آرشیف

2018-11-24

گذشته را هیچ کس – حتی خدا – نمی تواند تغییر بدهد

(صدیق رهپو طرزی)

در قرآن کریم و احادیث رسولخدا (ص) از قدرت مطلق خداوند در آشکار و نهان، دنیا و آخرت سخن به میان آمده است. صفت قدرت خداوند، پیوسته مورد بحث متکلّمان بوده است و شبهه‌هایی دربارة آن مطرح شده است و گسترة این صفت الهی مورد اختلاف نحله‌های مذهبی بوده است، به‌ ویژة بر اساس گزارش قرآن، پیروان مذهب یهود، خداوند را به ضعف و ناتوانی متّهم کرده‌اند اما باید بدانیم که:

قدرت خدا از کمالات وجودی است

نسبت قدرت خدا به فعل، وجوب است

قدرت خدای تعالی قدرت تامّه است

قـدرت حق تعـالی، نامتنـاهی و نامحـدود است : إِنَّ اللَّه عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ

ودر اصطلاح فلسفه، محال را به سه قسم تقسیم می كنند. محال ذاتی، محال عقلی و محال عادی
1 : محال ذاتي آن است كه به خاطر ويژ‌گی ذاتی خودش امكان وجود ندارد و محال است كه لباس وجود بپوشد، مثل اجتماع نقيضين يعنی اين كه چيزی هم باشد و هم نباشد.
2 : محال عقلی آن است وقوعش مستلزم يك محال ذاتی است، يعني هر چند خودش ذاتاً محال نيست ولی به دليل اين كه در نهايت به اجتماع يا ارتفاع نقيضين منتهی می‌شود نمی‌تواند به تحقق برسد. مثل فرض شريك برای خداوند.
3 :  محال عادی: آن است كه ذاتاً و عقلاً محال نيست بلكه فقط عادتاً محال است. يعنی معمولاً در طبيعت رخ نمي دهد عادت جاری در امور دنيا یا فطرت الله آن را محال می داند ولی عقلاً و ذاتاً محال نيست بلكه امكان دارد انجام پذيرد. مثل معجزاتی كه پيامبران انجام مي دانند. قدرت خداوند بر اين نوع محال تعلق می گيرد زيرا در واقع و حقيقت اين نوع محال جزو محالات نيست بلكه ممكن الوقوع است

من معتقدم خدواند قادر است همه چیز را انجام دهد. هر آن چه که فکرش را می کنیم یا چیزهایی که حتی فکرش را نمی کنیم اصلاً چیزهایی که نقیض هستند برای خدا غیر ممکن نمی باشد.اما یا محال عقلیست ویا محال ذاتی که قدرت خداوند بآن تعلق نمیگیرد ما معتقدیم که خداوند قادر و علیم و داناست و افکار بشری نمی تواند به آن برسد

بنابراین ، زمان برای ماست وبرای خداوند (ج) زمان ومکانی وجود ندارد ، و خداوند متعال قادر است زمان گذشته ، حال وآینده را تغییر دهد ، اما سنت الله به شکلی است که باید زمان گذشته تغییر داده نشود والا تغییر دادن گذشته برای خداوند متعال سهل وآسان وتحت قدرت وسلطۀ اوست واینکه گذشته غیر قابل تغییر است از جملۀ محالات عادی ونسبت به ماست ، نه نسبت به خداوند متعال که قادر مطلق است 

مقاله را دیدم چند جملۀ به عجله نوشتم امیدوارم جناب محترم صدیق رهپوطرزی صاحب  جملۀ فوق را که سهواً نوشته شده در مقالۀ پر محتوای خود اصلاح نمایند

والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته

محی الدین عریف شکیبانی.