آرشیف

2017-8-29

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

کی از این اقایون به پست معاونیت مقام ولایت انتخاب میشود!

آری از همه این اقایون متحکف در کابل که اسم های شان را لازم نمیبنیم یاد اور شویم آری کسی که به پست مقام ولایت بدون دنده وارد میشود محمد عارف قاضی زاده شهر دار شهر فیروز کوه است آری محمد عارف قاضی زاده شهردار فیروزکوه میتواند با هر کسی از دروازه سازش پیش اید اخیرا اقای قاضی زاده با خاضع نشستی کوتاهی را در فیروزکوه اندر دفتر مقام ولایت انجام داده است ، خاضع خوش بینی اش را به اقای قاضی زاده ابراز نموده و ضمنا تعویض زخم چشم به کف دستش اینگونه نوشته ( انتر منتر کپک و کفتر بند بلا ها بند ، بند گرمابک بند به حرمت امیری دلاوران،شاه سواران محمد اسماعیل خان حفظ الله تعالی ج) از طرف ما تاییدی بخیر در این روز ها به کرسی معاونیت شما را باز خواهیم نشاند
انشااالله تعالی
 
من که این چند سطر را به شما نوشتم خوشم که اقای قاضی زاده این سمت را ازان خود سازد که ازانش است.

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی