آرشیف

2015-1-12

محمد امین وکیل

کنفرانس انکـشــافــــــــــی غور

راپور نهایی
   کنفرانس انکشافی غور
 
23 March 2011
 

  مقدمه

 
در ادامه کنفرانس انکشافی ساحوی در شمال و جنوب مناطق، اداره مستقل ارگانهای محلی به پیشقدمی و ابتکار دفتر والی ولایت غور و حمایت مالی و منطقی دفتر یوناما و پی ار تی لیتوانیا کنفرانس غور در تاریخ 16 مارچ 2011 در ولایت غور بر گزار شد.
 
یوناما در سالهای 2010 و 2011 از چهار کنفرانس انکشافی در حوزه جنوب غرب حمایت کرد. اولین کفرانس "هماهنگی دونرها برای راهای دیگر معیشت". این کنفرانس در14 آپریل 2010  در فراه برگزار شد. کنفرانس دوم " کنفرانس انکشافی بادغیس" در 17 اکتبر 2010 در قلعه نو بادغیس سازماندهی شد. جلسه سوم "تقویت بخشی هماهنگی های انکشافی" در تاریخ 17 دسامبر 2010 در هرات برگزار شد که در آن اقای رابرت واتکینز هم اشتراک داشت، و چهارمین جلسه "کنفرانس انکشافی غور" که در تاریخ 16 مارچ 2011 در غور موفقانه برگزار شد که در آن اقای مایکل کیتینگ ((DSRSG  هم حضور داشت.
 

معلومات فشرده

در 16 مارچ 2011 دفتر یوناما به همکاری دفتر والی ولایت و اداره مستقل ارگانهای محلی و پی ار تی لیتوانیا، کنفرانس انکشافی غور را برگزار کرد.
در طول پروسه آمادگی،همچنین با دیگر ارگانهای مربوطه از جمله دفاتر UNو سازمانهای غیر دولتی (NGOs) و جامعه مدنی و PRTs  در سطح حوزوی مشورت صورت گرفت. این کنفرانس یک روزه با اهدافی جامع جهت تقویت هماهنگی انکشافی،  گسترش همترازی حمایت دونرها جهت اولویتهای مشخص شده بوسیله دولت در پلان انکشافی ولایتی و به جریان انداختن کمکهای مستقیم برای  ولایت غور در جهت انکشاف متداوم و موثر و متناسب در حوزه جنوب غرب برگزارشد.
 
برای جزيیات بیشتر و واضحتر، کنفرانس انکشافی غور، اضافه بر استفاده از منابع و تجهیز منابع، به صورت هنگفت در جهت ظرفیت سازی ادارات کلیدی، فراهم کردن ارتباطات بین وزارت ها و ادارات ولایتی، گسترش تنظیم و همترازی دونرها، جلب توجه وزارتها و دونرها برای خدمات مورد نیاز در ولایت،  تقویت رهبری دولت بالای پلانهای انکشافی و هماهنگی در حمایت از انکشاف دوام دار  کمک و همکاری نمود.
 

شرکت کنندگان

بیشتر از 150 نفر در کنفرانس انکشافی غور شرکت کردند، شرکت کنندگان اصلی به شرح ذیل بودند:
نمایندگان از وزارتهای کلیدی، IDLG ، دونرها و سفارتهایی از کابل، دفاتر UN و سازمانهای دولتی و غیر دولتی ملی و بین المللی، رئیسان ادارات کلیدی و مسئولین ولسوالی، جامعه مدنی، PRTs ، و شورای ولایتی. آقای مایکل کیتینگ معاون نماینده خاص سر منشی ملل متحد در افغانستان و سفیر ژاپن و سفیر لیتوانیا همچنین در بین شرکت کنندگان حضور داشتند.
رئیس خدمات سکتوری و مسئول ساحوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و رئیس ریاست اقتصاد همچنین در این کنفرانس حضور داشتند.
 

شرکاء

والی ولایت به جهت همکاری و تلاشهای چند جانبه از جانب دفتر والی ولایت، IDLG و UNAMA ، از کنفرانس انکشافی غور قدردانی کرد و اضافه نمود که بدون حمایتهای تخنیکی و مالی و لوجیستیکی دفتر یوناما در سطح ناحیه و ولایتی و حوزه امکان برگزاری کنفرانس وجود نداشت.
 
