آرشیف

2015-1-19

فرید احمد فردوس

گزارش ورزشی: یک مــــــدال طلا
 

بسم الله الرحمن الرحیم
محترم استاد نورالله (عثمانی) ورزشکار موفق ولایت غور به روز دوشنبه مورخ 3/7/1391 به مسابقات پرتاب گلوله در کابل برگزار شده بود اشتراک نمود.

 

محترم استاد نورالله (عثمانی) ورزشکار موفق ولایت غور

استاد نورالله عثمانی

 

نورالله، فرید احمد و غلام علی

نورالله، فرید احمد و غلام علی

قبلا ریکارد پرتاب گلوله در سطح افغانستان 12 متر و 10 سانتی بسته شده بود که خوشبختانه استاد نورالله (عثمانی) توانست این ریکارد را بشکند وبا پرتاب 12 ومتر 35 سانتی ریکارد پرتاب گلوله را در سطح افغانستان از آن خود کند و موصوف در ضمن اینکه مدال طلا وچهار تصدیق نامه از سوی کمیته ملی المپیک افغانستان بدست آورد وی به صفت ستاره پرتاب گلوله در سطح افغانستان شناخته شد و ریکارد جدید را بنام خویش بست . از خداوند متعال برایش موفقیت های بیشتر را خواهانیم زنده باد ورزشکاران شجاع غور.

با احترام 
فریداحمد "فردوس"
مسئول فدراسیون پرورش اندام ولایت غور