آرشیف

2015-2-4

areshad

کی والی غور خـــواهــــد شد؟

 

مدتی است که بحث تبدیلی والی و تعیین جایگزین آن در میان غوریان در  کابل به یکی از گپ های  روز تبدیل شده استگفته می شود که آقای کرزی در نشستی که با غوریان داشته گفته که من فکر می کنم والی غور باید از غوری ها نباشد به خاطری که در مسایل قومی و تنظیمی و غیره  شریک می شود و نمی تواند به صورت درست ، از حکومت نمایندگی نمایدبا آن هم در میان غوریان از شخصیت های مثل : احمد سعیدی، عبدالقدیر علم، انجنیر عبدالرحمن غوری، نثاراحمد حبیبی، معاذالله دولتی ، مولوی دین محمد عظیمی، عبدالصمد عزیزی، داکترمیراجان تیمنی ، عبدالقادر روشنگر و تعداد دیگر صحبت می شود که ممکن است به عنوان والی تعیین گردند.

  1.  احمد سعیدی: آقای سعیدی به عنوان صاحب نظر مسایل سیاسی یکی از افراد مطرح و شناخته شده ای کشور استهرچند او دراین اواخر به عنوان منتقد صریح سیاست های حکومت دیده شده، اما اگر خودش چنین چیزی را خواسته باشد احتمال آمدنش بعید نمی باشد. او درتمام سالهای کشکمش، خارج از غور بوده و در مسایل داخلی بسیار دخیل نبوده است و لذا ممکن است بتواند در غور با موفقیت وظیفه اجرا نماید.

  2.   عبدالقدیر خان اعلم: عبدالقدیر علم از فرماندهان جمعیت اسلامی در ولایت غور است ودر حال حاضر در اروپا زندگی می نماید. آقای علم در غور شخصیت شناخته شده و محترمی است و بین مردم از شناخت خوب برخوردار می باشد. وی مدتی به عنوان والی غور نیز وظیفه اجرا کرده است و با بیشتر جناح های داخل ولایت معرفت قبلی دارد.  آقای علم اما از اعضای بلند پایه جمعیت اسلامی بوده وباتوجه به این که در حال حاضر اکثر اعضای سابق جمعیت در قطار اپوزیسیون هستند احتمال انتخاب والی از جناح مخالف شاید قوی نباشداز طرف دیگر شاید خود اقای علم هم زیاد علاقه زیادی به  برگشت دوباره به ولایت غور نداشته باشند.

  3.   انجنیر عبدالرحمن غوری: وی یکی از شخصیت های غوری است که در این اواخر با کارهای فرهنگی خویش به منظور احیای تاریخ و فرهنگ امپراطوری غوریان ، در میان قشر تحصیل کرده وجوان وفرهنگی طرفدارانی  برای خود کمایی نموده است. اما او برخلاف آقای سعیدی ، همیشه از صحنه رسانه ها کنار بوده ودر میان عام مردم غور زیاد شناخته شده نیست و معلوم نیست که از نظر سیاسی چه مفکوره ها و اندیشه های دارد. او ممکن است در میان برخی از حکومتی در کابل طرفدارانی هم داشته باشد اما احتمال آمدنش به غور بسیار قوی نیست.

  4.   نثار احمد حبیبی: آقای حبیبی که فعلا به عنوان  رییس تنظیفات شاروالی کابل کار می کند ، یک چهره اداری و فرهنگی از خود نشان داده است. او صاحب آثار وتالیفاتی هم است وبا بعضی مقامات حکومتی شناخت ومعرفت نزدیکی هم شاید داشته باشد. حبیبی یکی از کسانی است که احتمال رشد و ترقی بیشتر او درآینده زیاد می باشد و احتمالش بعید نیست که به عنوان والی غور فرستاده شود. هرچند او شخصیت پرکتیک و عملگرای خوبی به حساب می آید اما معلوم نیست به عنوان یک والی و یک ارباب می تواند نقش خویش را با موفقیت اجرا کند یاخیر؟

  5.   معاذالله دولتی: معاذالله دولتی از دیپلومات های وزارت خارجه افغانستان است که در سفارت افغانستان در کوریا و قونسلگری افغانستان در مشهد ایران وظیفه اجرا کرده است و از رشته حقوق وعلوم سیاسی از کشور ایران ماستری دارد. او در حال حاضر به عنوان معاون ریاست قونسولی وزارت خارجه وظیفه اجرا می نماید و به عنوان یک جوان روشنفکر، چهره اداری موفقی از خود نیز به نمایش گذاشته است. آقای دولتی از خانواده دولتی می باشد که در غور در میان مردم شناخته شده ومعروف هستند و مردم از برادر کلان شان داکتر محمد نعیم دولتی خاطرات نیکی دارند. خانم نوش آفرین شهاب دولتی ازهمین خانواده در دور اول پارلمان از طرف مردم رای گرفته بوود. دولتی ها در میان مردم از محبوبیت خوبی برخوردار هستند و به مشکلات داخلی غور هم هیچ وقت دخیل نبوده اند و با تمام طرف ها و جناح ها مناسبات نیک داشته اند. اگر آقای معاذالله دولتی در غور برود شاید بیش از هر کسی دیگر بتواند به خوبی کار نماید.