در طول پروسه آمادگی گرفتن برای کنفرانس انکشافی غور که چندین ماه به طول انجامید، این پروسه حمایت کامل در جهت ظرفیت سازی از دفتر والی ولایت و همچنان دیپارتمنتهای کلیدی را دارا بود، در حالی که خود کنفرانس یک حادثه زمانی نبود بلکه یک پروسه که نیاز به همکاری و کمکهای مشترک در بین مسئولین مختلف و کارکنان مختلف زیر نظر رهبری دولت در سطح ولایت.
 

نتایج ابتدایی

زمینه برای بحث:  کنفرانس انکشافی غورهمچنان زمینه مناسب را برای بحث رو در رو در میان نمایندگان ولسوالیها و نهادها، جامعه مدنی و مقامات ولسوالی ها، وزارت خانه ها و دونرها بر اساس نیازها و اولویتها و چلنجها در ولایت غور تسهیل کرد. به طوری که سفیر ژاپن ذکر کردند، کنفرانس غور توانسته پیوند دهد بین مردم و دونرها و تصمیم گیرندهای کلیدی (دولت) در سطح ولایت و ولسوالیها و زون.
 
به هم پیوستن با وزارت خانها: نمایندگان وزارتها پلانهایشان (پروژه ها و پروگرامها) را با مردم و دیپارتمنتهای کلیدی و دونرها برای سال 2011 درولایت غورسهیم ساختند. آگاه ساختن بیشتر مردم که خواهان گرفتن تعهد بیشتر از دولت و سر وقت انجام دادن خدمات توسط وزیران در کنفرانس به مردم وعده داده شد.
 
ظرفیت سازی:  همانطور که پیشتر ذکر شد دوره آمادگی برای کنفرانس غور چندین ماه به طول انجامید که در آن مسئولان ولایتی و دیپارتمنتهای کلیدی و IDLG هم شامل بودند. آمادگی برای کنفرانس انکشافی غور شامل تنظیم کردن پروفایل انکشافی غور، دیدگاه انکشافی غور، تشخیص و اولویت بندی 52 پروژه دردایره انکشاف اقتصادی و اجتماعی، و آماده کردن پرزنتیشن پاورپوینت سکتوری با تمرکز بر روی شرایط فعلی سکتورها و منابع در دسترس، فاصله ها و مشکلات و چلنجها بود.  این تلاشها به صورتی عالی برای ظرفیت دیپارتمنتهای کلیدی و دفتر والی ولایت به جهت کمک عمیق برای نیازهای مردم، بررسی شرایط، اولویت بندی نیازهای مردم، شکل دادن تفکرات وخلق یک دیدگاه برای ولایتشان انجام شد.
 
 
نمایندگان وزارتها پلانهایشان را برای سال 2011 در غور به شرح زیر عرضه کردند:
  

 •    وزارت احیاء و انکشاف دهات:  وزارت احیاء و انکشاف دهات گزارش داده است که این وزارت پلان دارد که 3800 پروژه را به مبلغ 30 میلیون دالر برای پروگرامهای مختلف در ولایت غور در 2011 متقبل شود. در حال حاضر  397 پروژه به مبلغ 11 میلیون دالر در ولایت غور در حال اجرا می باشد.

 

 •    وزارت مالیه: وزارت مالیه حمایت کاملش را در پیش بردن پروسه پلانها در ولایت غور در سال 2011 تضمین کرد.

 

 •    وزارت اقتصاد:  وزارت اقتصاد از کنفرانس انکشافی غور به عنوان یک فرصت عالی برای بحث و همکاری و تلاش در بین سهام داران مختلف قدردانی کرد. وزارت اقتصاد همچنان گزارش داد که 1). ولایت غور یکی از 12 ولایتهای اولویت داده شده  کشور است که  توسط کابینه 27 پروژه در سکتورهای مختلف تصویب شده است. این پروژه ها از طریق وزارتهای مربوطه در سال 2011 تشخیص داده خواهند شد. لیست این پروژه ها جهت پی گیری در اختیار ریاست اقتصاد گذاشته شد. 2).  بودجه برای ساختن ساختمان ریاست اقتصاد در دسترس است؛ ازمقامات ولایتی خواسته شد تا  قطعه زمینی جهت شروع کار ساختمان فراهم کنند. 3). پرسونل ماهر و واجد شرایط بوسیله وزارت اقتصاد به ولایات از جمله ولایت غور جهت کمک و همکاری با ریاست اقتصاد و به طور مشخص جهت توسعه پلانهای انکشافی و هماهنگی گسترش داده خواهند شد. 4). برای این پرسونل  معاش و جای سکونت در مرکز ولایات از جمله غور فراهم خواهد شد. 5). و قراردادهای کمتر از 2 میلیون دالر در خود ولایتها متقبل می شود. وزارت اقتصاد همچنین اشاره کرد به اهمیت کمیته انکشاف ولایتی و کمیته سکتوری در هماهنگی انکشافی و که به خوبی در ولایت غور مصروف فعالیت می باشد.

