آرشیف

2016-11-21

کورس ده روزه تحت عنوان “توسعه اندیشه های انسانی” در غور تدویر شد.

کورس ده روزه آموزش حقوق بشری تحت عنوان "توسعه اندیشه های انسانی " توسط بخش تعلیمات دفتر ولایتی غورکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از تاریخ 15 الی 25 عقرب در سالن کنفرانسهای این دفتر برگزار شد. دراین کورس 21 تن (15 مرد و 6 زن) از محصلین موسسه تحصیلات عالی، انجمن های اجتماعی و مدنیورضا کاران و نواندیشان فیروزکوه اشتراک داشتند
برنامه با تلاوت آیات از کلام الله مجید آغاز یافت. سپس عبدالصمد امیری مسؤل بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال و سرپرست دفتر ولایتی غور، ضمن خوش آمدید گویی به اشتراک کنندگان کورس ده روزه افزود: رعایت  حقوق بشر و احترام به آن، یکی از الزامات و شاخصههای دنیای مدرن و نظام های دموکراتیک و مردم سالار استتحقق آرمان حقوق بشر در جامعه ، رسالت مهم و مسئولیت هر یک از ما و شماست. برای ترویج و فرهنگ حقوق بشر لازم است تا قبل از هر چیزی به ارزشها، میکانیزمها، پرنسیبها و مفاهیم آن آشنایی حاصل نمائیم.
سپس سجاد ساحل آمر بخش تعلیمات، آموزش حقوق بشر را یگانه راه رسیدن به یک جامعه مترقی و توسعه یافته بیان داشت که  افراد بادرک به حیثیت ذاتی و حقوق یکسان بشری می توانند تمام تجارب زندگی، مسائل خانوادگی و اجتماعی را با یک لنز حقوق بشری بررسی نموده و تمام امورات زندگی اش را بر مبنای ارزشهای انسانی مهیا سازند. وی افزود: آموزش حقوق بشر انسان هارا به تکاپو وامیدارد تا در صدد ایجاد یک فضای امن باشد که در آن همۀ افراد با عزت و سر بلندی از مزایای زندگی و مواهب طبیعی بصورت یکسان بر خوردار شده  و بدور از هرنوع ترس و هراس استعداد های خویش را بکاراندازد.

در این کورس ده روزه  آموزشی موضوعات ذیل ارائه گردید:
معرفی کمیسیون حقوق بشرافغانستان(دورنما، اهداف و ارزشهای کاری آن، مبانی قانونی، ملاک عمل، ماموریتها، صلاحیتها و دست آوردهای 14 ساله کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان)، علل پایداری سنتهای مخالف کرامت انسانی، ازدواجهای زیر سن و اجباری و پیامدهای آن، کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان، قانون بشر دوستانه بین المللی و میکانیزم های بین المللی حقوق بشر توسط سجاد ساحل آمربخش تعلیمات و تاریخچه حقوق بشر، پیشینه تاریخی حقوق بشر در افغانستان وحقوق اطفالتوسط عبدالصمد امیری آمر بخش حمایت و انکشاف حقوق  اطفال، مفهوم حقوق بشر و اصول کلی آن، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسط مبارک شاه شیرزاد آمر نظارت و بررسی از تخطی های حقوق بشری واعلامیه جهانی حقوق بشر، حق حیات( موارد نقض حق حیات، استثناآت بر حق حیات و دلایل لغو اعدام)، حقوق سیاسی و مدنی و اخلاق حقوق بشری توسط غلام رضا میرزاده مسئول مطبوعات و مرکز منابع ارائه گردید.
در مدت ده روز اشتراک کنندگان با علاقه مندی خاص و با انگیزه عالی به آموزش حقوق بشری پرداختند. ارزیابی های روزمره از موضوعات ارائه شده و سهم گیری فعال آنها در مباحثات حقوق بشری بیانگر یک شور تازۀ است که به اساس این برنامه ها در اعماق وجوداین جوانان نفوذ کرده و به گفته این اشتراک کنندگان تغیر مثبت را در عرصه افکار انسانی و اندیشه حقوق بشری در میان مردم براه خواهند انداخت. میزان یادگیری اشتراک کنندگان از موضوعات، بالاتر از آن بود که انتظار میرفت. بعضی اشتراک کنندگان می گفتند که ما قبلا در مورد حقوق و آزادی های اساسی معلومات نداشتیم ویا کمتر معلومات داشتیم که با استفاده از این کورس سطح معلومات ما از حقوق بشری افزایش یافته و آموزش فرهنگ حقوق بشری، یک دنیای دیگری را برای ما رونما کرد که حرکت در آن به بلند ترین آمال زندگی بشری دست خواهیم یافت.
حمیدالله اظهر یکی از اشتراک کنندگان این کورس در پایان برنامه با به خوانش گرفتن اشعار زیبای در مورد همبستگی و حس همدیگر پذیری، از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و کارمندان این کمیسیون که در این مدت در ارتباط با این کورس ده روزه فعالیت داشتند اظهار سپاس و امتنان نموده و افزود: " در آغاز کورس معلومات ما از حقوق اساسی و بنیادین بشری اندک بود، در مورد کمیسیون و برنامه هایش معلومات نداشتیم؛ در حالیکه امروز ما به یک سلسله معلومات ارزشمند دست یافتیم و حقوق بشری خود را شناختیم که تحقق این حقوق ضامن خوشبختی تمام افراد جامعه است. امروز ما درک می کنیم که تمام قضاوت های نا بجای مردم  در مورد حقوق بشری و فعالیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و اهداف آن ناشی از عدم آگاهی آنان است و ما امروز خود را مسؤل و مکلف میدانیم که آگاهی های را که از این برنامه حاصل کردیم برای مردم برسانیم تا جامعه ما یک جامعه عادلانه و سعادتمند باشد".
خانم بیگزاد یک تن دیگر از اشتراک کنندگان با ابراز تقدیر و تشکراز کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان افزود: "قبل از اینکه در برنامه آموزشی ده روزه اشتراک نمایم ازحقوق بشری خود کمتر معلومات داشتم، در نتیجه این برنامه معلوماتی کافی و همه جانبه ای را در مورد حقوق بشر آموختم که برایم خیلی مفید بود. در نتیجه توسعه و ترویج حقوق بشری ارتباطات مردم با کمیسیون بیشتر میگردد و کمیسیون موفق تر از گذشته به اهداف اساسی خود نزدیک میگردد. وظیفه ما امروز سنگین تر شده و باید پیام حقوق بشری را برای مردم خود ابلاغ نماییم".
در پایان عبداصمد امیری کورس ده روزه را جمع بندی کرده و رسالت اشتراک کنندگان را مبنی بر ترویج و توسعه حقوق بشری بیان داشته و برنامه با توزیع تصدیقنامه ها برای اشتراک کنندگان به پایان رسید.

گزارش ازغلام رضا میرزاده

کورس ده روزه تحت عنوان "توسعه اندیشه های انسانی" در غور تدویر شد.

کورس ده روزه تحت عنوان "توسعه اندیشه های انسانی" در غور تدویر شد.