X

آرشیف

ګوشهٔ محاسبات سیاستهای همسایه ها! 
ایران و پاکستان در قبال پشتیبانی شان از طالبان قرار محاسبات شان حسابی و مرتکب اشتباه نه شده! 
ایران و پاکستان  تمام نیرو های تروریستی را در دو دهه ( ۵ دهه) وبیشتر مصروف بیرون سرحدات خود ساختند ،  توجه مردم خود را به چیزهای غیر از ظلم و تعدی خود این حاکمیتها مصروف ساختند، جیب پر کردند  و از دنیا جزیه ګرفتند! 
 حاکمیت ها را در افغانستان سقوط دادند و نه ګذاشتند که افغانستان به پای خود استاده شود و از خود مواظبت کند، اهداف شان بود و هست! ایشان اردوی افغان را مضمحل کردند و پاکستان تا حدی زیاد به ارزوی تأریهی  ایجاد سرحدات خود در داخل افغانستان نیز رسید! 
حال که این اهداف تا حدی زیادی برآورده  شد، سیاست جدید سرکوب این نیرو ها را روی دست ګرفتند! 
سیاست تروریست پرور ایران و پاکستان کاملا در پنج دهه حسابی بود و به محاسبهٔ شان خطاء نه کردند! 
اینکه ترور و دهشت خود شان را خواهد سوخت و جهان  و انسانیت قیمت بزرګ خواهد پرداخت، در مقابل منافع شخصی استابلشمنت ایران و پاکستان اصلاً مهم نیست! 
این است مغز کلام و منطق سخن و نتیجهٔ کار شان! 
برماست و برتمام خیراندیشان جهان است تا متحد  شده اولاً منبع شرارت در ایران و پاکستان از بیخ و بن برکنده شود! علاج های شکلی بدون حل مشکل از منبع مشکل ما و جهان راحل نه خواهد کرد. 
تراژیدی ادامه دارد و ما را به دهها مشکل قومی، زبانی و به جان هم انداختن ږ، ایشان مبتلا کردند و این پروسه کم و بیش ادامه دارد. باید هوشیا و با درک عمق قضایا عمل کرد و برای نجات که ممکن است، کار مشترک وسبع و دوامدار کرد. 
و من الله التوفیق
داکتر صلاح الدین سعیدی 
۲۲/۵/۲۰۲۳ ۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸
X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.