 

 •   وزارت فوائد عامه: وزارت فوائد عامه پروژه هایی به شرح زیر گزارش داده است.1). آسفالت کردن 10 کیلومتر جاده در چخچران به مبلغ 7 میلیون دالر. این پروژه توسط والی ولایت، وزیر فوائد عامه، DSRSG، UNOPS، و سفیر ژاپن و لیتوانیا در 16 مارچ به عنوان بخشی از اجندای کنفرانس انکشافی غورافتتاح شد. 2). جاده کابل- چخچران-هرات. این یک جاده 700 کیلومتری است که در دو دوره ساخته خواهد شد. کار ابتدایی تا حدودی پایان یافته و کار برای ساخت 40 کیلومتر جاده در 2011 شروع خواهد شد. 3). وزارت فوائد عامه همچنان پلان دارد که چخچران را به میمنه از ولایت فاریاب (شمال کشور) متصل کند که جاده ای به طول 150 کیلومتر می باشد. 4). و همچنین وزارت فوائد عامه از طریق UNOPS حفر و اسفالت 16 جاده در ولسوالی شامل اسفالت جاده 40 کیلومتری ولسوالی تولک – شهرک  در ولایت غور در 2011 را به عهده گرفت.

 

 •    وزارت صحت عامه: وزارت صحت عامه همچنان حمایت کاملش را از ولایت غور تضمین کرد. پلانهای این وزارت برای سال 2011 شامل پروژه های زیر می باشد. 1). نوسازی شفاخانه ولایت غور، 2). ساخت یک شفاخانه در ولسوالی، 3). ساختن ساختمان ریاست صحت عامه درچخچران، 4). همچنان تلاشهایی روی کار است توسط وزارت صحت عامه برای ساخت یک شفاخانه برای معتادین بوسیله حمایت مالی UNODC، 5). توسعه و گسترش مراکز ترنینگ پرستاری و قابلگی در چخچران ولایت غور، 6). و وزارت فوائد عامه همچنان وسائل طبی مورد نیاز و تسهیلات طبی در ولایت غوردر سال 2011 را تهیه خواهد کرد.  

 

 •    وزارت زراعت، آبیاری و احشام: این وزارت پلانهای خود را به شرح زیر برای ولایت غور در 2011 گزارش داده است.1). رئیس جدید ریاست زراعت و آبیاری و احشام در غور به زودی به این ولایت فرستاده خواهد شد. 2). ایجاد مدیریت ترویج در ریاست  زراعت و آبیاری. 3). یک مخزن نگهداری غله به ظرفیت MT 5000 ساخته خواهد شد. 4). بیشتر از 1000 تراکتور بین دهاقین تقسیم خواهد شد. 5). تأسیس محلی برای نگه داری از نهال ها و درختان حمایت خواهد شد. 6). تلاشهای زیادی در جریان است به جهت صنعتی کردن محصولاتی مثل "زعفران" در ولایت غور. 7). تسهیلات قرضه دادن برای دهاقین فراهم خواهد شد. 8). و همچنین ریاست زراعت و آبیاری در ولایت غور در سال 2011 مجهز خواهد بود به تجهیزات لازم و مورد نیاز دفتر. در اضافه به موارد بالا، وزارت زراعت و آبیاری و احشام پلان دارد که یک تیم جهت سروی از ساخت سدهای آب در ولایت غور روان کند.