  6.  مولوی دین محمد عظیمی: آقای عظیمی بعد از سقوط طالبان مدتی به عنوان معاون ولایت غور کار کرده وبعدا در دوره اول به عنوان نماینده مردم در پارلمان انتخاب شده بود. عظیمی با سران جبهه شمال که غالبا در اپوزسیون هستند روابط نزدیکی دارد ، اما از تیم رییس جمهور فاصله دارد. اینکه کرزی یکی از مخالفان خود را به عنوان والی تعیین نماید بعید معلوم می شود ولذا چانس عظیمی شاید بسیار زیاد نباشد. از طرف دیگر نحوه مدیریت موصوف در زمان معاونیت ولایت چندان مورد پذیرش مردم نیست و او خودش در مسایل قومی غور همیشه طرف بوده است. ازهمه مهمتر جنرال احمد مرغاب و یک تعداد سران آن منطقه نیز با او مشکل دارند ولذا شاید رفتن عظیمی به غور هرگز به نفع خودش وامنیت وآرامش غور هم نباشد.

  7.   عبدالصمد عزیزی: موصوف یکی از چهره های علمی و اکادمیک کشور است که در اکادمی علوم افغانستان وظیفه دارد ودر رشته حقوق از اتحاد جماهیر شوروی سابق ماستری گرفته است. او از نظر علمی یک شخصیت دانشمند و ورزیده می باشد اما از لحاظ سیاسی چندان در صحنه سیاست نبوده است و درحکومتی تمام کارمندان از روی شناخت و معرفت شخصی وپارتی تعیین می شود احتمال تعیین شدن وی بسیار ضعیف به نظر می آید. او درغور نیز در میان مردم معرفت زیادی ندارد ولذا شاید رفتن ایشان به غورچندان موثر نباشد.

  8.  داکتر میراجان تایمنی: آقای داکتر تایمنی به عنوان یک داکتر در میان مردم از محبوبیت و شهرت بسیاری برخوردار است ومردم به ایشان به دیده احترام وقدر می بینند. داکتر تایمنی اما تا حال چندان فعالیت سیاسی نداشته و شاید با دولت مردان وسیاستمداران کشور نیز شناخت ومعرفت زیاد نداشته باشد وتجربه حکومتداری واداره مسایل دولتی را نداشته است اما این نقطه قوت را او هم دارد که در کشمکش های داخلی غور دخیل نبوده ومورد اعتماد واحترام مورد قرار دارد.

  9.  عبدالقادر روشنگر: روشنگر از چهره های جوان وتحصیلکرده جدید غور است که از فاکولته حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل فارغ التحصیل گردیده و در حال حاضر به عنوان مشاور حقوقی وزارت داخله کشور ایفای وظیفه می نماید. ایشان هم هرچند جوان وتازه نفس است اما ، در میان مردم غور زیاد شهرت وشناخت از او وجود نداردپدر آقای روشنگر اسدالله جهادوال از قوماندان جهادی حزب اسلامی بوده است ودر میان مردم اطراف چغچران چهره شناخته شده ای به حساب می آید. در مناطق اطراف چغچران آهسته آهسته شخصیت های تازه نفسی مانند داکتر گل احمد عثمانی، داکتر حامدالله دادفر ، آقای روشنگر، استاد فایق، محمد حسن حکیمی و دیگران جایگاه خوبی در میان جامعه به دست آورده اند ونقش یک تعداد قوماندان سابقه راکمرنگ ساخته اند.

رویهمرفته صحت وسلامت این حدس وگمان ها در چند روز آینده بهتر معلوم خواهد شد. هنوز معلوم نیست که آیا والی غور از میان غوری ها تعیین می شود ویاکسی دیگری به آنجا فرستاده میشود؟ اما برخی ها می گویند که داکتر عبدالله هیواد حداقل چند ماه دیگر هم به این مسند باقی می ماند اما نظر به حوادث اخیر این پیشبینی هم زیاد قوی به نظر نمی رسد.
 
احمد رشاد محصل پوهنتون کابل