آرشیف

2015-6-19

سیداکرام الدین طاهری

کنار رفتن امر الله صالح ؛ موفقیت راهبردی آی اس آی پاکستان در افغانستان

 

در حکومت های مردم سالار، کنار رفتن از وظیفه بخاطر ناتوانی در قبال مسؤولیت ها یک امر مهم ،  ارزنده و قابل ستایش است. وقتیکه مسؤولی میداند که در کارهای خود  مؤفق نیست ، با کمال شرافت و اقرار به ناتوانی در کار خویش در حضور مردم از طریق رسانه ها حاضر گردیده ، کناره گیری خود را اعلام میدارد. 

و اما !

کنار رفتن آقای  امر الله صالح رییس عمومی امنیت ملی تا جاییکه بنده شناختی از وی دارم ، یک امر طبیعی نبوده بلکه به اساس فشار های آی اس آی صورت پذیرفته است. چطور و چرا این کار صورت گرفته خوب است چند نکته درمورد شخصیت امرالله صالح بیان دارم  ؟

 

امرالله صالح و دولت اسلامی افغانستان ( استاد برهان الدین ربانی) 

امرالله صالح رییس عمومی امنیت ملی قبلی یکی از جمله انسان های وطندوست و مردم دوست ، صادق ، خدمتگار و راسخ قول بوده و ایشان در حکومت مجاهدین خیلی به پاکدامنی و صداقت مشهور بودند . امرالله صالح یکی از افراد قابل اعتماد و کار فهم و متعهد بوده که در نزد آمر صاحب شهید رح از اعتبار و جایگاه  خاصی برخودار بودند. 

 

امرالله صالح و دوران مقاومت ملی به رهبری احمد شاه مسعود شهید رح 

همانطوریکه در باره امرالله صالح در بالا یاد آور شدم ، وی در زمان مقاومت ملی بر ضد طالبان ، القاعده و پاکستان دوشادوش دیگر برادران مردانه ایستاد و مبارزه و مقاومت نمود با وجود داشتن امکانات ولی یک لحظه هم کشور و مردم اش را ترک نکرد و به هر آنچه از آمر صاحب شهید دستور میگرفت ، با کمال افتخار آن را با صداقت و خلوص نیت انجام میداد. باز روی هم رفته یاد آور میشوم که ایشان منحیث یک انسان پاک وجدان ، صادق در جبهه مقاومت نزد همه از احترام برخوردار بودند. شخص خیلی کارا، کارفهم ،  با  پشت کار ، وفادار به وطن و مردم هستند، که کارنامه های درخشان در دوران مقاومت علیه طالبان و القاعده و پاکستان از خود به جا گذاشته اند. 

 

امر الله صالح و حکومت مؤقت بعد از شکست طالبان 

قراریکه گفته آمدم همان صداقت و پاکی و پشت کار وی سبب شد که بعد از بوجود آمد حکومت مؤقت به موقف های بالای برسد. امر الله صالح وظایف مختلف را اجراء نموده اند که از جمله بدوش داشتن مسؤولیت بسا خطیر و مهم کشور یعنی ریاست امنیت ملی بود، که ایشان توانستند با کمال صداقت و وفاداری به آرمان های کشور و مردم وظیفه خود را به پیش برند. صرفاً بنده میخواهم از همین شش سال بیشتر که در ریاست این اداره مهم دولتی قرار داشتند ، صحبت نمایم. 

از زمان که ایشان در راس ریاست عمومی امنیت ملی قرار گرفت ، تغییرات قابل ملاحظه یی در اداره تحت امرش بوجود آورد. از جمله موارد ذیل را یاد آور میشوم: 

1. بالا بردن ظرفیت فعالیت های کارمندان آن اداره 

2. نصب و تعیین افراد به اساس ضوابط  نه روابط 

3. گماشتن افراد دلسوز و وفادار به منافع ملی و مردم 

4. از بین بردن فساد اداری در اداره امنیت ملی 

5. مشخص ساختن صلاحیت هر کارمند و مدیر در اداره امنیت ملی ( کسی حق نداشت در کار کسی دیگری تشبث نماید) 

6. تقیسم مسؤولیت های و گزارش گیری مداوم از آنها 

7. رسیده گی جدی به مشکلات کارکنان اداره امنیت ملی 

بالاتر از همه چیز رفتار نیک و برخورد صمیمانه و اخلاق نیک وی در مقابل کارمندان تحت اداره اش که همه را شیفته خود ساخته بود. وقتی که ایشان کناره گیری خود را اعلان کردند همه کارمندان بهت زده شده و خیلی غمگین و افسرده گردیدند. قرار که من با دوستان که با وی همکاری داشتند تماس گرفتم همه افسوس خورده  و جای او را برای همیشه  خالی می بینند که هیچکس را در آن توانائی سراغ ندارند. 