 

 •     وزارت آب و برق: این وزارت پلان دارد که پروژه های زیر را برای ولایت غور در سال 2011 در نظر بگیرد. برنامه ای در ادامه پروژه آبیاری که در 2010 در ولایت غور انجام شد. 1). در حال حاضر 10 پروژه در حال اجرا می باشد. 2). 3 پروژه کوچک آبیاری و 7 پروژه سد اب پذیرفته شده که در 2011 شروع به کار خواهد کرد.3). از 36 پروژه آبیاری کامل شده سروی انجام شده  و تلاشهایی در جریان است برای پیدا کردن بودجه بیشتر در 2011 در ولایت غور. وزارت همچنین پلان دارد که راههایی پیدا کند جهت فراهم کردن برق از طریق بند سلمای هرات به غور.  

 

 •    کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی: کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به شرح زیر گزارش داده است.1). دفتر ساحوی این اداره در سال 2011 در ولایت غور باز خواهد شد.2). 80 فیصد از مأموران خدمات ملکی در ولایات از جمله ولایت غور به پروگرام سوپر اسکیل در امدند. 3). و همچنین این اداره پلان دارد که در 2011 مرکز اموزشی برای کارکنان خدمات ملکی در چخچران ولایت غور تأسیس کند.

 

 •  نماینده والی ولایت هرات: رئیس خدمات سکتوری، به نمایندگی از دفتر والی ولایت هرات، به نیاز و اهمیت همکاری بیشتر بین ولایت هرات و ولایت غور تأکید کرد. رئیس خدمات سکتوری همچنین  امادگی اش را در جهت حمایتهای فرهنگی و تحصیلی در ولایت غور نشان داد. 

 

 •   اداره مستقل ارگانهای محلی:  این اداره از کنفرانس انکشافی غور که در راه تشویق و بیشتر کردن بحث و گفتگو بین مفامات ولایتی و وزارتها و دونرها این برنامه را بر گزار کرده قدردانی کرد.

 

 •    سفیر ژاپن و سفیر لیتوانیا و نماینده USAID همچنین قدردانی کردند از کنفرانس انکشافی غور که زمینه را برای ارتباطات ساده تر و کوتاهتر و موثر تر بین مردم و دولت و دونرها برای حمایت از تلاشهای انکشافی فراهم کرده است. سفیر ژاپن و لیتوانیا و نماینده USAID  همچنین توافق کردند برای حمایت بیشتر از اولویتهای دولت در حالی که تأکید بر روی نیازو اهمیت  دوام پروژه های کامل شده قبلی کردند که ممکن است نیاز به نقش قوی تر و مؤثرتردر نهادهای محلی داشته باشند .

 

 •     سفیر لیتوانیا به اطلاع شرکت کنندگان رسانید که فعالیتهایش در سال 2011 در قسمت ظرفیت سازی نهادهای محلی، حمایت از توسعه اجتماعی و اقتصادی با تمرکز بیشتر بر روی تحصیلات و صحت و انکشاف دهات و توسعه نقش زنان در ولایت غور ادامه پیدا خواهد کرد. همچنان سفیر لیتوانیا حمایتش را از شفاخانه ولایت غور بیان نمود.

 

 •     USAID گزارش داده که از 4 بخش، سکتور ثبات اجتماعی، زراعت و رشد اقتصادی، حکومت داری و حاکمیت قانون، و توسعه اجتماعی در ولایت غور در سال 2011 حمایت خواهد کرد. در حال حاضردر ولایت غور 15 پروژه توسط USAID  بودجه داده شده که شامل پروژه میدان هوائی چخچران (که یک پروژه مشترک بین ADB و لیتوانیا و USAID، است) در حال کارهستند. نماینده USAID همچنین برای شرکت کنندگان کنفرانس انکشافی غور از پروژه گسترش خدمات مخابراتی در ولایت غور به هزینه 4 میلیون دالر در سال 2011 را اطلاع داد.

 

نتیجه گیری

 به رهبری و هدایت والی ولایت غور، همه مسائل و موضوعات بر طبق پلان در کنفرانس انکشافی غور کاملا تحت پوشش قرار گرفتند. مشارکت رضایت بخش بود باوجودیکه مردم و مفامات ولایتی توقع بیتشری از نمایندگان وزارتخانه ها در کنفرانس داشتند. پرزنتیشن ها توسط بخشهای کلیدی مربوطه ارائه شد، وزیران و دونرها نظراتشان را در باره کنفرانس بیان نمودند و حمایت کاملشان را از مردم و مقامات ولایتی ولایت غور اعلام نمودند. بیشتر پروژه های ارائه شده بوسیله دیپارتمنتهای کلیدی هم ترازبا طرح ها و استراتژی های وزارتخانه ها بودند. جاده ها و برق و ایجاد شغل مواردی بودند که به عنوان اولویتهای برجسته  در ولایت غورقرار گرفتند.
 
