد کرزی سخن گفت. حال ادعا دارد همه مردم وکاندیدان دیگر نتیجه وپیروزی احتمالی حامد کرزی را پذیرفته اند..پس بهتر است تلویزیون آریانا در یک مناظره دیگر نظر سائر کاندید های محترم را نیز جویا شود مثلا داکتر اشرف غنی احمد زی، محمد سرور احمد زی ورمضان بشر دوست وغیره که آیا واقعا همه خاموش اند ویا اعتراض دارند؟. حقیقت این است که اکثریت کاندیدان از جمله رمضان بشر دوست در اولین لحظات وملاحظه آثار تقلب فریاد کشیدند اما کسی نشنید.حال طوری معلوم میشود که سخنگویان نظام در صدد ایجاد تفرقه بین کاندیداند ومردم اند ومیخواهند سیاه وسفید از هم جدا کنند. وی گاهی هم از گزارش فیفا وسائر نهاد های مستقل ورسانه های خبری مبنی بر تقلب سخن بمیان نیاورد.فقط تیم داکتر عبدالله میگوید منظورش این است سواره را بزن که پیاده بجایش هست.

*او گفت مردم قندهار وجنوب خیلی مظلوم اند که هم قر بانی جنگ شده اند وهم عدۀ رأئی شان را قبول ندارند. وه چه دلسوزی مهر بانتر از مادر!به این جوان باید گفت مردم قندهار را چکسی مظلوم ساخته وکی باعث قتل شان شده هم مردم را میکشند وهم بر جنازۀ شان اشک تمساح می ریزند.بلی بحال مردم قندهار وخوست هلمند باید گریست که هم در مورد آراء شان تقلب شد و هم در روز دوم انتخابات بخاطر پیروزی حامد کرزی صد فیصد خون گریستند .با این کلیمات میخواهند دل مردم خوش سازند که مظلوم هستند؟ واقعا مظلوم اند نه عید دارند نه عرفه ونه هم خوشی همه را به ماتم نشانده اید بس است.

 

إهانت بزرگ به مردم افغانستان

اهانت بالا تر اینکه مشاورین حامد کرزی قیمت مردم افغانستان را صد هزار افغانی گذاشته اند واز کشتهشدن مردم هیچ بک نداشته از جامعه جهانی پول میگیرند وبه قتل مردم ادامه میدهند. در دور این نظام ارزش هر افغان صد هزار افغانی تعین شده وبی مهابا با متحدین خود میکشند وقیمت را صد هزار افغانی می پردازند که دیگر از مردم منت دار نباشند.این اهانت ها قابل تحمل نیست.باید سیستم، قانون وساختار همه تغییر کنند تا مردم خودرا در نظام بیابند.وازین بیشتر کشته نشوند

از طرف دیگر مردم قند هار خود شان میگویند ما در انتخابات شر کت نکردیم کارت های ما در دست ماست اما به نمایندگی از ما کارت ریخته اند.توجه نمایئد به این گزارش مستند بی بی سی ..

………………………………………………………………………………………

سران قوم قندهار آراء ما دزدیده شده است:

سران قوم قندهار در جنوب افغانستان مدعی اند که آرای آنها دزدیده شده. بزرگان قوم بریز (Ba-reez) می گویند که هیچ کس از قبیله آنها در انتخابات شرکت نکرده اما حدود 29000 رای به نام آنها به نفع حامد کرزی به کابل منتقل شده است. ستاد حامد کرزی این ادعا را رد می کند.

ادعای تقلب این رهبر قومی جدی ترین موردی است که تاکنون علیه ستاد انتخاباتی حامد کرزی مطرح شده است.

قوم بریز عمدتا در ولسوالی شورابک ولایت قندهار ساکن اند سران قوم بریز مدعی اند که جمعیت آنها در ولسوالی بریز به حدود پنجاه هزار نفر می رسد.

حاجی محمد بریز به تلویزیون فارسی بی بی سی گفت: " در روز انتخابات هیچ کس از ولسوالی شورآبک به مراکز رای دهی نرفت. هیچ صندوقی هم به این مراکز آورده نشد. آنها خودشان صندوق ها را پر کردند. تا جایی که من اطلاع دارم 29823 برگه رای در صندوق ها ریخته شد. آنها خودشان این کار را کردند. هیچ کس از ولسوالی ما از این کار خبرندارد."

 

احمد ولی کرزی رئیس شورای ولایتی قندهار و برادر رئیس جمهوری افغانستان این ادعا ها را کاملا بی اساس می خواند و می گوید که مقام های محلی مانع شرکت مردم در انتخابات نشده اند. شاهد برادر کرزی صاحب است.

اما سران قوم بریز می گویند آنها حاضراند ادعای خود را ثابت کنند. محمد بریز که به نمایندگی از سران قوم بریز سخن گفت تاکید دارد که او اسناد لازم را برای اثبات ادعایش دارد:

"ما چیزی را که می گویم می توانیم ثابت کنیم. ولسوالی موجود است، مردم موجود است، کارت های رای دهی مردم در دست شان است. هرکسی که بخواهد می تواند به آنجا رفته و تحقیق کند. اگر کسی رای می داد کارت شرکت در انتخابات او (مطابق دستورالعمل انتخاباتی ) باید سوراخ می شد. از طرف دیگر شماره کارت ها را می شود با شماره روی برگه ها مطابقت داد. بالاخره میشود فهمید که برگه ها توسط چه کسانی علامت گذاری شده. ثبوت(سند) بسیاری در دست است." حاجی محمد.

بلی وحید عمر! از شما می پرسم افغانستان چقدر نفوس دارد وبه چه تعداد مردم کارت رأئی گرفته اند ودر صورت تکمیل ساختن نصاب پینجا جمع یک مجموع آراء حامد کرزی چند خواهد بود؟ بطور خوشبینانه میگویم دو و نیم ملیون.. شما فکر کنید دو و نیم ملیون مغوش بالای سی ملیون ثابت حکومت مکیند باز هم دموکراسیست ؟ بلی شما دیدید که مردم انتخابات را تحریم کردند واگر رأئی دو ونیم ملیون بالای جامعه سی ملیونی افغانستان حکومت کند باز هم شما لبخند پیروزی میزنید.؟

از شما می پرسم وحید عمر! اگر افرادی بد نامیکه ائتلاف انتخاباتی حامد کرزی را تشکیل دادند، در محور داکتر عبدالله ویا کاندید دیگر قرار میداشتند، فریاد شما وسازمان حقوق بشر سیما سمر ونهاد های مدنی خود ساخته گوش فلک را کر نمیکرد؟ ووزیر شهر سازی شما با چهرۀ عبوس از مافیا زمین وافیون غیره حرف نمی زد؟ اما هدف شما چگونه وسیله را توجیه مکینید آفرین.

در آخر عرض میکنم فریادبخاطر افشاء سازی تقلب به معنی قدرت طلبی نیست وهیچ کس علاقه ندارد این پیکر مجروح ونیمه فلج را بدوش بکشد .این حق حامد کرزی است خودش فاجعه آفریده وراه بیرون رفت ازین بحران را پیدا کند.پیغمبر خدا ج فرموده است: ریاست طلبان در آخرت پشیمان میشوند، من بشما یاد آور میشوم که شما در دنیا پشیمان خواهی شد واگر نشدید این قلب سنگین واحساس مرده مبارک تان باد….