آرشیف

2016-11-20

گزارش محفل تقدیر از ورزشکاران نخبهء ولایت غور

سازمان متخصصان توسعه افغانستان
مجمع فرهنگی و اجتماعی تقریب

تاریخ: 27/08/1395
پنجشنبه، مورخ 27/08/1395 مجمع فرهنگی و اجتماعی تقریب، محفلی را بخاطر تقدیر از دست آورد های ورزشکاران نخبه ولایت غور(استاد نورالله عثمانی قهرمان پرتاب گلوله، عبدالظاهر گهری قهرمان دوش و محمد صادق ظفری نائب قهرمان  تیم ملی دوش افغانستان) که در آخرین رقابت ها در سطح ملی در رشته های پرتاب گلوله و دوش، قهرمان شدند و افتخار آوردند، در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور، در مقر این مجمع، با گردانندگی محترم صلاح الدین صمیم برگزار نمود.

 

ادامه مطلب در اینجا