آرشیف

2016-8-25

سجاد ساحل

گزارش ویژه: ارائه فعالیت ها و دست آورد های دفتر ولایتی غور در نشست گزارش دهی عامه

پاسخ گویی و شفافیت از ویژگی های حکومت داری خوب بوده که در روشنی حاکمیت قانون در نظام حقوقی و سیاسی از ارزش بس مهمی برخوردار است.  افغانستان در گزارش های ارائه شده سازمان ملل متحد در جایگاه بلند آغشته به فساد قرار دارد. یکی از راهای که می توان با فساد اداری مبارزه کرد پاسخگویی دولت در ارتباط با خدماتی که ارائه میکند در مقابل مردم بوده، تا روشن گردد که ادارات تا چه اندازه توانسته مطابق با قوانین و پلان های مرتبط عمل کرده است.
به تاریخ 2 سنبله 1395 برنامه گزارش دهی وطرح پلان انکشافی  سکتورهای مختلف ادارات دولتی  به شمول دفتر ولایتی غور کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان  به حمایت از حکومت داری خوب و حاکمیت قانون، از سوی  مقام ولایت به همکاری اداره انکشافی ایالات متحده امریکا، در سالن کنفرانس های ولایت با  اشتراک تقریبا 150-180 نفر از کارمندان ادرات به شمول مقام ولایت، فعالین مدنی، رسانه های محلی و مردم این ولایت برگزار شد.
 غلام ناصر خاضع والی ولایت غورهدف این نشست گزارش دهی را شفافیت در امور ارائه خدمات سکتور های مختلف بیان کرد. وی افزود: "ما امیدوار هستیم این نشست ها و گزارش دهی ها باعث این شود که  امکانات حکومتی به جای مناسب به کار برده شود وخدمات دولتی به صورت درست واساسی ارائه گردد."
فضل الحق احسان ریس شورای ولایتی این نشست  را یک برنامه امتحانی عنوان نمود و اضافه کرد که آن عده ادارات و مسؤلینی که با تعهد به خدا و مسؤلیت شان، وظایف شان را به گونه درست انجام داده باشند واضح است که مورد تائید حکومت ومردم قرار میگرد و آن عده اداراتی که در کار خود غفلت نموده باشند بدون شک  مورد تائید مردم قرار نخواهند گرفت.
خدایار واقف رئیس جامعه مدنی در غور، پاسخگوی و گزارش دهی ادارات را از کار کرد های شان به مردم یک ضرورت مبرم  برای حکومت داری خوب توصیف کرد.  و ی از تمام کارمندان ادارات خواست تا برای استحکام  و دوام نظام، از هیچ جان فشانی دریغ نکنند و پیوسته با رعایت قوانین و مقررات در اجراء مسؤلیت های شان برای حکومت داری خوب تلاش نمایند.
سپس رؤسای ادارات مختلف از دست آورد ها واجراات شان در طول 5 ماه اول سال با نمایش اسلایدها گزارش ارائه کردند. دفتر ولایتی ولایت غور کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از فعالیت ها و دست آوردهای این دفتر پیرامون اهداف ، رهبری، توسعه حقوق بشر، توامند سازی و حمایت و نظارت، که دست آوردها و اجراات چشم گیری از ابتدای سال تاکنون در این خصوص داشت؛ به مردم و رسانه ها گزارش نمود.  آقای ذبیح الله جواد رئیس این دفتر علاوه کرد که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یک نهاد ناظر بر عمل کرد دولت، ما از این برنامه و برنامه هائیکه باعث شفافیت می گردد و نشانگر واقعیت ها ی عینی از عمل کرد ادارات و پاسخ گویی برای مردم را  زمینه سازی  می کند استقبال می کنیم.
برنامه با سؤالات اشتراک کنندگان از مسؤلولین ادارات در ارتباط با اجراات و مسؤلیت های شان و ارائه پاسخ توسط این مسؤلین به پایان رسید و با دعائیه یک تن از اشتراک کنندگان اختام یافت.

 

گزارش ویژه: ارائه فعالیت ها و دست آورد های دفتر ولایتی غور در نشست گزارش دهی عامه

گزارش ویژه: ارائه فعالیت ها و دست آورد های دفتر ولایتی غور در نشست گزارش دهی عامه