 

و اما چه باعث شد که ایشان کنار بروند؟ 

گفته میشود از دو سال بدین سو حامد کرزی و مشاورین اطراف حامد کرزی ساحه کاری وی را محدود تر و تنگتر می ساختند . چون آنها نمی توانستند وی را کنار بزنند برای اینکه  وی در امور کاری خود خیلی موفق بود و هیچ دلیل و سندی منفی در باره وی نداشتند که وی را بتوانند کنار بزنند. 

حامد کرزی  اکثراً پا را فراتر از قانون اساسی کشور میگذارد که همین مسأله باعث شد تا اختلافات بین رییس عمومی امنیت ملی و حامد کرزی اوج گرفته و بیشتر و بیشتر گردد. چون مشاورین آقای کرزی ایشان را با مشوره های غلط و تفسیر نادرست از قانون اساسی کشور وادار به رها نمودن طالبان جنایت کاری که در صحنه عمل اجرای اعمال دهشت افگنانه توسط کارمندان امنیت ملی دستگیر شده بوند ، میکردند. حتی هر بار که کرزی می خواست یک دهشت افگن را رها سازد ، امر الله صالح رییس سابق امنیت ملی با دلایل و مستندات قوی که در اختیار داشت آقای کرزی را از اجرای چنین کاری ( آزادی دهشت افگنان) وا میداشت، که باعث خشم کرزی و مشاورین وی میگردید. 

به طور مثال میخواهم در اینجا از قضیه ملا دستگیر یکی از فرمانده هان جنایت کار طالبان در غرب کشور یاد نمایم. 

وقتی کرزی غیر قانونی ملا دستگیر را آزاد نمود وی دوباره به جبهه طالبان پیوست و چند وقت بعدش در یک کمین تعداد زیادی از ارتش و پولیس کشور را به شهادت رساند و تعداد هم زخمی و به اسارت گرفت و بعداً از جمع اسیران و زخمی ها هم چند نفر شان را شهید ساخت. در مورد آزادی ملا دستگیر امرالله صالح سخت مخالف کار آقای کرزی بود که بدون وقع گذاشتن به دلیل و مستندات رییس سابق امینت جنایت کار مشهور(ملادستگیر) را رها نموده و بعدش آن جانی عمل غیر انسانی دیگری را انجام داد. پس در همچون انجام یافتن چنین عمل های زشت مقصر اصلی کیست، حامد کرزی یا امرالله صالح؟ 

آقای کرزی نه از نگاه قانونی و نه از هم از نگاه انسانی چنین صلاحیتی را دارند تا با قاتلان مردم افغانستان که هر روز دست به جنایت های گسترده یی زده، مردم را میکشند ، مکتب را میسوزانند ، انفجار میدهند ، اعدام های خود سرانه میکنند ، پل و پلچک ها را از بین میبرند ، مورد عفو قرار داده و آنها را بطور غیر قانونی رها سازند. 

 

نقش آی اس آی در ایجاد اختلاف کرزی و رییس سابق امنیت ملی امر الله صالح 

قسمیکه به همه معلوم است سیاست مداران پاکستان و به خصوص دستگاه استخاراتی آن کشور ( آی اس آی ) در یک خصومت علنی که در مقابل احمد شاه مسعود شهید رح و پیروانش   دارند  و از هیچ نوع شیطنت و تخریبکاری دست بردار نبوده حتی تا جاییکه پرویز مشرف رییس جمهور سابق کشور پاکستان با کمال بی شرمی و به دور از عرف دیپلماتیک ، در باره آمر صاحب شهید رح حرف های زشت و بیهوده و پوچ را بکار میبرد و حتی حساسیت های غیر انسانی و غیر اخلاقی خود را در مقابل عکس های بزرگ آمر صاحب که در هر گوشه و کنار افغانستان و به خصوص پایتخت نصب است ، نمایان میسازد.

