آرشیف

2016-8-21

jameghor

گزارش تصویری از تازه ترین فعالیت های انسان دوستانه موسسه خیریه جام غور در ولایت غور

به سلسله ی فعالیت های روزمره موسسه خیریه جام غور، اینبار قصد داریم گزارش تصویری از آخرین فعالیت های موسسه خیریه جام غور در ولایت غور را حضور شما تقدیم کنیم.
همان طور که درین گزارش تصویری مشاهده مینمائید، مراحل رسیدن محموله کمک ها از مقصد دنمارک به شهر هرات، تخلیه بار، باز نمودن کانتینر ها با حضور داشت هیئت ها، تخلیه کانتینر ها، بار بندی با لاری ها، ارسال به سمت فیروزکوه، مرکز ولایت غور و دوباره تخلیه بار با حضور داشت مقامات دولتی و ملکی درین ولایت.
مراحل توزیع به ارگان های مربوط، افراد نیازمند مثل آنائیکه ضرورت به عینک نمره ی دارند، توزیع به سازمان های مدنی از قبیل شوراهای بانوان غور، شورای شهر، دارالعلوم خاتم الانبیا، شورای شهر فیروزکوه، رسانه ها…..و غیره.
البته مقدار ازین کمک ها از ولایت هرات به ولسوالی های ساغر، شهرک، تیوره و پسابند از طرف دست اندر کاران موسسه خیریه جام غور ارسال شده است، متآسفانه تصاویر از این مناطق فعلآ در دسترس نیست، ولی امید واریم که مواد ارسال شده به  دست ارگان ها و افراد مورد نظر رسیده باشد.
کمک های موسسه خیریه جام غور به همین منوال ادامه خواهد داشت و در هر نوبت شما عزیزان علاقه مند به فعالیت های موسسه خیریه جام غور با تهیه خبر های مکتوب، فلم و عکس در جریان خواهیم گذاشت.
در اخیر جا دارد از همه آن دوستان، ادارات و همکاران که مارا درین نوبت یاری رسانیدند، از جمله عبدالقادر علم طرف همکار ما در دنمارک، محمد ناصر علم، معاونیت موسسه خیریه جام غور، صبغت الله علم، داکتر مجید رسولی…. که این محموله هم به شکل عادلانه و سالم به دست نیازمندان و هموطنان عزیز ولایت غور برسد، نهایت سپاس و تشکری را داریم.

حمیدالله ژواک
مسوول موسسه خیریه جام غور

گزارش تصویری از تازه ترین فعالیت های انسان دوستانه موسسه خیریه جام غور در ولایت غور

گزارش تصویری از تازه ترین فعالیت های انسان دوستانه موسسه خیریه جام غور در ولایت غور

گزارش تصویری از تازه ترین فعالیت های انسان دوستانه موسسه خیریه جام غور در ولایت غور

گزارش تصویری از تازه ترین فعالیت های انسان دوستانه موسسه خیریه جام غور در ولایت غور

گزارش تصویری از تازه ترین فعالیت های انسان دوستانه موسسه خیریه جام غور در ولایت غور

گزارش تصویری از تازه ترین فعالیت های انسان دوستانه موسسه خیریه جام غور در ولایت غور

گزارش تصویری از تازه ترین فعالیت های انسان دوستانه موسسه خیریه جام غور در ولایت غور

گزارش تصویری از تازه ترین فعالیت های انسان دوستانه موسسه خیریه جام غور در ولایت غور

گزارش تصویری از تازه ترین فعالیت های انسان دوستانه موسسه خیریه جام غور در ولایت غور

گزارش تصویری از تازه ترین فعالیت های انسان دوستانه موسسه خیریه جام غور در ولایت غور

گزارش تصویری از تازه ترین فعالیت های انسان دوستانه موسسه خیریه جام غور در ولایت غور

گزارش تصویری از تازه ترین فعالیت های انسان دوستانه موسسه خیریه جام غور در ولایت غور

گزارش تصویری از تازه ترین فعالیت های انسان دوستانه موسسه خیریه جام غور در ولایت غور

گزارش تصویری از تازه ترین فعالیت های انسان دوستانه موسسه خیریه جام غور در ولایت غور

گزارش تصویری از تازه ترین فعالیت های انسان دوستانه موسسه خیریه جام غور در ولایت غور

گزارش تصویری از تازه ترین فعالیت های انسان دوستانه موسسه خیریه جام غور در ولایت غور

گزارش تصویری از تازه ترین فعالیت های انسان دوستانه موسسه خیریه جام غور در ولایت غور

گزارش تصویری از تازه ترین فعالیت های انسان دوستانه موسسه خیریه جام غور در ولایت غور

گزارش تصویری از تازه ترین فعالیت های انسان دوستانه موسسه خیریه جام غور در ولایت غور

گزارش تصویری از تازه ترین فعالیت های انسان دوستانه موسسه خیریه جام غور در ولایت غور

گزارش تصویری از تازه ترین فعالیت های انسان دوستانه موسسه خیریه جام غور در ولایت غور

گزارش تصویری از تازه ترین فعالیت های انسان دوستانه موسسه خیریه جام غور در ولایت غور

گزارش تصویری از تازه ترین فعالیت های انسان دوستانه موسسه خیریه جام غور در ولایت غور

گزارش تصویری از تازه ترین فعالیت های انسان دوستانه موسسه خیریه جام غور در ولایت غور

گزارش تصویری از تازه ترین فعالیت های انسان دوستانه موسسه خیریه جام غور در ولایت غور

گزارش تصویری از تازه ترین فعالیت های انسان دوستانه موسسه خیریه جام غور در ولایت غور

گزارش تصویری از تازه ترین فعالیت های انسان دوستانه موسسه خیریه جام غور در ولایت غور

گزارش تصویری از تازه ترین فعالیت های انسان دوستانه موسسه خیریه جام غور در ولایت غور

گزارش تصویری از تازه ترین فعالیت های انسان دوستانه موسسه خیریه جام غور در ولایت غور

گزارش تصویری از تازه ترین فعالیت های انسان دوستانه موسسه خیریه جام غور در ولایت غور

گزارش تصویری از تازه ترین فعالیت های انسان دوستانه موسسه خیریه جام غور در ولایت غور

گزارش تصویری از تازه ترین فعالیت های انسان دوستانه موسسه خیریه جام غور در ولایت غور

گزارش تصویری از تازه ترین فعالیت های انسان دوستانه موسسه خیریه جام غور در ولایت غور

گزارش تصویری از تازه ترین فعالیت های انسان دوستانه موسسه خیریه جام غور در ولایت غور