آرشیف

2016-10-11

محمد نذیر نصرت

گزارش مکمل جریان همایش اولین دور انتخابات شورای محصلین و جوانان ولایت غور مقیم هرات:

گزارش مکمل جریان همایش اولین دور انتخابات شورای محصلین و جوانان ولایت غور مقیم هرات:

بنام خداوند توانا و دادگر

روز جمعه، مؤرخ 16 میزان 1395 شورای محصلین و جوانان ولایت غور مقیم هرات، دریک همایش بزرگ که متشکل از اعضای این شورا بود، اولین دور انتخابات درون سازمانی خویش را مطابق ماده دهم اساسنامه این شورا در فضای مناسب و شفاف، با گردانندگی محترم داکتر محمد نادر انوش، برگزار نمود.
درین دور انتخابات (5) تیم انتخاباتی(با ترکیب رئیس، معاون و منشی)، متشکل از جوانان نخبهء غوری، هریک: محترم سید محمد ملک، محترم دادالله صیاد، محترم شهنواز فروتن، محترم رفیق احمد طالب و محترم ضیاالحق مبین، کاندیدای انتخابات بودند و به تعداد (448) تن از اعضای این شورا اشتراک  نموده وجهت تعیین هیئت مدیرهء جدید شورا به نامزدان مورد نظر شان رأی دادند.
 

گزارش مکمل جریان همایش اولین دور انتخابات شورای محصلین و جوانان ولایت غور مقیم هرات:

در ابتداء، محفل با تلاوت آیات روح بخش الهی توسط قاری صاحب نصرالله نصرتیار و پخش سرود ملی افغانستان آغاز و محمد نذیر نصرت رئیس پیشین شورای محصلین و جوانان ولایت غور مقیم هرات، با اشاره به فعالیت ها و دست آورد های قبلی، صحبت نمود و از نامزدان محترم و تمامی هوادارانشان سپاسگزاری نموده و تقاضا کرد تا جهت حفظ دست آورد ها و حمایت از شورا، همکاری و پشتبانی شان را ادامه دهند.

گزارش مکمل جریان همایش اولین دور انتخابات شورای محصلین و جوانان ولایت غور مقیم هرات:

متعاقبأ آقای ملک، آقای صیاد، آقای فروتن، آقای طالب و آقای مبین، هریک، به نوبه خود اهداف و برنامه های کاری شان را حضور اعضای شورا ارائه نموده و تعهد حمایت و همکاری سپردند.
 

گزارش مکمل جریان همایش اولین دور انتخابات شورای محصلین و جوانان ولایت غور مقیم هرات:

در ادامه، طبق اجندای محفل، روند رأی دهی آغاز و هریک از اعضای حاضر، رأی خویش را با حضورداشت نمایندگان با صلاحیت هر تیم، به نفع نامزد مورد نظر شان استفاده نموده و در عین محفل، آرای انتخابات، شمارش و نتیجهء آن در حضور تیم های انتخاباتی، ناظران و عده ای از اعضای شورای محصلین و جوانان ولایت غور مقیم هرات، طوریکه محترم ضیاالحق مبین به صفت رئیس، محترم حفیظ الله غفوری به صفت معاون و محترم داکترمحمد ناصر اعلم به صفت منشی شورا، اعلان گردید و محفل در یک فضای صمیمانه و دوستانه با دعاییه خیر خاتمه یافت.

گزارش مکمل جریان همایش اولین دور انتخابات شورای محصلین و جوانان ولایت غور مقیم هرات:

بنده، از تیم های محترم انتخاباتی و تمامی اعضای محترم شورای محصلین و جوانان ولایت غور مقیم هرات، بخاطر حمایت و همکاری های بی شائبه شان اظهار سپاس و کمال تشکر دارم و تمنیات نیک خویش را خدمت جناب آقای مبین و همکاران شان تقدیم نموده و از بارگاه الله متعال برای شان آرزوی سعادت و موفقیت دارم ، امید که در امر خدمتگذاری صادقانه و خالصانه، به ملت افغانستان، به ویژه مردم شریف و نجیب ولایت غور، مؤثر و مفید واقع شده و دورنمایی را که اساسنامه شورا تعیین نموده است، بدست آورند.
 
با احترام
محمد نذیر نصرت
17میزان 1396
هرات-افغانستان