معاون نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان همچنین حمایت ملل متحد را اعلام نمود و تأکید کرد که این کنفرانس یک رویداد یک باره نخواهد بود، اما پروسه ای است که نیاز به همکاری بیشتر و تلاش های مشترک در میان بازیگران مختلف تحت رهبری کلی و مالکیت دولت است.
 
همانطور که در بالا گزارش داده شد سازماندهی موفق کنفرانس انکشافی غور نتایج مثبتی داشت و لی همچنان فهمیده می شود که این پروسه  نیاز به پیگیری های مردم، مقامات ولایتی، وزارتخانه، اهدا کنندگان و یوناما دارد.
  

 

 

برنامه عملی برای کنفرانس انکشافی غور

مقامات ولایت غور پروژه های زیر را با توجه به اولویتهای پلان انکشافی ولایتی که همتراز است با استراتژی انکشافی ملی افغانستان پیشنهاد دادند. در حدود 52 پروژه با هزینه تخمینی 186,010,000 دالر در 7 بخش وجود دارد. اکثریت جمعیت غور( تخمینی بیشتر از ,000800) مستقیم ویا غیر مستقیم از این پروژه ها مستفید می شوند. همچنان تغیرات مثبتی در زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم بعد از انجام این پروژه ها بوجود خواهد امد. پروژه ها در 3 رکن و 7 بخش تعریف شده اند.
موارد زیر پروژه ها و فعالیتهایی هستند که پلان شدندو ارائه شدند توسط دفتر والی ولایت و وزارت ها  و دونرها در کنفرانس انکشافی غور برای سال 2011 .

 

 
نماینده مسئول/ دونر/ وزارتها
 
 
پروژه های پلان        شده/فعالیتها
 
چلنجها ( امکانات )
 
 
اولویتها
 
 
دیدگاه بخشها
 
بخش
 
 
دفتر والی ولایتی،USAID
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 •          USAID گزارش داده که از 4 بخش، سکتور ثبات اجتماعی، زراعت و رشد اقتصادی، حکومت داری و حاکمیت قانون، و توسعه اجتماعی در ولایت غور در سال 2011 حمایت خواهد کرد.
 •          USAIDدر حال حاضردر ولایت غوربه 15 پروژه بودجه داده که شامل پروژه میدان هوائی چخچران (که یک پروژه مشترک بینADB و لیتوانیا و USAID، است) در حال کارهستند.
 •          نماینده USAID همچنین برای شرکت کنندگان کنفرانس انکشافی غور از پروژه گسترش خدمات مخابراتی در ولایت غور به هزینه 4 میلیون دالر در سال 2011 را اطلاع داد.
 
 
 
 
سطح پایین سواد، اجرای قانون عمومی غیر منصفانه به دلیل بعضی ملاحظات، عدم هماهنگی در بعضی ادارات دولتی و غیر دولتی( به دلیل فساد اداری)، کمبود منابع و امکانات برای به انجام رساندن مسئولیتهای رسمی،  کمبود متخصصین در سطح پلان گزاری، کشت خشخاش، هر چند که رسما صفر گزارش شده، در بعضی ولسوالیها قاچاقچیان مواد مخدر هنوز خشخاش کشت می کنند. بسیاری از چالشهای فوق یکبار با گروههای مسلح غیر قانونی مواجه شدند و امنیت تضمین شده و خلع سلاح شدند در سطح ولایت.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
قیمت بالای مواد غذایی در بازار چخچران به جهت عدم دسترسی به خیابان آسفالت شده.
افزایش روزانه فقر
مهاجرت جوانان به شهرها و کشورهای دیگر
از بین بردن مناطف سبز و درختان
 
