آرشیف

2015-1-24

محمد حیدر یعقوبی

گـــروپ خــون و اثرات آن بالای شخصیت

 

بسیاری از دانشمندان زیست شناس معتقد ند خصلت . منش . رفتار……توان کاریی . خلاقیــــت وخلق وخوی هر فرد بستگی به نوع گروپ خون وی دارد . دربسیاری از کشورهای صنعتی بخصوص چاپان همچنین .برای بست های

مدیریتی واجرای . هنگام استخدام افراد.بنقش گروپ های خون توجه ویژی دارند .

می خواهید بدانید شمادارای چه شخصیتی هستید ؟؟؟..

 

 

1- گروپ خون ( O ) افراد سالم تر.دارای هدف مشخص واندیشمندهستند . بیش از دیگران حسود. مقام طلبندوپر حرف اند. ولی سیاستمداران .ووزیران ورزشکاران خوبی هستند :

 

2- گروپ خو ن ( A ) افراد آرام . منظم مطیع قانون وقاعده وبدون اعمال خــــشونــــــــت هستند .انعطاف نا پزیر. خود خوا ومشکل پسند . این افرادبرای کارهای حسابـــــــــداری . هرگونه

امور اقتصادی .مالی . کمپیوتر .مهندسی .شایستگی دارند :

 

 

3- گروپ خون ( B )مردمانی راستگو سریع الهجه . حساس ودرعین حال دارای پشتکارهستند .ناشکیبا.غیر قابل پیشبنی درکارهای که مورد علاقه آنها نیست تنبل اند .

 

این افراددهانشان را چـــــــــــــــپ وبسته نخواهد داشت ونمی شود اسراروکارها.ی محرمانه را با آنها درمیان گـــذاشت . این افرادشایسته روزنامه نگاری ونویسندگی . هنروکارهای فکری هـستند.

 

4- گروپ خون ( AB ) افرادی منطقی .حسابگر. امین. صـــــــادق. سازمانده . مطیع ودرعین حال نیرومند هستند . این افرادبه آسانی کسی را نمی بخشد . گاهی خشـــــــــمگین میشوند . اغماض را دوست ندارند . محافظه کاراند ونمی شود آن را به راحتی شناخت . این افراد برای مـــــــــدیریت . قــــــــــــــــضـــاوت . نمایــــــــندگی . کارگری. وکارفرمای هردومناســـــــب اند.