پس به همین دلایل گفته میتوانم پیش از بوجود آمدن حکومت مؤقت و در دوران حکومت مؤقت و در آینده هم بدبینی های سیاست مداران و نظامیان پاکستانی در مقابل مردم افغانستان و بخصوص در مقابل جبهه مقاومت و افراد وابسته به جبهه مقاومت ادامه داشته و از هیچ نیرنگی در ترور ، ضعیف ساختن ، از قدرت دور ساختن آنها دریغ نخواهد ورزید. به هر نحوی آی اس آی در کوشش دور زدن آنها از صحنه قدرت و جا به جای افراد وابسته به خود در داخل افغانستان هستند ، تا منافع پاکستان را در افغانستان پیاده سازند و از آن طریق کشور هندوستان را هم تحت تأثیر قرار داده و روابط هندوستان   را با  افغانستان،  برای همیشه تشنج آلود سازند. تا  چرخش همه سیاست های افغانستان را در دست خود گیرند و هر آنچه که خواسته باشند ، به آن دست رسی پیدا کنند. 

خلاصه اینکه بودن هر یک از افرادی جبهه مقاومت در حکومت خار چشم پاکستان بوده و پاکستان با استفاده از فشار های سیاسی و استخباراتی به هر طریقی که شود ، باید آنها را از صحنه دور ساخته و حتی در صورت امکان دست به ترور آنها بزند. 

متأسفانه آقای کرزی هم بدون ژرف اندیشی ، احساساتی عمل کرده افراد وطندوست و مسؤولیت شناس و پشت کار را قربانی سیاست های پاکستان میکند. بخاطر خوش سازی پاکستان افراد پاکدامن و خیر  اندیش و مردم دوست را از قدرت برکنار میسازد . این کار آقای کرزی دولت را ضعیف ساخته  و دهشت افگنان و حامیان آنها را قوت بخشیده و جسارت بیشتر برای آنها در امر تبهکاری شان میدهد. 

 

آی اس آی و قدم بعدی

برنامه بعدی دستگاه استخباراتی پاکستان ( آی اس آی ) فشار آوردن بالای حکومت کرزی برای دور ساختن بسم الله محمد رییس ستاد مشترک ارتش افغانستان است و یکی از افراد منصوب به جبهه مقاومت ضد طالبان ، القاعده و پاکستان می باشد. ایشان هم مثل دیگر اعضای جبهه مقاومت هیچ گاهی کشور و مردم را ترک نکرده و در مقابل هر متجاوز خارجی از خود  شهامت های زیادی نشان داده است. چون پاکستان فعلاً از درک ریاست امنیت ملی فکرش آرام شد ، حالا از راه  های مختلف برای کنار زدن بسم الله محمد رییس ستاد مشرک ارتش افغانستان طرح های می ریزد و آنها را پیش می برد. تا بتواند آخرین خار چشم خود را از صحنه قدرت امنیتی کشور بدور سازد. بنده فکر میکنم اگر وضع به همین قسم دوام نماید ، چند وقت بعد به اثر فشارهای پاکستان بالای حکومت کابل شاهد کناره روی بسم الله محمدی رییس ستاد مشترک ارتش افغانستان خواهیم بود. 

 

در آخر در یک نتیجه گیری کلی چنین حال و احوال و سیاست بازی های نادرست و مبهم نه به خیر کشور و نه هم به خیر مردم افغانستان تمام شده بلکه درد ، رنج و بدبختی های مردم را زیاد ساخته و کشور را به سوی تباهی سوق میدهد. پس بر سردمداران قدرت است که به هر کاری  سنجیده عمل نمایند ؛ نه احساساتی عمل کرده و عجولانه تصمیم بگیرند. یگانه راهی که میتوانیم دست شرر انداز پاکستانی ها و دیگر جاسوسان را قطع نماییم ، تکیه به مردم و گماشتن  افراد دلسوز و مخلص ، وطندوست  در رأس قدرت است و بس. 

 

 

سیداکرام الدین " طاهری"

Taherise@hotmail.com

www.isteqlal.blogfa.com