 
 1.       اعمار ساختمانPC
 2.       اعمار ساختمان اداری در تیواره چارصده، شهرک و پسابند و ولسوالی تولک
 3.       اعمار ساختمان قضایی در ولسوالیها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.        آسفالت کردن جاده ها از شهر تا ولسوالی دولینه(75 km)
 2.        آسفالت جاده از شهر تا ولسوالی دولتیار
 3.        آسفالت جاده دولتیار تا منطقه کرمان 80 km
 4.        ساخت یک سد برق در منطفه پوزلیج
 5.        اعمار 4 سد ابیاری
 6.        کانال کشی شهر چخچران
 7.        پروژه ساخت 20 چرخ بادی در 10 ولسوالی
 8.       شن ریزی خیابانهای ولسوالیها به مصافت 130 KM
 
قانون حاکمیت برای قانونی بودن دولت، حقوق شهروندان، مبارزه با فساد اداری، مبارزه علیه مواد مخدر، ارائه خدمات عمومی بهتر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
موارد زیر اهداف اصلی بخش منابع طبیعی و زیر بنائی می باشدکه همتراز با استراتژی انکشافی ملی افغانستان
 1.        امکانات برق برای شهرها و روستاها
 2.        اتصال جاده ها به ولایات اطراف و تعمیر خیاباهای شهر و پاساژها
 3.       شبکه برق دهی و امکانات ابیاری برای شهرها و روستاها
 
حکومت و قانون حاکمیت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
منابع طبیعی و زیر بنائی
 
 
سفارت ژاپن
 
مرکز اموزشی پلیس (100 کارمند)
مقامات ساختمانی دفترANDAMA  با مراکز عملیات ضروری.
 
 
کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی
 
 •          دفتر ساحوی این اداره در سال 2011 در ولایت غور باز خواهد شد
 •          مرکز اموزشی برای کارکنان خدمات ملکی در چخچران ولایت غور در 2011
 
 
اداره مستقل ارگانهای محلی و دفتر والی ولایت
 
 
 
 
 
 
وزارت فوائد عامه و سفارت ژاپن
 
 
 •          برای تماس گرفتن با مفامات مربوطه در سطح مرکز برای حمایت از حاکمیت قانون و ارائه خدمات، همچنین انجام برنامه های ملی اولویت داده شده اداره مستقل ارگانهای محلی در این ولایت
 
آسفالت 10 km جاده در چخچران به هزینه 7 میلیون دالر
جاده کابل- چخچران- هرات که 700 KM است در 2 مرحله ساخته میشود که مرحله اول تکمیل شده و کار برای مرحله دوم در سال 2011 اغاز می شود.
 
همچنین اتصال جاده چخچران به میمنه از ولایت فاریاب که 150km است.
 
همچنین وزارت فوائد عامه از طریق UNOPS حفر و اسفالت 16 جاده در ولسوالی شامل اسفالت جاده 40 کیلومتری ولسوالی تولک – شهرک  در ولایت غور در 2011 را به عهده گرفت.
 
 
وزارت آب و برق
 
10 پروژه در حال اجرا می باشد.
3 پروژه کوچک آبیاری و 7 پروژه سد آب پذیرفته شده که در 2011 شروع به کار خواهد کرد
از 36 پروژه آبیاری کامل شده سروی انجام شده  و تلاشهایی در جریان است برای پیدا کردن بودجه بیشتر در 2011 در ولایت غور. وزارت همچنین پلان دارد که راههایی پیدا کند جهت فراهم کردن برق از طریق بند سلمای هرات به غور. 
تأسیس ایستگاههای فرعی با ظرفیت 5MV
قدرت میکرو آبی در چخچران به ظرفیت 4MV
 
 
سفارت ژاپن
 
 •          ساخت مکاتب بیشتر
 •          لیسه زراعت
 •          دوره دوم مرکز سواد اموزی یونیسکو(2009-2014)
 •          مرکز جلوگیری از حواث طبیعی وتهیه امکانات فیزیکی تحصیلات
 
 
 
عدم دسترسی کودکان به مکتب
کمبود ساختمان مکاتب
کمبود بودجه کافی برای تقویه بخش تحصیلات
عدم دسترسی به مواد درسی
کمبود استادان حرفه ای
 
