آرشیف

2014-11-21

زمان الدین حبیبی

گزارش آجندأ ا نجمن محصـلین غور در دانشگاه ننگر هار

ازآنجاکه انسان در راه رسید ن به کمال وسعادت محتاج یک برنامۀ دقیق ، تنظیم شده واستراتیژی بی نقص است. خداوند سبحان بالطف بی انتهاییش، این برنامه را درقالب کتاب مقدس قرآنکریم دراختیارمانهاده است، پس برماست تا برای نیل به آرمان ومقصود والایی مان، ازاین برنامه وفرصت الهی برخوردارشویم. بیاییم بااردۀ مستحکم ومصمم قدم در راه انس روزافزون باقرآن عزیز گذاریم، تاهرروز ازسعادت بیشتری بهره مند باشیم . زمان الدین "حبیبی"
همان قسم که آگاه هستید انجمن غوریان در ننگرهار ، یک بخش از فعالیت ها فرهنگی اتحادیه محصلین را تشکیل میدهد . وطوریست که در طی هر هفته یکبار در روز جمعه با شور و علاقه خاص برگزار میگردد . عزیزان غوری ! با حساسات وعواطف نیک شان هر هفته بشکل نوبتی با نظریات و داشته ها و اندوخته های شان مجلس را روشن و حاضرین را مسرورو خوشحال میگردانند .
طبق معمول مطابق پلان های هفته وار ، بار دیگر در روز جمعه مورخ 13/2/1392 انجمن برگزارگردید که مختصراً آجندا آنرا ذیلاً ارایه میداریم .
محترم محمدنذیر (نصرت) نطاق و گرداننده محفل در ابتدا با اشاره به اهمیت و نقش انجمن برای رشد و توسعه های علمی و فرهنگی و نقشه جوانان برای تحول و دیگر گون ساختن حالات بحرانی و نجات مردم از ذلت و خواری گفت : که فقط جوانان میتوانند که رهبریت جامعه را به عهده گیرند و همین قشر هستند که آرمان و امید آینده مردم و ملت را باخود دارند به امید همان روزیکه جوانان آرمان و هدف مردم را به سر وبه پیروزی رسانند .
و بعداً برای مزین ساختن محفل همه به شیندن آیات قرآن و کلام نوربخش الهی گوش فرا دادند که توسط محترم دین محمد (دین دوست) ایات چند کلام الله مجید تلاوت شد .
و بعداً : از محترم زمان الدین (حبیبی) دعوت به عمل آمد تا در جایگاه تشریف آورده و سخنان خویش را ارایه نماید محترم حبیبی بعد از خوش آمدید گفتن حاضرین به پیرامون هفتم و هشتم ثور به تحلیل و بررسی پرداخت وی گفت که روز هفتم ثور و هشتم ثور دو روز مصیبت بار و تاریک در تاریخ ملت ما است ؛ که پیاورد ها ی هردو روز یعنی هفتم ثور 1357 روز انقلاب کمونیستی خلق علیه رژیم داوود و هشتم ثور سال 1371 روز پیروزی مجاهدین از جمله روزهای مرگ بار ، آتش آمیز ، خانمانسوز و تحجربار کشور است، که هرگز فراموش نخواهد شد. وی افزود که عاملین این دو روز باید خطا و اشتباه خود را درک و از مردم عذر خواهی نمایند.
بعداً از محترم عبدالمنان(شایق) تقاضا گردید تا بیانیه خوش را به حاضرین تقدیم نماید؛ محترم شایق موضوع مسئولیت جوانان را در جامعه مورد بحث قرار داد ، وی بیان نمود که رسالت بزرگ و مسئولیت بزرگی از جانب پرودگار به جوانان سپرده شده است و همین قشر هستند که توانائی و قدرت تطبیق، فرمان الهی و رسالت الهی را دارا میباشند وی افزود که جوانان نه باید غافل و بی خبر و از مسئولیت شان در قبال مردم و ملت باشند . و بعداً چون موضوع دوم در آجنداء (اشتراک نظریات و پیشنهادات) محصلین را جع به انجمن و اتحادیه بود روی آن محترم زمان الدین (حبیبی)مسول اتحادیه غوریان در ابتدا در مورد چند نقطه زیر اشاره و از حاضرین تقاضا نمود تا نظر ات وپیشنهادات شان را ارایه بدارند. 
1- چگونگی پلان گذاری ها و تنظیم امور فرهنگی ، علمی و اجتماعی اتحادیه و انجمن ونتیجه گیری ازآن مورد بحث وتحلیل قراردهید.
2- تهیه گذارشات هفته وار انجمن و ترتیب برگزاری محافل فرهنگی.
3- تدویر محافل برای فارغان صنوف 16 دانشگاه ، که وی دو مورد را پیشنهاد نمود : 
الف: تدویر محفل در ننگر هار ب: تدویر محفل در ولایت غور با فراخوا نی ارگانهای دولتی و سایر مردم 
4- برای مساعدت محصلین سال اول کدام تدابیر اتخاذ گردد ؟
5- پیشنهاد تشکیل شورای جوانان در غور ، برای همبستگی ملی و مردمی .
در موارد بالا به طور نوبتی هریک از محترمان نظریات شانرا پیشکش کردند. که هرکدام عبارت اند از : محترم محمود (سروش) ،محترم محمد موسی (فدائی) ، محترم عبدالمنان(شایق) ، محترم حبیب نور ، محترم نوراحمد(اعتمادی)، محترم نور احمد (منیب) ، محترم محمدعارف" صبوری" و محترم دین محمد (دین دوست ) با نظریات شان همه حاضرین را خوشحال ساختند .
و بعداً محفل پر شور و شوق شان با دعایه محترم دین محمد دین (دین دوست) اختتام یافت .

گزارش دهنده گان : محترم عبدالحی "تابش" ، محترم نجیب الله "نایل" و محترم زمان الدین "حبیبی" .