 1.        اعمار مراکز ترنینگ و لیلیه برای معلمان.
 2.        اعمار لیلیه برای لیسه آلادین
 3.        تأسیس لیسه زراعت
 4.        اعمار ساختمانهای بخش تحصیلات در ولسوالیها
 5.        اعمار ساختمان برای بخش تحصیلات
 6.        اعمار ساختمان برای کتابخانه عمومی
 7.       اعمار ساختمان مکتب
 
اهداف اصلی بخش تحصیلات شامل موارد زیر می باشد.
دسترسی عمومی به تحصیلات
ارتقای مهارتهای مردم و دیگر خدمات اجتماعی برای تقویت مردم
تقویت منابع بشری در افغانستان
از بین بردن فقر و فراهم کردن امکانات برای رشد اقتصادی
 
 
 
 
معارف و تحصیلات
 
اداره مستقل ارگانهای محلی
 
هیچ نماینده ای از وزارت معارف در کنفرانس شرکت نکرد، بنابراین نیاز هست که با خود وزارت در ارتباط با پلانهایشان در غور در سال 2011 صحبت شود
 
والی ولایت غور به همراهی والی ولایت هرات ریس خدمات سکتوری، نماینده والی ولایت هرات بر نیاز و اهمیت هماهنگی بیشتر بین هرات و ولایت غور تأکید کرد.
او برای جستجوی راههای برای حمایتهای فرهنگی و تحصیلی برای ولایت غور اعلام امادگی کرد. مخصوصأ برای پذیرایی از شاگردان غور در پوهنتون هرات.
 
 
وزارت صحت عامه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بازسازی شفاخانه ولایتی غور
اعمار شفاخانه ولایت
اعمار تعمیر ریاست صحت
تلاش بوسیله وزارت صحت برای ساخت شفاخانه 20 بستر برای معتادین از طریقUNODC
گسترش مرکز اموزش نسائی و ولادی و پرستاری برای چخچران در غور
و وزارت صحت امکانات مورد نیاز صحی را به ولایت غور توزیع خواهد کرد
 
 
کمبود شفاخانه استاندارد
افزایش روزانه تعداد معتادان به مواد مخدر
کمبود پرسونل ماهر
کمبود تسهیلات مدرن و استاندارد
افزایش روزانه کودکان سوء تغذیه و امراض عفونی در منطقه
 
 
 1.        اعمار یک تعمیر برای بخش صحت
 2.        اعمار ساختمانی برای شفاخانه 100 بستر در ولایت به همراه همه وسایل
 3.        اعمار شفاخانه 20 بستر در ولسوالی لعل و سرجنگل
 4.        اعمار شفاخانه 20 بستر در ولسوالی شهرک
 5.        ساخت مرکز توانبخشی برای معتادان مواد مخدر
 
بخشن صحت تلاشهای دارد جهت کم کردن امراض و مرگ و میر مادران و نوزادان در ولایت غور از طریق برنامه های صحی و اماده کردن خدمات در شفاخانه، بخصوص در بخش برنامه های توسعه منابع بشری
 
 
 
صحت
 
 
 
 
 
 
 
 سفارت ژاپن
 
 
 
 
 
شفاخانه ولایتی و مرکز توانبخشی
17 مرکز اجتماعی
10 کلینیک اولیه برای مردم
 
 
 
وزارت زراعت و ابیاری و احشام
 
 
 
 
 
رئیس جدید ریاست زراعت و ابیاری به زودی به غور فرستاده خواهد شد.
یک مخزن ذخیره به ظرفیت 5000 MT ساخته خواهد شد.
بیشتر از 1000 تراکتور به کشاورزان توزیع خواهد شد.
حمایت از تأسیس 3 گلخانه
تلاش های برای توسعه محصولاتی مثل زعفران انجام خواهد شد.
امکانات قرضه برای کشاورزان فراهم خواهد شد.
ریاست زراعت و ابیاری همچنین در نظر دارد تا دفتر این ریاست را در ولایت غور مجهز به امکانات مورد نیاز بنماید. و همچنان فرستادن یک تیم سروی به غور جهت ارزیابی کار ساخت سدهای ابی در این ولایت.
توزیع دانه های تقویه شده.
انجام برنامه های سبزی کاری
 
 
 
 
محصولات کشاورزی به جهت نبود مخزن ذخیره، توسعه بسیار کم مزرعه های مکانیزه شده و اگاهی پایین کشاورزان از امراض حیوانات و گیاهان و حیوانات خانگی، کمبود بازار مناسب برای محصولات، کمبود سیستم های ابیاری مدرن خراب می شوند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.ساخت بخش زراعتی
2. تأسیس مخزن 100000 تنی برای ذخیره محصولات زراعتی در ولسوالیها
3. تأسیس فارم مرغداری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بخش زراعت و انکشاف دهات موارد زیر را برای حمایت از برنامه های هم تراز با استراتژی انکشاف ملی به انجام خواهد رسانید.
 1.        ماشینایز کردن بخش زراعت
 2.        زیربنای فیزیکی روستاها از قبیل توزیع اب
 3.        زیر بنای فیزیکی روستاها و حمایت مالی
 4.        انکشاف جامعه محلی
تولیدات و محصولات زراعتی، رشد اقتصادی، اصلاح و بهتر ساختن زراعت و بخش منابع طبیعی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
زراعت و انکشاف دهات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وزارت توسعه و انکشاف دهات و سفارت ژاپن
(36 NABDP پروژه به هزینه 3.5 میلیون دالر
 
وزارت انکشاف دهات گزارش داده که پلان دارد 3800 پروژه با هزینه 30 میلیون دالر در پروگرامهای مختلف در غور در سال 2011 به انجام برساند.
در حالا حاضر انجام 397 پروژه با هزینه 11 میلیون دالر در حال اجرا می باشد.
سفارت لیتوانیا سفیر لیتوانیا اظهار داشت که وظیفه اش را در سال 2011 در ولایت غور ادامه خواهد داد با تمرکز بیشتر روی ظرفیت سازی انستیتوت های محلی و حمایت از توسعه اجتماعی و اقتصادی با توجه بیشتر روی صحت، انکشاف دهات، و بیشتر کردن نقش زنان در ولایت غور.  همچنین او حمایتش را از شفاخانه غور نیز اعلام کرد.
 
 
 
سطح بالای افراد بیکار در جامعه
وجود تنش بین قبیله ها و خواست مردم به ترک منطقه به دلیل این تنشهای شایع
 
 
 
 
1.ساخت تعمیر ریاست کار و امور اجتماعی
2. اعمار خانه امنیه
3. تأسیس مراکز اموزش حرفه
4. اعمار ساختمان دفتر مرزی
5. اعمار تعمیر امورات مهاجرین
 
حمایت اجتماعی در 5 بخش کار می کند.
1.مدیریت فجایع طبیعی و غیر طبیعی و کمکهای بشر دوستانه
2. حمایت از زنان اسیب پذیر
3. حمایت از جوانان غیر شاغل
4. حمایت از افراد معلول
5. جا بجا کردن مهاجران و IDPs
حمایت اجتماعی
 
سفارت ژاپن
 
آموزش حرفه ای
وزارت اقتصاد و ریاست اقتصاد و والی ولایت
 •          وزارت اقتصاد و ریاست اقتصاد 27 پروژه را در بخشهای مختلف در 3 سال، (شروع از 2011) پیگیری می کنند.
 •          بودجه برای اعمارتعمیر ریاست اقتصاد در ولایت غور در دسترس است. از مقامات ولایتی خواسته شد تا زمین مناسب را پیدا کنند تا کار ساخت شروع شود.
 •          پرسونل ماهر و با تجربه بوسیله وزارت اقتصاد به ولایات از جمله غور فرستاده خواهد شد. امکاناتی مثل معاش خوب و خانه برای  این پرسونل فراهم خواهد شد. قراردادهای کمتر از 2 میلیون دلار در خود ولایات انجام میشود.
1.کمبود بازاریابی
2. افزایش قیمت روزانه تیل و مواد غذایی
3. کمبود سرمایه گزاری محلی
 
 
1.اعمار تعمیر اداری بخش اقتصاد.
2. خریداری 6 گاز و تانک تیل
3. سروی کردن از معادن
4. تأسیس فارم مرغ داری و تربیت ماهی و اسب و گاو با هماهنگی و همکاری بخش زراعت
 
 
سکتورهای خصوصی به معنی فراهم کردن زمینه های رقابتی و پویا برای سکتورهای خصوصی است. که جهت رشد و حمایت اقتصادی  و ایجاد اشتغال و از بین بردم فقر فعالیت می کنند.
انکشاف سکتورهای خصوصی